Omorganisationen ären del av vår satsning

Måndag 31 januari klockan 18.40
Världen förändras. Medieanvändandet likaså.
Då kan naturligtvis inte Västerbottens Folkblad så stilla och titta på. Vi måste också förändras.
Det är bakgrunden till den personalinformation som genomfördes på VF och VK i går. Västerbottens Folkblad och Västerbottens-Kuriren har varit arga konkurrenter i snart 100 år. Nu ska vi inleda ett redaktionellt samarbete. Dessutom ska omkring 20 tjänster försvinna på de båda redaktionerna, detta för att frigöra pengar till att utveckla nya medier.
Detta kan naturligtvis tolkas väldigt negativt.
Men det handlar trots allt om en satsning.

Bakgrunden till att VF och VK har friat – och tackat ja – till varandra ligger i det ändrade mediemönster som vi ser i världen och i vår närhet.
Ännu är papperstidningen lönsam. Både läsare och annonsörer uppskattar den.
Men branschtrenden är ändå väldigt tydlig. Pappersupplagorna minskar och då skulle det vara tjänstefel att bara stå och titta på. Vi har helt enkelt inte råd att vänta. Vi måste agera nu.
Även om vi även i framtiden kommer att fortsätta lägga ner mycket kraft och resurser på den viktiga papperstidningen måste vi som mediaföretag förändra, oss eftersom vår omvärld gör det.
En klassisk tidningsredaktion måste omformas och bli en modern multimedial redaktion.

Därför kommer den interna konkurrensen mellan Västerbottens Folkblad och Västerbottens-Kuriren inte att vara på samma sätt som tidigare.
Paradoxalt nog kommer du som läsare i framtiden ändå att få två mer tydliga alternativ att välja mellan. För det utökade samarbetet mellan de båda redaktionerna innebär inte att VF och VK ska bli mer lika varandra. Tvärt om.
Exakt hur mycket vi samarbetar får framtiden
utvisa. Vi provar oss fram och inleder med redigering, foto, sport och enklare nyhetsjournalistik.
Samarbetet mellan sportredaktionerna innebär inte att det kommer att vara exakt samma material i VF och VK. Vissa texter kommer att vara identiska, precis som det är med till exempel TT-texter i dag, men de båda tidningarna kommer att ha olika krönikörer, tilltal och journalistisk inriktning.
På den allmänna nyhetsredaktionen kommer vi att samarbeta om enklare journalistik, som till
exempel mindre trafikolyckor, för att på så sätt frigöra resurser för mer djuplodande journalistik i tidningarna, på webbplatserna och i nya publiceringskanaler som mobilen, läsplattor och så vidare.

De förändringar som nu görs handlar därför främst om en intern process.
Vi organiserar om oss för att på allra bästa sätt stå rustade att möta framtiden och för att du som läsare fortsatt ska kunna ta del av god journalistik i den publiceringskanal du helst föredrar.
Detta är en satsning på framtiden.
Detta är en satsning på journalistiken. VF kommer även i fortsättningen att ha en självständig redaktion. Vi kommer att ha en egen nyhetsledning och en egen utgivare.
Ensamma hade vi inte fullt ut orkat möta de utmaningar som framtiden kräver av oss.
Samarbetet med VK gör oss till en fortsatt stark aktör på marknaden.

Till sist använder jag mig av ett citat som vår koncern-vd Sture Bergman använt sig av under sin presentation till såväl personalen som styrelsen.
Det är hämtat från Winston Churchill (1874–1965:)
”Det här är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men det är, kanske, slutet på början.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *