Att ge upp får inte vara ett alternativ

Fredag 15 februari klockan 20.00.
Egentligen är det helt omöjligt att diskutera med politiska extremister – oavsett om dessa har sin hemvist långt ute på vänster- eller högerkanten.
Därför hävdar många att det inte ens är lönt att ta debatten och att det är naivt att inte inse det. Jag håller inte med. Om vi ständigt exkluderar en grupp människor skapar vi endast ökat utanförskap och ökat hat.
Läs mer