Varumärke och värdegrund i Skeppsvik

Idag har vi jobbat med varumärke och värdegrundsfrågor på Skeppsviks herrgård. Det är roligt att vara verksam i en organisation som har så spännande utmaningar och så bra medarbetare som bidrar med kloka inlägg. Bilden ovan visar ett resonemang som kopplar vårt värdegrundsarbete till bilden av Norra Sverige.

Nästa steg är att sammanställa alla utmaningar och inspel så här långt i ett värdegrundskompendium som kan fungera som prioriteringsunderlag och underlag för samtal i enheter och verksamheter.

Värdegrunden är i vårt fall tänkt att ta sin utgångspunkt i vår uppgift att jobba med länets och norra Sveriges utveckling.

THOMAS HARTMAN

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *