Region Västerbottens arbete med digital PR ger resultat

DIGITAL PR. Under torsdagen vann Region Västerbotten ett fint pris inom digital PR nämligen årets nyhetsrum i kategorin Offentlig sektor och ideella organisationer som arrangeras av nyhetsportalen MyNewsdesk.

Vi har samlat stora delar av vår kommunikation i vårt nyhetsrum. Det berör därmed hela kedjan av kommunikationen som består av allt från bilder, pressmeddelanden, debatter, krönikor, webbTV, fotografier och mycket mer etc. Detta arbete kopplas till både event och sociala medier. Det var också detta sätt att arbeta på som jag bland annat talade om på konferensen ”sociala medier i offentlig sektor” igår.

Det gör att det är ett extra roligt pris att vinna då det berör hela personalstyrkan. Detta skulle inte heller vara möjligt om inte hela organisationen var så kommunikativt inriktad.

Thomas

Vilka frågor tycker du vi ska driva i Stockholm?

PÅVERKAN. På måndag öppnar vi upp vårt Västerbottenskontor i Stockholm. Till kontoret har vi som bekant rekryterat den förutvarande riksdagsledamoten Anders Sellström (KD). Projektledare för stockholmsetableringen är Micaela Löwenhöök som jobbar som kommunikatör med inriktning mot opinionsbildning vid Region Västerbotten.

Kontoret är ingen enmansshow utan ingår i en helhet tillsammans med exempelvis Region Västerbottens strateger och övrig personal, tillsammans med Mikael M Janson och hans kollegor vid Norra Sveriges kontor i Bryssel, North Sweden European Office. Arbetet ska synkroniseras med plattformar som Västerbotten på Grand Hôtel, Västerbotten i Almedalen, mötesplats Lycksele och Europaforum norra Sverige. Tanken är att ge mer kraft i det regionala utvecklingsarbetet.

Tidningen VK:s chefredaktör Ingvar Näslund menar i en nyhetskrönika i dagens VK att han tycker satsningen är bra. Bland annat föreslår han att vi ska lägga tryck på bättre bredband och mobiltäckning.

Jag tror precis som Ingvar att det är viktigt att vara öppen med information och kommunikation. Det är därför vi byggt om vår webb från en myndighetswebb till mer av tidningslogik med mycket bilder och rörlig film. Bara förra året genererade våra filmer om allt från buller i samhället till bättre situation för våra äldre 41 105 visningar på YouTube vilket betyder 182 094 minuter visad film. Vår webb har haft 102 000 besökare under 2015.

Region Västerbotten gör webbintervjuer, skickar nyhetsbrev, skickar hundratals pressmeddelanden. Vi bjuder gärna in journalister att hänga med oss till arrangemang som Västerbotten i Almedalen och Västerbotten på Grand Hôtel. Vi gör det för att vara transparenta, för att öka kunskapen om vad vi gör och för att öka möjligheterna till inspel från allmänheten.
Därför är jag glad att bland annat VK:s utsände Roland Edlund är med oss på måndag när kontoret invigs. Så precis som Ingvar efterfrågar kommer vi även att jobba med transparens och med “generös och öppen attityd mot uppdragsgivarna, skattebetalarna” även i detta.

På måndag börjar vi bygga den påverkansagenda som bland annat ska vara inriktning för kontoret i en workshop mellan Region Västerbotten, Umeå Kommun, Skellefteå Kommun, Skellefteå Kraft och Företagarna. Inspel kommer från kommuncheferna i länets kommuner, politiker från länet och från olika intressenter, med flera. I detta arbete kan du också göra inspel. Vilka frågor tycker du vi behöver driva i Stockholm för norra Sverige?
Maila mig gärna.

Lyckselearrangemang presenteras i Dublin

Se filmen från Mötesplats Lycksele här.

UTVECKLINGSVERKSTAD. I morgon åker jag till Dublin för att vara med och presentera den utvecklingsverkstad med kompetensforum som genomfördes i Lycksele innan sommaren under namnet mötesplats Lycksele.

Mötesplatsen skapades i samarbete med ett stort antal representanter från näringlivet, politiken, akademin och det civila samhället.

Ett av inslaget var alltså de parallella utvecklingsverkstäder som genomfördes med studenter från olika utbildningsinriktningar från Örnsköldsvik, Umeå respektive Luleå som tillsammans med företagare och pensionärer samlades för att jobba med prototyper, appar och tillämpningar som svar på olika samhällsutmaningar.

Konferensen där Lyckselearrangemanget presenteras heter eChallenge och samlar representanter för industri, samhälle och forskning från mer än 50 länder.

Som alltid när man jobbar med utvecklingsprojekt finns mycket som kan förbättras men att arrangemanget blev så pass lyckat redan vid första försöket är oerhört roligt liksom att det nu får presenteras i Dublin.

Nästa år är det dags igen den 4-5 juni 2014 och då med temat kulturdriven tillväxt. Vill du vara med? Hör av dig.

THOMAS HARTMAN

 

Varumärke och värdegrund i Skeppsvik

Idag har vi jobbat med varumärke och värdegrundsfrågor på Skeppsviks herrgård. Det är roligt att vara verksam i en organisation som har så spännande utmaningar och så bra medarbetare som bidrar med kloka inlägg. Bilden ovan visar ett resonemang som kopplar vårt värdegrundsarbete till bilden av Norra Sverige.

Nästa steg är att sammanställa alla utmaningar och inspel så här långt i ett värdegrundskompendium som kan fungera som prioriteringsunderlag och underlag för samtal i enheter och verksamheter.

Värdegrunden är i vårt fall tänkt att ta sin utgångspunkt i vår uppgift att jobba med länets och norra Sveriges utveckling.

THOMAS HARTMAN

Hur är samhällskunskapen hos Umeå kommun?


Tyvärr kunde jag inte stanna hela tiden på dagens seminarium som PWC föredömligt anordnade om kulturhuvudstad 2014 och de effekter den kommer att få för Norra Sverige. Glädjande såg jag representanter från både norr och söder i lokalen förutom de mer lokala opinionsbildare och beslutsfattare som var på plats.

Piteås kommunstyrelseordförande Peter Roslund hade exempelvis tagit sig till seminariet liksom representanter från län söder om oss. När man börjar se att det finns fördelar för hela norra Sverige och har en förmåga att samhandla om detta då har vi kommit långt tillsammans. Jan Sturesson från PWC är som alltid tankeväckande att lyssna till.

Gårdagens besök på Umeågalan var riktigt trevligt. Den känsla som fanns i lokalen var rätt magnifik och det är roligt att träffa så många entreprenörer och trevliga vänner på ett och samma ställe. Det finns fler sådana forum som jag kommer besöka den närmaste tiden. Däremot var det för många gubbar på scenen. Inget fel på gubbar. Men kvinnor och unga kvinnor får inte bara reduceras till att bära fram prispåsen vid avtackningen medan männen talar. Alternativt följa med upp på scenen som ”snyggt” bihang, ta emot rosorna och sedan vackert gå ner igen. Där finns en hemläxa för arrangörerna.

En annan lite märklig faktablunder är att den stackare som skrivit manus alternativt briefat Mikael Tornving (som för övrigt skötte sig aldeles utmärkt) missat det faktum att länsstyrelsen och landshövdingen inte längre har ansvar för länets utveckling. Sedan 2008 har det ansvaret gått över till Region Västerbotten. Kanske inget som är självklart att veta för gemene man. Men för Umeå kommuns näringslivsgala är det möjligen ett onödigt faktafel.

Idag hann jag förbi affärsnätverket BNI för att även där träffa på spännande talanger från vår del av världen. Jag fick även möjlighet att på mindre än en minut presentera Region Västerbotten som organisation och vad vi håller på med. Även människorna vid detta möte kändes så spännande att jag gärna försöker ta mig dit igen.

Efter lunch fick jag tillfälle att sitta ner och diskutera framtidsfrågor och däribland Västerbotten på Grand Hotel, med en av offentlig sektors riktiga entreprenörer. Ja, det finns faktiskt sådana även i vår gemensamma välfärd som bryter ny mark och med glädje och engagemang deltar i utvecklingen för att sätta oss alla på kartan. Den glädje och det engagemang som Jenny Ferry sprider är till nytta för oss alla. Ett av våra samtalsämnen handlade om hur vi tillsammans kan jobba för att förändra attityder kring Norrland.

Bilden av Norrland som perifera provinser med trötta bidragstagare i glesbygd (Pistvakt, Jägarna, Norrlandsguld och Täfteålogen) står mot kreativa och smarta människor i norra Sverige. Vad som vinner avgör vi själva.

Dagen avslutades med samtal i presidiet för Coompanion Västerbotten inför det ompositionerings- och värdegrundsarbete som pågår där. Det är en spännande resa som det är roligt och intressant att vara med om.

Nu äntligen helg och dags för barnens lekgympa 🙂

THOMAS HARTMAN

Sociala media förändrar sättet vi jobbar vare sig Smetana vill eller inte

SOCIALA MEDIER. Idag går debatten vidare om det var rätt av Region Västerbotten att nämna öl på twitter. Bland annat beskriver branschtidningen Dagens Opinion frågan. Men även den kristdemokratiska politikern Hans Inge Smetana går in i debatten på sin blogg.

Hans-Inge Smetana har ett lite tristare sätt att debattera när väljer att påstå att jag far med osanning. Det sättet att föra debatt på kallar han hederligt och rakt. Själv blir jag möjligen lite förvånad över varför han väljer att sänka vad som skulle kunna vara ett värdefullt bidrag i diskussionen så lågt.

Smetana ifrågasätter varför jag i min egenskap av tjänsteman kommenterar i diskussionen om hur vi jobbar med sociala medier. Den politiska debatten kommer självfallet bland annat att föras i regionfullmäktige men som kommunikationschef är jag huvudansvarig för kommunikationen från Region Västerbotten och arbetet vid vår kommunikationsenhet och om någon medarbetare hos mig (eller våra arbetsmetoder) blir ifrågasatt så svarar jag. Svårare än så är det inte. Det kommer jag att fortsätta med.

Smetana retar sig också på vår krönikör Erik Laakso och hans debattinlägg ”Får en myndighet Twittra om öl?”.

Region Västerbotten har vässat sin webbsida och infört flera nya sätt att jobba med webb, opinionsbildning, livecasts och sociala media. En del i detta inbegriper att vi jobbar med krönikor och debattinlägg vilket någon möjligen kan tycka är ovanligt för en organisation som vår.

Smetana får gärna gilla eller ogilla våra krönikörer eller krönikor. De står för den som skriver respektive text på samma sätt som en krönikör i Norran, Folkbladet eller VK. Jag har aktivt uppmanat personer som har annan åsikt (inklusive Smetana) att svara i debatten om de så önskar.

Faktum är att Laakso också ger en känga till Region Västerbotten.

Och precis så ska god debatt hos oss kunna vara. Vårt debattforum står nämligen till förfogande för alla ansvarsfulla debattörer. Vi censurerar inte sådant som är ok att publicera enligt svensk lag och som följer god debattsed.

Precis som med de bloggare vi bjuder in till olika arrangemang vi genomför så styr vi nämligen inte krönikörer och debattörers inlägg. Kanske kan någon tycka även det är obehagligt. Men så ser den nya medialogiken ut.

Kanske är det saker i vårt arbete med sociala medier som är nytt för en del och bekant för andra, men klart är att världen förändras. Liksom sättet som myndigheter jobbar på webben och i sociala medier.

Jag är stolt över mina medarbetare som bryter ny mark och vi kommer även fortsättningsvis att uppmuntra till debatt i denna och liknande frågor.

THOMAS HARTMAN

 

 

 

 

 

 

 

Matlandet Västerbotten innehåller mer än ost

Idag skriver en av våra politiker, Maria Wiksten gruppledare för KD från Skellefteå en interpellation om vårt offensiva arbete i sociala medier. Hon ifrågasätter att vi sätter ljuset på två nya ölsorter inför kulturhuvudstadsåret 2014.

För oss är det självfallet viktigt hur vi jobbar med sociala medier och att det inte uppfattas fel. Om Maria tar illa vid sig av tweeten så beklagar jag detta. Samtidigt behöver vi lyfta matlandet Västerbotten, entreprenörer, individer och berättelser från länet.

Det är vår uppgift då vi tror på vår del av världen. Där är sociala medier en tillgång. Det arbetet kommer att fortsätta

THOMAS HARTMAN

Vårt uppdrag är att stärka Västerbotten och Norra Sverige

Detta är Region Västerbotten from Region Västerbotten on Vimeo.


VÄRDEGRUND.
Region Västerbotten jobbar mycket med värdegrundsfrågor just nu och kommer säkert att göra så under en lång tid framåt. Detta arbete hoppas vi kommer att tillföra värden för länet även utanför vår egen organisation.

Vad är värdegrund?
Värdegrund kan ju handla om gemensamma förhållningssätt mellan ett antal medarbetare där man respekterar varandra, svarar på mail eller är snälla mot varandra i största allmänhet.

Att värdet av detta inte ska underskattas lärde jag mig bland annat när jag 2003 anställde medarbetare till Eurokampanjen och då hittade en tjej med bakgrund hos Disney med sin blotta attityd stärkte både arbetsplatsen och laget. Vi känner nog var och en personer som tar energi och personer som tillför både energi och glädje. Mycket av detta finns i huvudet hos en själv och att man har insikten om hur ens beteende påverkar andra medarbetare.

Koppla värdegrunden till det du ska göra
Men värdegrund kan vara ett ännu starkare verktyg om det kopplas till det uppdrag man håller på med som i Region Västerbottens fall är att ha det regionala utvecklingsansvaret och jobba för att stärka Västerbotten.

När vi formulerar en värdegrund som riktas mot vårt uppdrag så kan vi också lättare värdera om det vi gör tillför nytta i arbetet eller inte.

Finns inga genvägar
I den diskussionen går det inte att göra någon quick-fix. Den viktigaste komponenten är delaktighet och att alla medarbetare får möjlighet att säga sitt i värdegrundsdiskussionen.

I Region Västerbottens fall har vi börjat arbetet med en pilot med sex medverkande och sedan samlat alla medarbetare som kunde vara med till en efterlängtad första workshop den 15 oktober. Nu jobbar vi för en uppföljning den 13 november.

Internkommunikation, varumärkesarbete och värdegrundsfrågor är inte en sluten personalpolitisk process utan i vårt fall av avgörande betydelse för att tillsammans med andra och med kraft kunna jobba för att stärka länets varumärke och utveckla bilden av Norra Sverige.

THOMAS HARTMAN

 

Maria Kristoffersson får gärna hjälpa till

Idag vill jag passa på att kommentera den krönika som Maria Kristoffersson skriver i Västerbottningen.

I en passus skriver hon: ”Har dock varit lite förundrad över Region Västerbottens polarisering som jag tycker mig märka. Okay, Region Västerbotten har en röd majoritet men för mig ska ett regionförbund vara opolitiskt i sin externa kommunikation och jag tycker inte att man lever upp till det.”

När vi var i Almedalen hörde jag rykten om att Maria inte var nöjd med balansen mellan partierna. Detta kom också indirekt via hennes blogg och inte direkt till mig som är ansvarig. I min värld tar man upp frågan direkt med den det berör så jag letade upp Maria och frågade vad hon hade för synpunkter.

Som jag förstod det då handlade hennes kritik då om nåt inlägg någon medarbetare gjort i sociala media som hon tolkat politiskt samt de personer som tillfrågats att vara med och spana på våra livesändningar på kvällen. Bland annat fanns exempelvis centerpartisten Tomas Mörtsell från Storuman med som spanare. Men Maria hade gärna sett fler borgerliga politiker.

Vi hade ett bra samtal och jag upplever nog att vi förstår varandra. Därför blev jag först lite förvånad när jag idag läste tidningen Västerbottningen där hon nu upprepar sin kritik. Men efter att ha kollat med henne idag förstår jag att krönikan i Västerbottningen skrevs samma dag som hennes blogginlägg. Så frågan i sig är utagerad mellan oss.

Däremot tror jag det kan vara värt att kommentera sakfrågan ändå eftersom detta inte är några lätta frågor i grunden. Alla var inte heller med i Visby.

Samma kritik som Maria Kristoffersson riktar om Region Västerbottens balans fick jag nämligen höra när under årets upplaga av Västerbotten på Grand Hotel. Det är bara det att då kom kritiken från annat håll. Då gällde kritiken roande nog vårt beslut att ställa Maria Kristofferson på scenen att tala på temat innovationer.

Då fick jag förklara vårt beslut på samma sätt som jag gör nu.

Region Västerbotten verkar på en politisk arena. Västerbotten byggs upp av näringsliv, politik, civila samhället och akademin. Det säger sig själv att vi aldrig kommer kunna vara perfekt balanserade.

I vårt varumärkesarbete skapar vi scener där olika aktörer kan estradera. I det arbetet finns inte heller någon absolut rättvisa. Även om vi ständigt försöker göra rimliga avvägningar så kommer balansen möjligen att komma över tid – om ens då. På samma scen som bland annat Maria stod på under Västerbotten på Grand Hotel hade vi under lång tid jobbat för att få centerpartiets partiledare statsrådet Annie Lööf att tala. Vilket hon till vår glädje ställde upp på.

I avvägningarna som görs kommer faktorer in som om vederbörande är på plats eller inte, personliga egenskaper, sektorstillhörighet, geografi, kön, budskap, politisk färg etc. Från det byggs ett pussel med företrädare.

På Västerbottensscenen deltog i årets Västerbotten i Almedalen bland annat; Sverker Olofsson (media) , Barbro Westerholm (FP), Anneli Nordström (Kommunal), Lena Adelson Liljeroth (M), Stefan Attefall (KD), Mona Sahlin (S), Linda Ylivainio, (C), Marika Lagercrantz (Sveriges Ambassad i Berlin), Emanuel Dohi (Dohi AB), Robert Winroth (MP), Agneta Marell (UmU), Helmut Adelsberger (EU-kommissionen) och många många fler.

Vi jobbar nämligen efter en strategi som innebär att vi lyfter starka individer och berättelser. Inte minst från vårt eget län. Det sättet att jobba kan bli kontroversiellt också på näringslivsområdet i och med att vi inte enbart håller oss till branschföreningar utan mycket väl kan sätta strålkastaren på enskilda entreprenörer för att lyfta just deras berättelse. Det här sättet att jobba är verkligen inte bekvämt för alla.

Därför är det självfallet bra att fundera över hur balanserna ser ut när vi representeras. Men min uppmaning till Maria Kristoffersson och andra är att själva kavla upp ärmarna och hjälpa till. Maria kan exempelvis i god tid fundera över vilka statsråd hon tänkt bidra med till Västerbotten i Almedalen nästa år? Vilka starka centerpartister eller andra borgerliga politiker kan hon hjälpa upp på Västerbottensscenen?

Grundfrågan är nämligen hur vi tillsammans kan utveckla olika scener och där stärka länets marknadsföring och relationsbyggande.

Västerbotten består av ett myller av starka människor. Region Västerbotten kommer att fortsätta lyfta dessa personer. Maria och alla andra goda krafter är varmt välkomna att hjälpa till. Det är nämligen bara då vi får bästa möjligheterna att lyckas.

THOMAS HARTMAN

 

 

Genmäle: Jag är så gärna en nörd #vbtn2012

ALMEDALEN. Expressen skriver en sur ledare på det i dagarna populära temat om Almedalen är värt pengarna eller inte. I det resonemanget får Västerbotten en släng av sleven. Tyvärr på felaktiga grunder. Tidningen tycks inte riktigt tagit sig tid att göra research kring hur vi jobbar.

Det är mycket riktigt att vi har 100 beslutsfattare från Norra Sverige med oss. Men vi har valt en helt annan strategi för Almedalen än jag sett andra aktörer jobba efter. Vi använder inte Almedalen för att bryta igenom någon mediacirkus eller någon glitterscen. Vårt intresse är inte heller mingel eller seminarier även om vi även arrangerar sånt.

Vår strategi är istället något helt annat. Vi utnyttjar tillfället som Almedalen erbjuder att öka samspel och samhandling i vår egen region. Vi anordnar aktiviteter där våra opinionsbildare möts och resonerar tillsammans över olika organisatoriska gränser som de sällan får tillfälle att bryta hemma.

Därför organiserar vi gemensamma spaningar där vi reflekterar tillsammans om Sveriges och Norra Sveriges utveckling. Vi jobbar mycket med livecast och sociala medier. Vi anordnar utbildningar i Twitter och instagram. Vi har med oss bloggare i samarbete med Västerbottens Kuriren.

Västerbotten har en scenstrategi där vi samordnar Almedalsvistelsen för opinionsbildare från näringslivet, politiken, civila samhället och akademin. Varje aktör betalar för sig. Det är ett sätt för oss att genom samordning av exempelvis boenden tvinga ner boendepriset per övernattning och hushålla med resurserna.

De aktiviteter vi genomför sker i samarbete med näringslivet och andra aktörer i Norra Sverige. Självfallet bär alla aktörer sina egna kostnader. Näringslivet bidrar därutöver till våra gemensamma aktiviteter.

Utifrån vår strategi så utvärderar vi alltså nyttan av Almedalen och andra scener vi jobbar med på helt annat sätt än de flesta andra.

Självfallet ska Expressen ägna sig åt att tycka illa om Almedalen. Vill tidningen exempelvis kalla alla oss som åker hit för nördar så är det helt ok.

Är det nördigt att utveckla strategier för ökad förståelse samspel och samhandling mellan näringsliv och offentlig sektor?
Är det nördigt att få fler beslutsfattare från vår region att använda sociala media?
Är det nördigt att sprida diskussionerna i Almedalen till fler än den homogena grupp som redan är här?

Ja i så fall är vi gärna nördar. En titel vi bär med stolthet, glädje och rak rygg.

THOMAS HARTMAN