Möte med Norrmejerier och Länsförsäkringar

Idag har jag bland annat träffat Länsförsäkringar och Norrmejerier. Orsaken till diskussionerna är den förstudie som pågår kring varumärkesarbetet i länet och för att se möjligheter till framtida samarbeten.

Båda dessa företag har visat stort intresse kring Västerbotten och det är riktigt intressant att höra hur företagen och dess ledningar resonerar kring vår länsutveckling och hur vi kan hitta beröringspunkter för samarbete. Under dagen har jag även hunnit träffa Design Västerbotten som jobbar med design av destinationer.

En annan viktig diskussion idag har handlat om att skapa ett strategiskt kommunikationsnätverk i länet. Första planeringsmötet genomfördes idag tillsammans med Umeå Kommun och Länsstyrelsen och vi har bestämt tid för ett uppföljande möte. Bland annat diskuterade vi nätverket för kommunikatörer i länet som Region Västerbotten bjöd in till 15 november förra året. Vi talade också om kriskommunikationsnätverket som kommer att genomföra sitt nästa möte i mitten av maj hos Sveriges Radio som har ett särskilt medialt krisansvar.

På eftermiddagen höll vi en kreativ diskussion i arbetsgruppen kring den nya webben. En bärande tanke är att webben ska skapas utifrån publicistiska tankar och transparens och dialog snarare än envägsinriktad information som är det vanliga.

Klarar vi den höga ambitionen så kommer Region Västerbottens webbplats att sticka ut rejält vilket känns både spännande och utmanande.

THOMAS HARTMAN

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *