Varför gnälla på den som tar initiativ?

Ja, jag måste erkänna en sak. Jag har ruggigt svårt för självpåtagna språkpoliser…. och ännu värre blir det när de slåss för provinsialistisk frankofili. Dags att Bojkotta Kjell-Albin Abrahamsson, vilken fåntratt.
I en krönika reagerar den gode Kjell Albin på att Umeå C valt att kalla sin julmarknad för Umeå Christmas Market. I min värld är det är inga som helst problem att Umeå C valt ett internationellt namn!

Norra Sverige får gärna presentera julmarknader på serbiska, finska, norska, franska, spanska och finska bara man inser att vi inom de flesta områden behöver bygga internationella relationer. Detta tyder på att julmarknaden kanske tagit hjälp av designhögskolan, utländska studenter eller andra internationella perspektiv för att förpacka sitt erbjudande. I så fall snyggt. Det borde fler göra.

Vad är karln rädd för? Att jämtlänningar inte ska förstå att det är jul utan textremsa? Är det dags att bojkotta amerikanska julsånger? Nej, inför betalning med Euro, Dollar och Vietnamesiska Dongen på Christmas Market! Så kanske Kjell-Albin håller sig till radion i fortsättningen… Men då förutsätter jag att han direktsänder referat från julmarknaden i Kautokeino.

Skämt å sido. Jag förstår verkligen att det kan finnas en oro för att vi vattnar ut vår särart i dagens marknadssamhälle. Det finns en framtid för det unika i en värld av H&M och andra globala kedjor som ser lika ut överallt…. en magi med den lokala franska osten… eller den unika italienska salamin…. närproducerat etc. Människor känner sig kanske också svikna av livsmedelsindustrin som proppar fullt med socker i allt. Då finns en stark trend även av den anledningen för lokalproducerat.

Men däremot har jag bara så genuint svårt för folk som gnäller på den som tar ett initiativ. Tänk om vi kunde ändra mentalitet från att klanka ner på den som tar ett initiativ till att själva bidra då skulle också förädlingsvärdet se helt annorlunda ut i Norra Sverige. Då skulle det också finnas betydligt många fler sköna arrangemang att besöka. Och så många fler entreprenörer och arbetstillfällen.

THOMAS HARTMAN

Varumärke och värdegrund i Skeppsvik

Idag har vi jobbat med varumärke och värdegrundsfrågor på Skeppsviks herrgård. Det är roligt att vara verksam i en organisation som har så spännande utmaningar och så bra medarbetare som bidrar med kloka inlägg. Bilden ovan visar ett resonemang som kopplar vårt värdegrundsarbete till bilden av Norra Sverige.

Nästa steg är att sammanställa alla utmaningar och inspel så här långt i ett värdegrundskompendium som kan fungera som prioriteringsunderlag och underlag för samtal i enheter och verksamheter.

Värdegrunden är i vårt fall tänkt att ta sin utgångspunkt i vår uppgift att jobba med länets och norra Sveriges utveckling.

THOMAS HARTMAN

Vilken livsfilosofi lever du efter?

MELLANMÄNSKLIGHET. Som människa behöver man fundera över vilken värdegrund och syn på ledarskap som präglar en. Alla är vi nämligen ledare på något sätt och detta dessutom i flera olika roller i livet. Valet vilken människa man vill vara gör man varje dag.

Jag har för min egen del en stor ödmjukhet i detta och grundar min filosofi på tanken att jag inte kan döma mina medmänniskor. Därför försöker jag jobba aktivt med mina fördomar och hur jag ser på andra människor kontinuerligt. Insikten att jag aldrig kan döma andra gör detta så mycket enklare.

För några år sedan hade nöjet att lyssna på Pia Sundhage när hon föreläste om sin ledarskapsfilosofi. Jag fångades av att jag älskade kraften i hennes engagemang. Hon berättade hur mycket kulturen och stämningen i laget bygger på positiv feedback spelarna emellan.

Sundhage berättade hur man aktivt får träna på detta, för att ge varandra beröm kommer inte alltid av sig själv. Men det stannar inte där utan Sundhage har sitt eget begrepp för detta. Hon menar att man inom laget ska hjälpa varandra att spela på bästa fot. Det handlar om att ge varandra förutsättningar att göra sitt allra bästa.

En av Pias starka insikter som ledare är att hon tänker och reflekterar mycket. Det får också ta tid. En tiondel av hennes tid är vikt åt reflektion. För min del blev detta en vändpunkt och numera viker jag aktivt mycket tid åt eget tänkande. Att stanna upp emellanåt är viktigt. Att bara rusa på är lätt.

För min egen del kan jag då stämma av om det jag gör stämmer med min egen värdegrund. Att det känns bra inom mig själv. Det minskar också risken att saker lämnas åt slumpen.

En annan viktig del av min värdegrund är att så länge jag lever försöka hålla glädje som den sanna motivationen.

Jag försöker också lära mig att tålamod. Utifrån tanken och den djupa övertygelsen att människor i min omgivning vill ta ansvar.

För min del är det viktigt att alltid kunna skratta åt mig själv. Från det kommer också att jag väljer vilka jag gärna umgås med. Vi känner alla sådana personer som växer genom att såga av benen på sina medmänniskor. Jag försöker undvika pretton och människor som tar energi istället för att ge.

Jag vill bidra till en miljö där människor kan ge varandra positiv feedback – en miljö där vi gör varandra bättre.

Jag ska inte säga att jag lyckas varje dag.

Men jag försöker. Varje dag.

Vilken livsfilosofi lever du efter?

THOMAS HARTMAN 

 

Hur är samhällskunskapen hos Umeå kommun?


Tyvärr kunde jag inte stanna hela tiden på dagens seminarium som PWC föredömligt anordnade om kulturhuvudstad 2014 och de effekter den kommer att få för Norra Sverige. Glädjande såg jag representanter från både norr och söder i lokalen förutom de mer lokala opinionsbildare och beslutsfattare som var på plats.

Piteås kommunstyrelseordförande Peter Roslund hade exempelvis tagit sig till seminariet liksom representanter från län söder om oss. När man börjar se att det finns fördelar för hela norra Sverige och har en förmåga att samhandla om detta då har vi kommit långt tillsammans. Jan Sturesson från PWC är som alltid tankeväckande att lyssna till.

Gårdagens besök på Umeågalan var riktigt trevligt. Den känsla som fanns i lokalen var rätt magnifik och det är roligt att träffa så många entreprenörer och trevliga vänner på ett och samma ställe. Det finns fler sådana forum som jag kommer besöka den närmaste tiden. Däremot var det för många gubbar på scenen. Inget fel på gubbar. Men kvinnor och unga kvinnor får inte bara reduceras till att bära fram prispåsen vid avtackningen medan männen talar. Alternativt följa med upp på scenen som ”snyggt” bihang, ta emot rosorna och sedan vackert gå ner igen. Där finns en hemläxa för arrangörerna.

En annan lite märklig faktablunder är att den stackare som skrivit manus alternativt briefat Mikael Tornving (som för övrigt skötte sig aldeles utmärkt) missat det faktum att länsstyrelsen och landshövdingen inte längre har ansvar för länets utveckling. Sedan 2008 har det ansvaret gått över till Region Västerbotten. Kanske inget som är självklart att veta för gemene man. Men för Umeå kommuns näringslivsgala är det möjligen ett onödigt faktafel.

Idag hann jag förbi affärsnätverket BNI för att även där träffa på spännande talanger från vår del av världen. Jag fick även möjlighet att på mindre än en minut presentera Region Västerbotten som organisation och vad vi håller på med. Även människorna vid detta möte kändes så spännande att jag gärna försöker ta mig dit igen.

Efter lunch fick jag tillfälle att sitta ner och diskutera framtidsfrågor och däribland Västerbotten på Grand Hotel, med en av offentlig sektors riktiga entreprenörer. Ja, det finns faktiskt sådana även i vår gemensamma välfärd som bryter ny mark och med glädje och engagemang deltar i utvecklingen för att sätta oss alla på kartan. Den glädje och det engagemang som Jenny Ferry sprider är till nytta för oss alla. Ett av våra samtalsämnen handlade om hur vi tillsammans kan jobba för att förändra attityder kring Norrland.

Bilden av Norrland som perifera provinser med trötta bidragstagare i glesbygd (Pistvakt, Jägarna, Norrlandsguld och Täfteålogen) står mot kreativa och smarta människor i norra Sverige. Vad som vinner avgör vi själva.

Dagen avslutades med samtal i presidiet för Coompanion Västerbotten inför det ompositionerings- och värdegrundsarbete som pågår där. Det är en spännande resa som det är roligt och intressant att vara med om.

Nu äntligen helg och dags för barnens lekgympa 🙂

THOMAS HARTMAN

Sociala media förändrar sättet vi jobbar vare sig Smetana vill eller inte

SOCIALA MEDIER. Idag går debatten vidare om det var rätt av Region Västerbotten att nämna öl på twitter. Bland annat beskriver branschtidningen Dagens Opinion frågan. Men även den kristdemokratiska politikern Hans Inge Smetana går in i debatten på sin blogg.

Hans-Inge Smetana har ett lite tristare sätt att debattera när väljer att påstå att jag far med osanning. Det sättet att föra debatt på kallar han hederligt och rakt. Själv blir jag möjligen lite förvånad över varför han väljer att sänka vad som skulle kunna vara ett värdefullt bidrag i diskussionen så lågt.

Smetana ifrågasätter varför jag i min egenskap av tjänsteman kommenterar i diskussionen om hur vi jobbar med sociala medier. Den politiska debatten kommer självfallet bland annat att föras i regionfullmäktige men som kommunikationschef är jag huvudansvarig för kommunikationen från Region Västerbotten och arbetet vid vår kommunikationsenhet och om någon medarbetare hos mig (eller våra arbetsmetoder) blir ifrågasatt så svarar jag. Svårare än så är det inte. Det kommer jag att fortsätta med.

Smetana retar sig också på vår krönikör Erik Laakso och hans debattinlägg ”Får en myndighet Twittra om öl?”.

Region Västerbotten har vässat sin webbsida och infört flera nya sätt att jobba med webb, opinionsbildning, livecasts och sociala media. En del i detta inbegriper att vi jobbar med krönikor och debattinlägg vilket någon möjligen kan tycka är ovanligt för en organisation som vår.

Smetana får gärna gilla eller ogilla våra krönikörer eller krönikor. De står för den som skriver respektive text på samma sätt som en krönikör i Norran, Folkbladet eller VK. Jag har aktivt uppmanat personer som har annan åsikt (inklusive Smetana) att svara i debatten om de så önskar.

Faktum är att Laakso också ger en känga till Region Västerbotten.

Och precis så ska god debatt hos oss kunna vara. Vårt debattforum står nämligen till förfogande för alla ansvarsfulla debattörer. Vi censurerar inte sådant som är ok att publicera enligt svensk lag och som följer god debattsed.

Precis som med de bloggare vi bjuder in till olika arrangemang vi genomför så styr vi nämligen inte krönikörer och debattörers inlägg. Kanske kan någon tycka även det är obehagligt. Men så ser den nya medialogiken ut.

Kanske är det saker i vårt arbete med sociala medier som är nytt för en del och bekant för andra, men klart är att världen förändras. Liksom sättet som myndigheter jobbar på webben och i sociala medier.

Jag är stolt över mina medarbetare som bryter ny mark och vi kommer även fortsättningsvis att uppmuntra till debatt i denna och liknande frågor.

THOMAS HARTMAN

 

 

 

 

 

 

 

Matlandet Västerbotten innehåller mer än ost

Idag skriver en av våra politiker, Maria Wiksten gruppledare för KD från Skellefteå en interpellation om vårt offensiva arbete i sociala medier. Hon ifrågasätter att vi sätter ljuset på två nya ölsorter inför kulturhuvudstadsåret 2014.

För oss är det självfallet viktigt hur vi jobbar med sociala medier och att det inte uppfattas fel. Om Maria tar illa vid sig av tweeten så beklagar jag detta. Samtidigt behöver vi lyfta matlandet Västerbotten, entreprenörer, individer och berättelser från länet.

Det är vår uppgift då vi tror på vår del av världen. Där är sociala medier en tillgång. Det arbetet kommer att fortsätta

THOMAS HARTMAN

Vårt uppdrag är att stärka Västerbotten och Norra Sverige

Detta är Region Västerbotten from Region Västerbotten on Vimeo.


VÄRDEGRUND.
Region Västerbotten jobbar mycket med värdegrundsfrågor just nu och kommer säkert att göra så under en lång tid framåt. Detta arbete hoppas vi kommer att tillföra värden för länet även utanför vår egen organisation.

Vad är värdegrund?
Värdegrund kan ju handla om gemensamma förhållningssätt mellan ett antal medarbetare där man respekterar varandra, svarar på mail eller är snälla mot varandra i största allmänhet.

Att värdet av detta inte ska underskattas lärde jag mig bland annat när jag 2003 anställde medarbetare till Eurokampanjen och då hittade en tjej med bakgrund hos Disney med sin blotta attityd stärkte både arbetsplatsen och laget. Vi känner nog var och en personer som tar energi och personer som tillför både energi och glädje. Mycket av detta finns i huvudet hos en själv och att man har insikten om hur ens beteende påverkar andra medarbetare.

Koppla värdegrunden till det du ska göra
Men värdegrund kan vara ett ännu starkare verktyg om det kopplas till det uppdrag man håller på med som i Region Västerbottens fall är att ha det regionala utvecklingsansvaret och jobba för att stärka Västerbotten.

När vi formulerar en värdegrund som riktas mot vårt uppdrag så kan vi också lättare värdera om det vi gör tillför nytta i arbetet eller inte.

Finns inga genvägar
I den diskussionen går det inte att göra någon quick-fix. Den viktigaste komponenten är delaktighet och att alla medarbetare får möjlighet att säga sitt i värdegrundsdiskussionen.

I Region Västerbottens fall har vi börjat arbetet med en pilot med sex medverkande och sedan samlat alla medarbetare som kunde vara med till en efterlängtad första workshop den 15 oktober. Nu jobbar vi för en uppföljning den 13 november.

Internkommunikation, varumärkesarbete och värdegrundsfrågor är inte en sluten personalpolitisk process utan i vårt fall av avgörande betydelse för att tillsammans med andra och med kraft kunna jobba för att stärka länets varumärke och utveckla bilden av Norra Sverige.

THOMAS HARTMAN