VF och presstödet

Tisdag 20 december klockan 18.40
Västerbottens Folkblad är en av många tidningar i Sverige som uppbär presstöd.
I dag kom beskedet att Presstödsnämnden återremitterar VF:s ansökan för 2012, detta för fortsatt utredning fram till nästa möte 15 februari 2012.
VF har under lång tid haft en mycket god dialog med Presstödsnämnden.
Den dialogen gör att jag är optimistisk.
Läs mer