Vilken livsfilosofi lever du efter?

MELLANMÄNSKLIGHET. Som människa behöver man fundera över vilken värdegrund och syn på ledarskap som präglar en. Alla är vi nämligen ledare på något sätt och detta dessutom i flera olika roller i livet. Valet vilken människa man vill vara gör man varje dag.

Jag har för min egen del en stor ödmjukhet i detta och grundar min filosofi på tanken att jag inte kan döma mina medmänniskor. Därför försöker jag jobba aktivt med mina fördomar och hur jag ser på andra människor kontinuerligt. Insikten att jag aldrig kan döma andra gör detta så mycket enklare.

För några år sedan hade nöjet att lyssna på Pia Sundhage när hon föreläste om sin ledarskapsfilosofi. Jag fångades av att jag älskade kraften i hennes engagemang. Hon berättade hur mycket kulturen och stämningen i laget bygger på positiv feedback spelarna emellan.

Sundhage berättade hur man aktivt får träna på detta, för att ge varandra beröm kommer inte alltid av sig själv. Men det stannar inte där utan Sundhage har sitt eget begrepp för detta. Hon menar att man inom laget ska hjälpa varandra att spela på bästa fot. Det handlar om att ge varandra förutsättningar att göra sitt allra bästa.

En av Pias starka insikter som ledare är att hon tänker och reflekterar mycket. Det får också ta tid. En tiondel av hennes tid är vikt åt reflektion. För min del blev detta en vändpunkt och numera viker jag aktivt mycket tid åt eget tänkande. Att stanna upp emellanåt är viktigt. Att bara rusa på är lätt.

För min egen del kan jag då stämma av om det jag gör stämmer med min egen värdegrund. Att det känns bra inom mig själv. Det minskar också risken att saker lämnas åt slumpen.

En annan viktig del av min värdegrund är att så länge jag lever försöka hålla glädje som den sanna motivationen.

Jag försöker också lära mig att tålamod. Utifrån tanken och den djupa övertygelsen att människor i min omgivning vill ta ansvar.

För min del är det viktigt att alltid kunna skratta åt mig själv. Från det kommer också att jag väljer vilka jag gärna umgås med. Vi känner alla sådana personer som växer genom att såga av benen på sina medmänniskor. Jag försöker undvika pretton och människor som tar energi istället för att ge.

Jag vill bidra till en miljö där människor kan ge varandra positiv feedback – en miljö där vi gör varandra bättre.

Jag ska inte säga att jag lyckas varje dag.

Men jag försöker. Varje dag.

Vilken livsfilosofi lever du efter?

THOMAS HARTMAN