Vilka frågor tycker du vi ska driva i Stockholm?

PÅVERKAN. På måndag öppnar vi upp vårt Västerbottenskontor i Stockholm. Till kontoret har vi som bekant rekryterat den förutvarande riksdagsledamoten Anders Sellström (KD). Projektledare för stockholmsetableringen är Micaela Löwenhöök som jobbar som kommunikatör med inriktning mot opinionsbildning vid Region Västerbotten.

Kontoret är ingen enmansshow utan ingår i en helhet tillsammans med exempelvis Region Västerbottens strateger och övrig personal, tillsammans med Mikael M Janson och hans kollegor vid Norra Sveriges kontor i Bryssel, North Sweden European Office. Arbetet ska synkroniseras med plattformar som Västerbotten på Grand Hôtel, Västerbotten i Almedalen, mötesplats Lycksele och Europaforum norra Sverige. Tanken är att ge mer kraft i det regionala utvecklingsarbetet.

Tidningen VK:s chefredaktör Ingvar Näslund menar i en nyhetskrönika i dagens VK att han tycker satsningen är bra. Bland annat föreslår han att vi ska lägga tryck på bättre bredband och mobiltäckning.

Jag tror precis som Ingvar att det är viktigt att vara öppen med information och kommunikation. Det är därför vi byggt om vår webb från en myndighetswebb till mer av tidningslogik med mycket bilder och rörlig film. Bara förra året genererade våra filmer om allt från buller i samhället till bättre situation för våra äldre 41 105 visningar på YouTube vilket betyder 182 094 minuter visad film. Vår webb har haft 102 000 besökare under 2015.

Region Västerbotten gör webbintervjuer, skickar nyhetsbrev, skickar hundratals pressmeddelanden. Vi bjuder gärna in journalister att hänga med oss till arrangemang som Västerbotten i Almedalen och Västerbotten på Grand Hôtel. Vi gör det för att vara transparenta, för att öka kunskapen om vad vi gör och för att öka möjligheterna till inspel från allmänheten.
Därför är jag glad att bland annat VK:s utsände Roland Edlund är med oss på måndag när kontoret invigs. Så precis som Ingvar efterfrågar kommer vi även att jobba med transparens och med “generös och öppen attityd mot uppdragsgivarna, skattebetalarna” även i detta.

På måndag börjar vi bygga den påverkansagenda som bland annat ska vara inriktning för kontoret i en workshop mellan Region Västerbotten, Umeå Kommun, Skellefteå Kommun, Skellefteå Kraft och Företagarna. Inspel kommer från kommuncheferna i länets kommuner, politiker från länet och från olika intressenter, med flera. I detta arbete kan du också göra inspel. Vilka frågor tycker du vi behöver driva i Stockholm för norra Sverige?
Maila mig gärna.

Lyckselearrangemang presenteras i Dublin

Se filmen från Mötesplats Lycksele här.

UTVECKLINGSVERKSTAD. I morgon åker jag till Dublin för att vara med och presentera den utvecklingsverkstad med kompetensforum som genomfördes i Lycksele innan sommaren under namnet mötesplats Lycksele.

Mötesplatsen skapades i samarbete med ett stort antal representanter från näringlivet, politiken, akademin och det civila samhället.

Ett av inslaget var alltså de parallella utvecklingsverkstäder som genomfördes med studenter från olika utbildningsinriktningar från Örnsköldsvik, Umeå respektive Luleå som tillsammans med företagare och pensionärer samlades för att jobba med prototyper, appar och tillämpningar som svar på olika samhällsutmaningar.

Konferensen där Lyckselearrangemanget presenteras heter eChallenge och samlar representanter för industri, samhälle och forskning från mer än 50 länder.

Som alltid när man jobbar med utvecklingsprojekt finns mycket som kan förbättras men att arrangemanget blev så pass lyckat redan vid första försöket är oerhört roligt liksom att det nu får presenteras i Dublin.

Nästa år är det dags igen den 4-5 juni 2014 och då med temat kulturdriven tillväxt. Vill du vara med? Hör av dig.

THOMAS HARTMAN

 

Varumärke och värdegrund i Skeppsvik

Idag har vi jobbat med varumärke och värdegrundsfrågor på Skeppsviks herrgård. Det är roligt att vara verksam i en organisation som har så spännande utmaningar och så bra medarbetare som bidrar med kloka inlägg. Bilden ovan visar ett resonemang som kopplar vårt värdegrundsarbete till bilden av Norra Sverige.

Nästa steg är att sammanställa alla utmaningar och inspel så här långt i ett värdegrundskompendium som kan fungera som prioriteringsunderlag och underlag för samtal i enheter och verksamheter.

Värdegrunden är i vårt fall tänkt att ta sin utgångspunkt i vår uppgift att jobba med länets och norra Sveriges utveckling.

THOMAS HARTMAN

Vårt uppdrag är att stärka Västerbotten och Norra Sverige

Detta är Region Västerbotten from Region Västerbotten on Vimeo.


VÄRDEGRUND.
Region Västerbotten jobbar mycket med värdegrundsfrågor just nu och kommer säkert att göra så under en lång tid framåt. Detta arbete hoppas vi kommer att tillföra värden för länet även utanför vår egen organisation.

Vad är värdegrund?
Värdegrund kan ju handla om gemensamma förhållningssätt mellan ett antal medarbetare där man respekterar varandra, svarar på mail eller är snälla mot varandra i största allmänhet.

Att värdet av detta inte ska underskattas lärde jag mig bland annat när jag 2003 anställde medarbetare till Eurokampanjen och då hittade en tjej med bakgrund hos Disney med sin blotta attityd stärkte både arbetsplatsen och laget. Vi känner nog var och en personer som tar energi och personer som tillför både energi och glädje. Mycket av detta finns i huvudet hos en själv och att man har insikten om hur ens beteende påverkar andra medarbetare.

Koppla värdegrunden till det du ska göra
Men värdegrund kan vara ett ännu starkare verktyg om det kopplas till det uppdrag man håller på med som i Region Västerbottens fall är att ha det regionala utvecklingsansvaret och jobba för att stärka Västerbotten.

När vi formulerar en värdegrund som riktas mot vårt uppdrag så kan vi också lättare värdera om det vi gör tillför nytta i arbetet eller inte.

Finns inga genvägar
I den diskussionen går det inte att göra någon quick-fix. Den viktigaste komponenten är delaktighet och att alla medarbetare får möjlighet att säga sitt i värdegrundsdiskussionen.

I Region Västerbottens fall har vi börjat arbetet med en pilot med sex medverkande och sedan samlat alla medarbetare som kunde vara med till en efterlängtad första workshop den 15 oktober. Nu jobbar vi för en uppföljning den 13 november.

Internkommunikation, varumärkesarbete och värdegrundsfrågor är inte en sluten personalpolitisk process utan i vårt fall av avgörande betydelse för att tillsammans med andra och med kraft kunna jobba för att stärka länets varumärke och utveckla bilden av Norra Sverige.

THOMAS HARTMAN

 

Maria Kristoffersson får gärna hjälpa till

Idag vill jag passa på att kommentera den krönika som Maria Kristoffersson skriver i Västerbottningen.

I en passus skriver hon: ”Har dock varit lite förundrad över Region Västerbottens polarisering som jag tycker mig märka. Okay, Region Västerbotten har en röd majoritet men för mig ska ett regionförbund vara opolitiskt i sin externa kommunikation och jag tycker inte att man lever upp till det.”

När vi var i Almedalen hörde jag rykten om att Maria inte var nöjd med balansen mellan partierna. Detta kom också indirekt via hennes blogg och inte direkt till mig som är ansvarig. I min värld tar man upp frågan direkt med den det berör så jag letade upp Maria och frågade vad hon hade för synpunkter.

Som jag förstod det då handlade hennes kritik då om nåt inlägg någon medarbetare gjort i sociala media som hon tolkat politiskt samt de personer som tillfrågats att vara med och spana på våra livesändningar på kvällen. Bland annat fanns exempelvis centerpartisten Tomas Mörtsell från Storuman med som spanare. Men Maria hade gärna sett fler borgerliga politiker.

Vi hade ett bra samtal och jag upplever nog att vi förstår varandra. Därför blev jag först lite förvånad när jag idag läste tidningen Västerbottningen där hon nu upprepar sin kritik. Men efter att ha kollat med henne idag förstår jag att krönikan i Västerbottningen skrevs samma dag som hennes blogginlägg. Så frågan i sig är utagerad mellan oss.

Däremot tror jag det kan vara värt att kommentera sakfrågan ändå eftersom detta inte är några lätta frågor i grunden. Alla var inte heller med i Visby.

Samma kritik som Maria Kristoffersson riktar om Region Västerbottens balans fick jag nämligen höra när under årets upplaga av Västerbotten på Grand Hotel. Det är bara det att då kom kritiken från annat håll. Då gällde kritiken roande nog vårt beslut att ställa Maria Kristofferson på scenen att tala på temat innovationer.

Då fick jag förklara vårt beslut på samma sätt som jag gör nu.

Region Västerbotten verkar på en politisk arena. Västerbotten byggs upp av näringsliv, politik, civila samhället och akademin. Det säger sig själv att vi aldrig kommer kunna vara perfekt balanserade.

I vårt varumärkesarbete skapar vi scener där olika aktörer kan estradera. I det arbetet finns inte heller någon absolut rättvisa. Även om vi ständigt försöker göra rimliga avvägningar så kommer balansen möjligen att komma över tid – om ens då. På samma scen som bland annat Maria stod på under Västerbotten på Grand Hotel hade vi under lång tid jobbat för att få centerpartiets partiledare statsrådet Annie Lööf att tala. Vilket hon till vår glädje ställde upp på.

I avvägningarna som görs kommer faktorer in som om vederbörande är på plats eller inte, personliga egenskaper, sektorstillhörighet, geografi, kön, budskap, politisk färg etc. Från det byggs ett pussel med företrädare.

På Västerbottensscenen deltog i årets Västerbotten i Almedalen bland annat; Sverker Olofsson (media) , Barbro Westerholm (FP), Anneli Nordström (Kommunal), Lena Adelson Liljeroth (M), Stefan Attefall (KD), Mona Sahlin (S), Linda Ylivainio, (C), Marika Lagercrantz (Sveriges Ambassad i Berlin), Emanuel Dohi (Dohi AB), Robert Winroth (MP), Agneta Marell (UmU), Helmut Adelsberger (EU-kommissionen) och många många fler.

Vi jobbar nämligen efter en strategi som innebär att vi lyfter starka individer och berättelser. Inte minst från vårt eget län. Det sättet att jobba kan bli kontroversiellt också på näringslivsområdet i och med att vi inte enbart håller oss till branschföreningar utan mycket väl kan sätta strålkastaren på enskilda entreprenörer för att lyfta just deras berättelse. Det här sättet att jobba är verkligen inte bekvämt för alla.

Därför är det självfallet bra att fundera över hur balanserna ser ut när vi representeras. Men min uppmaning till Maria Kristoffersson och andra är att själva kavla upp ärmarna och hjälpa till. Maria kan exempelvis i god tid fundera över vilka statsråd hon tänkt bidra med till Västerbotten i Almedalen nästa år? Vilka starka centerpartister eller andra borgerliga politiker kan hon hjälpa upp på Västerbottensscenen?

Grundfrågan är nämligen hur vi tillsammans kan utveckla olika scener och där stärka länets marknadsföring och relationsbyggande.

Västerbotten består av ett myller av starka människor. Region Västerbotten kommer att fortsätta lyfta dessa personer. Maria och alla andra goda krafter är varmt välkomna att hjälpa till. Det är nämligen bara då vi får bästa möjligheterna att lyckas.

THOMAS HARTMAN

 

 

Almedalen dör garanterat – om vissa inflyttade Visbybor får råda!

ALMEDALEN. Nu är det dags för Sveriges stora politiska mötesplats Almedalsveckan. Mitt län Västerbotten samlar opinionsbildare från akademi, politik, civila samhället samt näringslivet. Men vi har inga som helst intressen av att bränna kraft på att bryta igenom mediavallen. Vårt intresse handlar om något jag lärt mig behovet av både genom att jobba nära Svenskt Näringsliv och med olika opinionsbildare i mellanöstern. Vi vill stärka Västerbottens slagstyrka genom att bygga länets förmåga till samsyn, samspel och samhandling. Almedalen är ett av våra instrument. En av hörnstenarna i strategin för vårt brandingarbete för Varumärket Västerbotten går nämligen genom events. Men det finns hot mot Almedalsveckan som blir tydligare för varje år som går.

Seminarier är inte huvudnumret
Så trots att vi egentligen jobbar med att låta västerbottniska opinionsbildare stärka  relationerna mellan varandra så anordnar vi seminarier. De flesta seminarierna är öppna och har sina specifika syften och målgrupper för våra samarbetspartners i länet. För vårt sköna varumärkesseminarium om platsmarknadsföring som vi anordnar tillsammans med PWC, Företagarna och Skellefteå kommun gäller andra regler. Seminariet är exklusivt och slutet mot Almedalen. Då resonerar vi internt.

Blogg, Twitter, Instagram och Flickr
Under veckan passar vi på och anordnar Twitterutbildning för opinionsbildarna, vi anordnar inofficiella spaningar om Västerbotten, Sverige och framtiden. Vi bloggar själva men har också med oss två bloggare i samarbete med Västerbottens Kuriren. Vår bildbank till nya webben som lanseras i höst byggs upp i Flickr. Och våra kommunikatörer jobbar med instagram bland annat. Pinterest är också ett intressant nytt instrument som vi kommer att utforska. Vissa seminarier kommer att streamas till de som inte har möjlighet att delta på plats.

I år är det mer än 1800 seminarier och antalet besökare och journalister ökar. De senaste veckorna har jag fått frågan av flera om Almedalen bara kan fortsätta växa och helt klart ser jag tydliga hot mot denna unika demokratiska arena.

Underbara gotlänningar
Varje år träffar jag på enormt trevliga gotlänningar som hyr ut bostäder, villor, trädgårdar och mötesplatser. Vissa gör jag upp med om att återkomma till. Dessa härliga människor är verkligen underbara. Nyckeln ligger i krukan utanför dörren och de gör allt för att hjälpa till och skapa den där sköna underbara atmosfären som de vill unna sina gäster.

Almedalen kan implodera
Men varje år grusas också idyllen av girigbukar som gärna är bosatta på annan plats än Visby och Gotland. De har skaffat sig lägenheten eller villan som investeringsobjekt och drömmer om orimliga priser.  De gör verkligen allt de kan för att pressa upp boendekostnaderna.

En hyresvärd har exempelvis både i år och förra året erbjudit mig att sno sängplatser som redan är tingade om jag bara betalar mer än hans nuvarande hyresgäst. En annan har höjt övernattningspriset med 100% jämfört med förra året.

Jag har råkat ut för de som bryter ingångna avtal och låtsas spela dumma bara för att de får mer deg på annat håll.

Jag blir ärligt förbannad och ber gärna såna där idioter dra till skogs.

Men det är här min största farhåga finns. Det största hotet mot Almedalen är just dessa kortsiktiga vandaler. Om de bara kan hållas i schack har detta Visbyevent alla möjligheter att utvecklas som den viktiga demokratiska mötesplats det är. I annat fall kan det implodera från ett år till ett annat.

I morgon åker jag till Stockholm. Sen är det dags. Jag har en diger agenda nästa vecka men jag finns på Twitter och bloggen.

Vi ses.

THOMAS HARTMAN

 

 

 

Har du gjort Skellefteåquizet?

SJÄLVDISTANS. En av de saker som kan skilja bra kommunikation från dålig är förmåga till att nyttja humor och självdistans. Det kräver verkligt mod att skratta åt sig själv. Ytterst innebär det dessutom risken att exponera sig för kritik från inskränkta och distanslösa pretton. I Skellefteås arbete med sin varumärkesplattform och identitet ingår verktyget humor. Det är ett riktigt gott tecken.

Jag rekommenderar dig att testa hur mycket Skellefteåbo du är i Skelleftequizet.

Gör det nu!

THOMAS HARTMAN

Skellefteå ger plats för nya ideer.

VARUMÄRKE. Förra veckan avslutades med ett besök i Skellefteå där det nya platsvarumärket presenterades. Det var värt resan. Samtidigt med varumärkeslanseringen presenterades även en ny webportal för platsen Skellefteå. Tårtor kördes ut till olika verksamheter i Skellefteå lagom till fredagsfikat för att skapa en snackis runt fikaborden. Ytterst en signal att nu är det dags att vara med och utveckla Skellefteå.

Platsvarumärken arbetas fram i ett gediget arbete om det ska vara någon mening med dem. Tanken är att resultatet av processen ska vara styrande för marknadsföring och inriktning för framtiden.

Skellefteås position är att man vill ge plats för människors passioner och drömmar. Det manifesteras i budskapet ”ge ideerna plats”. I den nya logotypen finns en busig punkt som kan dyka upp i olika sammanhang och skepnader.

Det är bra att man valt en devis som är uppfordrande och en uppmaning mot 72 000 Skellefteåbor. Risken är alltid att alla kommer att vänta på vad kommunen gör och förvänta sig att någon annan gör jobbet.

Men ska detta arbete lyckas krävs delaktighet och engagemang från alla olika intressenter. Förankringen är alltså väldigt viktig. Vid lanseringen var också många av Skellefteås viktiga opinionsbildare på plats.

Trots den långa och gedigna processen är det nu jobbet börjar. Det är det som händer nu som avgör om devisen blir sann.

De som jobbat fram plattformen tillsammans med Skellefteå kommun är Dixie och Krux.

THOMAS HARTMAN

Hur kan du bidra?

DESIGN. Design är på många sätt ett modeord. Vissa kanske tycker det kan vara en självklarhet att använda design för att skapa bra och attraktiva livsmiljöer runt omkring oss. Och att det är rätt onödigt att prata om självklarheter. Men om det nu är så självklart varför finns det så mycket usla miljöer? Och för vem är det attraktivt?

Idag hade jag tillfälle att besöka en av landstingets verksamheter. Redan i foajen möts jag som besökare av vettig anpassad belysning. På receptionsdisken (som inte består av avskärmade glasbarriärer som var så självklart tidigare) står ett par vackra ljuslyktor med tända ljus. Ett par lämpliga blommor gör sitt för att glädja besökaren (om nu inte vederbörande är blomallergiker förstås)

Hela atmosfären sänder ut välkomnande och jag är övertygad att det skapas med väldigt små ekonomiska medel. Om vi roar oss med att låta tankarna gå till vilken typ av personal som jobbar på ett sådant ställe så smittar den varma och välkomnande atmosfären. Det är svårt att redan innan man träffat de anställda tro annat än att de är välkomnande och trevliga. När jag satt där och funderade roade jag mig med att reflektera över det lugn som infann sig och den glädje som spred sig i mitt sinne. Var kom det ifrån?

Precis så här behöver alla verksamheter tänka. Varför står det sopor i ett hörn? Vem ansvarar för att sammanträdesrummets stolar är återställda? Måste någon annan ta bort skräpet eller kan jag ta ett initiativ själv som anställd och se till att korridoren är ren från bråte och annat som tar energi från besökare och anställda?

Någonannanismen är ett hot mot alla verksamheter. Om man istället vänder det till att vi på vår arbetsplats aktivt vill skapa en miljö som stärker vårt varumärke så får det snabb effekt som både återspeglar sig i organisationens självbild, omvärldens uppskattning och slutligen organisationens värde.

På detta sätt kan man tänka när det gäller stadsdelar, kommuner eller varför inte hela regioner. Det gäller allt från skyltars utformning, gatlysen, flygplatsens utseende till bostadsområdenas planering, service och bemötande. Design är avgörande i vår kommunikation.

Titta till exempel på skolgårdar och skolmiljöer. Om de där trädgårdsfixarprogrammen som är så populära fick sätta sina spår hos teknokraterna som planerar miljöerna för våra barn och äldre är jag övertygad om att det skulle påverka stress, mobbing och dålig arbetsmiljö för våra barn.

Design måste upp högst på dagordningen. Men då måste vi lämna synsättet att design bara är en fråga om yta som vi kan ha eller mista eller slänga på i efterhand. God design är inte bara vackert eller begränsat till en snygg vas eller en tavla på väggen utan är den kvalitet som genomsyrar hela vår miljö. God design är allt från hur informationsskärmen ser ut när den välkomnar besökare med information till det varma ärliga leendet och den service som erbjuds.

Låt oss designa Västerbotten utifrån vår historia och våra värden. Hur kan du bidra?

THOMAS HARTMAN

12 tips för Twitter och Sociala media

SOCIALA MEDIA. Twitter är en intressant kanal som vi kan använda till mycket. För Region Västerbottens del har vi höjt ambitionsnivå och närvaro väsentligt både i sociala medier i allmänhet och Twitter i synnerhet. Det finns direkta orsaker till det som jag säkert kommer in på någon annan gång. Idag tänkte jag bjuda på några tips kring hur du kan använda Twitter och sociala medier för dig själv, din organisation eller ditt företags marknadsföring. 

1. Hitta ett sätt att öppna för beställning av varor och tjänster via sociala medier. Pizza.nu, OnlinePizza.se respektive Mat24 är tre bra exempel på webbeställning av mat. Även om inget kan slå en trevlig relation till en säljare så finns det många situationer där det är rätt skönt att slippa allt snack. På taximarknaden finns numera appar för taxibeställning inklusive GPS-positionering som är både snabba och pålitliga.

2. Twittra och vinn eller fototävling på Facebook. Framför allt i USA finns exempel på kampanjer för att driva trafik via Twitter och lotta ut presenter. I Sverige är det viktigt att tänka på lotterilagen. Då måste aktiviteten du ber människor genomföra ha någon form av kreativ höjd exempelvis slogantävling eller liknande. Region Västerbotten körde nyligen en fototävling via Facebook där vi lottade ut en Ipad till vinnande bild som ett exempel. Liknande kampanjer går absolut att köra i Twitter och då förslagsvis kopplat till viss hashtag. Viss varning dock för att bli för kommersiell utifrån ett egenintresse i din framtoning även om du är företagare. Sådant beteende kan snabbt slå tillbaks. Se bara på McDonalds omtalade backfire där pratavälomkampanjen under hashtaggen #McDstories slutade i en mardröm som aldrig tog slut. Twitterströmmen går liksom inte att stoppa även om du tar bort den från din egen webb 🙂

3. 5 till 1 i relation när du jobbar med erbjudanden, rabatter kontra försäljning/marknadsföring via sociala medier. Man brukar prata om att ditt flöde måste göra nytta hos läsaren för att bli attraktivt. Om du ger fem nyttiga bidrag så kan du göra en säljande insats. Ungefär där är relationen som tumregel. Bedriver du för mycket säljande fiskande i din ström där du vill trycka på människor oväsentligheter så blir du obarmhärtigt bortplockad. Med all rätt. Tråkmåns.

4. Våga bygga företagets varumärke genom de anställda. En organisation kan välja att vara kontrollerande eller att våga vara tillåtande. Väljer man det senare så ökar möjligheten att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Väljer du den strategin kan du också se de anställdas twittrande mellan varandra som något som kan bidra till att bygga företagets varumärke eftersom det sker inför öppen ridå. Det viktiga då är att du/organisationen/företaget har en bra arbetsmiljö. Annars kommer du att märka om det inte år så :-).

5. Närvarande kundtjänst i sociala media. Börjar du med detta finns stor potential men samtidigt måste du vara medveten om risken att du åker på däng om du inte svarar eller glider på svaret. Jag har sett företag som bashats i diskussionsforum men som konsekvent svarat och gett sin bild. Så går det att vända den negativa bilden i vart fall i just den aktuella diskussionen. Du kan vinna striden även om du kanske inte vinner kriget. Enligt den filosofin kan SJ diskutera tågförsening och dålig skyltning av tåglägen och spårbyten direkt med passagerarna. Därmed kan man lindra effekten av vissa av de missar som oundvikligen sker. Berättelsen om flygbolaget som reagerade på det twittrade klagomålet på loungemusiken och bad kunden komma fram med egna musikförslag är ett sådant starkt exempel. Kundens ogillande byttes först till förvåning och sen respekt.

6. Fråga om tips och råd. Sociala medier är just sociala och en av styrkorna med Twitter är hjälpsamheten som faktiskt finns där. Genom att ärligt fråga människor om tips och råd kommer du att få svar. Så fungerar det liksom.

7. Använd sociala medier för att informera om avvikelser. Om tåget eller flyget försenas är det snyggt att gå ut med information i sociala medier om detta. Men risken är dock att du får respons. Hur hanterar du det?

8. Våga lämna informationsläget. Interagera, diskutera och bygg relationer. Många organisationer väljer att använda Twitter som en enkelriktad kanal för information och marknadsföring. Då är det hög tid att ta nästa steg och börja kommunicera. Välj den ton du vill jobba i och ge dig sedan in i diskussionen så kommer du att se att du får svar. Den investerade tiden att bygga relationer är bra när du väl har ett budskap du vill ha ut. Då kan du få högre grad av retweets exempelvis än om du kommer med ett budskap innan du byggt relationerna. Kort och gott välj en kommunicerande strategi snarare än en informerande.

9. Använd geopositionering för att sälja varor. Nästa stora trend i sociala medier är att följa kunden med lokala erbjudanden utifrån intresse.

10. Koppla Twitter till events. Välj en lämplig hashtag och bygg en svärm runt ett event så kommer du att se vilka mervärden du kan uppnå i form av nya tittare till din streamade film, nya besök på ditt facebookkonto eller aktiviteter på din webb.

11. Sociala medier kräver tanke
Sociala medier är en kanal av flera. Man måste alltid börja med den grundläggande frågan varför finns jag? Vad är min roll mot kunden? Mission och vision? Därefter kan man gå vidare och diskutera målgrupper för att sedan välja kanal, tonalitet och frekvens.

Även om jag själv är en kreativ person som gillar att känna om saker känns rätt eller fel så är jag i dessa frågor tämligen övertygad om att det är viktigt att ta tid att strukturera sitt arbete. Det kan gå om man går på känsla. Men sannolikheten är liten. Speciellt eftersom denna typ av marknadsföringsprocesser kräver uthållighet och förmåga att säga nej och hålla fast vid sina prioriteringar.

Därför är det väl investerad tid att ifrågasätta sig själv och vem man är innan man börjar jobba med kommunikations- eller varumärkesstrategin. Eller som jag också i grunden tycker.

12. Har man inte mätt resultatet / följt upp det man gjort så har det inte hänt.

Lycka till,

THOMAS HARTMAN 

PS Vilka är dina bästa tips när det gäller Twitter och Sociala media? Fyll gärna på.