Möte med Norrmejerier och Länsförsäkringar

Idag har jag bland annat träffat Länsförsäkringar och Norrmejerier. Orsaken till diskussionerna är den förstudie som pågår kring varumärkesarbetet i länet och för att se möjligheter till framtida samarbeten.

Båda dessa företag har visat stort intresse kring Västerbotten och det är riktigt intressant att höra hur företagen och dess ledningar resonerar kring vår länsutveckling och hur vi kan hitta beröringspunkter för samarbete. Under dagen har jag även hunnit träffa Design Västerbotten som jobbar med design av destinationer.

En annan viktig diskussion idag har handlat om att skapa ett strategiskt kommunikationsnätverk i länet. Första planeringsmötet genomfördes idag tillsammans med Umeå Kommun och Länsstyrelsen och vi har bestämt tid för ett uppföljande möte. Bland annat diskuterade vi nätverket för kommunikatörer i länet som Region Västerbotten bjöd in till 15 november förra året. Vi talade också om kriskommunikationsnätverket som kommer att genomföra sitt nästa möte i mitten av maj hos Sveriges Radio som har ett särskilt medialt krisansvar.

På eftermiddagen höll vi en kreativ diskussion i arbetsgruppen kring den nya webben. En bärande tanke är att webben ska skapas utifrån publicistiska tankar och transparens och dialog snarare än envägsinriktad information som är det vanliga.

Klarar vi den höga ambitionen så kommer Region Västerbottens webbplats att sticka ut rejält vilket känns både spännande och utmanande.

THOMAS HARTMAN

 

 

Skellefteås varumärke, landshövdingen samtalar och Almedalsveckan

VARUMÄRKEN. I fredags fick jag inbjudan till presentationen av den nya varumärkesplattformen för Skellefteå Kommun. Det ska bli riktigt spännande att se vad vännerna i Skellefteå har hittat på.

Jag är imponerad av sättet Skellefteå jobbat med sitt varumärke. Med ärlig nyfikenhet  har man intervjuat människor om sin syn på kommunens styrkor och utmaningar. Det är ett genuint arbete som ligger till grund för den presentation som kommer i början av maj.

Ibland kan man få intrycket att vissa vill dra igång de gamla konflikterna i länet mellan Skellefteå och Umeå. Men våra konkurrenter finns inte i länet. Vi har inte råd att motverka varandra. Tvärtom krävs intelligent samverkan mellan olika varumärken och aktörer på länsnivån.

I torsdags pratade vi bland annat om detta med näringsminster Annie Lööf. I mitt inlägg under landshövdingen samtalar ville jag passa på att lyfta hur marknadsföringen utvecklats. Från en quick fix med logo och slogan till att gå över till regional branding med grundvärden och positionering. Sedan har utvecklingen gått vidare mot  regional management.

Rubriken vi talade kring handlade om att klustra kluster. På något sätt handlar det om att skapa minsta gemensamma nämnare mellan konstellationer och nätverk som vid en första anblick inte hänger samman. Från detta växer en styrka i det regionala utvecklingsarbetet.

Fyra sådana viktiga kluster som vi behöver sammanföra strategiskt är näringslivet, politiken, civila samhället och akademin. Det är den teoretiska grunden för den inriktning vi har på vårt arbete i exempelvis Almedalen. Här skiljer vi oss väsentligt från hur andra aktörer använder Almedalsveckan.

När jag ikväll landat från Gotland och de rekognoseringar jag gjort idag är jag övertygad om att de Västerbottningar som reser över till ön under den så kallade politikerveckan kommer att få en spännande vistelse som är viktig för vårt län.

Här har vi också bestämt oss för att ta ut två bloggare från Västerbotten som får följa med. Mer information om vilka dessa bloggare blir kommer inom kort.

THOMAS HARTMAN

Vad har Umeå med ishotellet att göra?

SLOGAN? Den senaste tiden har Umeå Kommuns adaptiva kommunikationsplattform UMEÅ. VILL MER. varit upp till diskussion i Folkbladet. Umeås plattform fungerar visserligen i traditionell marknadsföring. Men den visar sin potential och styrka när den anpassas beroende på sammanhang. Då blir den kommunikation av kött och blod och får ett innehåll. Exempelvis UMEÅ. MER SKATETJEJER.

Även Skellefteå genomför ett varumärkesprojekt som har börjat med uppriktig dialog med medborgare och intressenter. Det blir spännade att se vad det landar i.

För länsnivån jobbar vi med en förstudie inom varumärkesområdet. Om aktörer inom akademin, politiken, civila samhället och näringslivet tycker att det känns meningsfullt så är tanken att vi går vidare och genomför ett varumärkesprojekt.

Man kan välja olika vägar här. Ett sätt är att välja en paraplystrategi där hela länet samlas under ett och samma uttryck. Ett annat sätt är att välja en scenstrategi där olika aktörer och kommuner kan estradera tillsammans utifrån vissa identifierade grundvärden.

Vilken väg vi än väljer gäller det att regionen har en samsyn mellan olika aktörer.

Därför har vi börjat med att skapa mötesplatser om varumärket Västerbotten. Den första dagen arrangerade vi i Rådhusets festvåning 15 november 2011 i samarbete mellan Region Västerbotten och Handelskammaren i Västerbotten och i partnerskap med Skellefteå Kommun, Lycksele kommun, Umeå Kommun,  Västerbottens läns landsting, Umeå Universitet, Länsstyrelsen i Västerbotten samt Informationsföreningen i Sverige.

Vid samma tillfälle bjöd vi in ett antal bloggare samt offentliga kommunikatörer till nätverksträff. En ny dag om Varumärket Västerbotten är planerad att genomföras under hösten 2012.

Häromdagen såg jag en insändare i Folkbladet som ifrågasätter varför 2014 ska marknadsföra sig med ishotellet. Men det är så logiken fungerar nu. För att möta en gäst från annat land gäller det att bygga attraktiva destinationer. Då går det inte att strö marknadsföringspengar med millimeterrättvisa eller hålla sig till att marknadsföra sitt närområde.

Vi behöver lära oss att bortse från länsgränserna i Norra Sverige. Snarare behöver vi göra satsningar på någon Silver Bullit som kan bryta igenom och synas i bruset. En sådan är Ishotellet och två blivande sådana är Tempelbygget i Åsele respektive Stoorn, Världens största Älg.

THOMAS HARTMAN