Varför arrangerar Region Västerbotten pressfrukost med en grävande journalist?

JOURNALISTIK. Den senaste tiden har flera transportfrågor diskuterats. Gemensamt för dom alla är att de ofta är rätt invecklade.  Smaka exempelvis på det sköna ordet transportintermodalitet. Begreppet handlar om hur olika transporter kan flöda ihop med varandra mellan exempelvis båt, lastbil, buss och järnväg. Nu vill vi försöka bli bättre på att förklara hur helhet, sammanhang och begrepp ser ut. Därför bjuder vi in redaktionerna i länet till pressfrukost i början av maj.

Vid pressfrukosten kommer några av länets tyngsta experter på transporter att medverka och transportfrågorna kommer att presenteras ur olika vinklar. Bland annat kommer vi att berätta vad Region Västerbotten gör inom transportområdet, om det stora europeiska transportprojektet Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) och om den viktiga kapacitetsutredningen. Vi kommer också att presentera den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Generellt är det ett problem att samhällskunskapsnivån är så varierande bland nyutexaminerade journalister. Jag har träffat på journalister som exempelvis inte vet vad som är skillnaden mellan en landshövding och ett regionråd. Eller varför det finns landsting samtidigt som det finns länsstyrelser. Samtidigt ser vi hur stora förväntningar, krävande deadlines, resursbrist och behov av ökade kunskaper gör att arbetssituationen blir allt tuffare på redaktionerna. 

För att hylla värdeord som transparans och öppenhet har jag valt att anlita en moderator som inte kan anklagas för att försöka styra debatten varken till vår fördel eller nackdel. Bertholof Brännström, känd från pressklubben och föreningen grävande journalisters guldspadejury, har lång erfarenhet som journalist och är känd för sin integritet och självständighet.

Man kan inte bara sitta på kammaren och klaga om man tycker att journalister behöver fortbildning inom svåra områden. Vi har alla ett ansvar att bidra till hur samhällsdebatten utvecklas. De arrangemang vi gör kommer självfallet att utvärderas. Om denna modell fungerar är det utmärkt – om inte så får vi utveckla någonting annat.

THOMAS HARTMAN

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *