”Demokrati inte viktigt”

Många unga svenskar anser inte att demokrati är viktigt. Det är skrämmande. FOTO: SCANPIX

Fredag 3 juni klockan 09.50
Unga svenska har dålig kunskap. Eller så har de det alldeles för bra.
Det är svårt att tolka en ny undersökning på annat sätt.
Undersökningen visar nämligen, skrämmande nog, att många unga inte anser att demokrati är viktigt.
1 208 slumpvis utvalda medborgare har deltagit i den senaste World Values Survey-undersökningen, som nu presenteras av statsvetaren Staffan I. Lindberg på DN Debatt.
Mer än en av fem i åldersgruppen 18-29 år kan, enligt undersökningen, tänka sig att sälja sin röst om de skulle erbjudas en mindre summa pengar.
Samma åldersgrupp anser inte att demokrati är speciellt viktigt. Gruppen skulle till och med kunna tänka sig en svensk diktator. Mer än var fjärde anser att det skulle vara ”ganska bra eller mycket bra” om det fanns en stark ledare som inte behöver bry sig om demokratiska val.
Resultatet i undersökningen är rent otäckt. Kanske är det så att de som svarat inte insett vad de egentligen svaret. Annars tyder svaren på både oroväckande stor okunskap och på att många unga i Sverige helt enkelt har det för bra.
Resultatet i undersökningen gör dessutom att vi på allvar måste ifråga den utbildning – eller snarare brist på utbildning och kunskap – dessa ungdomar får av sin omgivning och i skolan.
Betonas värdet av demokratin?
Får ungdomarna sätta sig in i hur det är att leva i ett odemokratiskt land?
Staffan I.Lindberg tror att en av orsakerna till de ungas åsikter kan vara att demokratiläran i både grundskolan och gymnasiet ger en ”historielös, mekanisk syn på demokratin (och marknadsekonomin) som inte tar upp dess normativa grundvalar”.
Han skriver också:
”Samtidigt som diktaturer i Mellanöstern och Nordafrika rämnar under trycket från de ungas krav på rösträtt, ser vi oroande hot mot demokratins grundvalar i Sverige.”
Sanna ord.
Jag hoppas att Sveriges föräldrar och skolor verkligen ser allvaret i denna undersökning.
Det finns all anledning att känna oro med tanke på ungdomarnas aningslöshet i samband med extremhögerns framgångar i Sverige.
Vi måste värna demokratin och vi måste börja med det simpla att upplysa våra ungdomar om hur viktig den är.
I undersökningen uppskattar åtminstone – tack och lov – de äldre deltagarna värdet av demokratin.
I den gruppen uppger 97 procent att det är mycket viktigt att leva i ett demokratiskt samhälle.
Det finns hopp.

3 kommentarer

  1. Eller också är det för många politiker som har gjort bort sig för att ämbetet ska verka trovärdigt. Vilka är det som är satta till att bevaka våra demokratiska intressen egentligen? Vad betyder demokrati=folkstyre egentligen? Många anser nog att kungen skulle vara en mer sympatisk ledare än vad Reinfeldt är, vad är det som säger att det är den bäste som vinner ett val, ett val man armbågar sig fram i? Demokrati är oerhört viktigt men än mer viktigt är vad vi gör med vår demokrati?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *