Debattartikel: EU behöver omstart.

I fredags skrev jag tillsammans med Olle Ludvigsson (EU- parlamentariker för S) och Per-Erik Johansson (ordförande för LO-distriktet i norra Sverige och kandidat i EU-valet för S) om vikten av ett skifte angående jobbpolitiken i Europa.

Vi skapar ingen välfärd med åtstramningar och skuldsättningar. Så här skrev vi:

EU måste sätta göra jobben till en prioritet, skriver företrädare för arbetarrörelsen.

Den 7-25 maj är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val. Utvecklingen i Europa har under de senaste åren gått åt fel håll. Ekonomin har alltför länge varit alltför svag och på arbetsmarknaden är problemen nu mycket allvarliga.

I och med att svårigheterna bitit sig fast har även det politiska klimatet försämrats. Populism, nationalism och extremism har brett ut sig. Denna destruktiva utveckling måste brytas. Europa behöver en omstart.

För det första måste EU-debatten göras mer konstruktiv. Detta är en grundförutsättning för att kunna uträtta mycket annat.
För att lyfta Europa ur krisen krävs en seriös diskussion kring seriösa förslag. Populism, nationalism och extremståndpunkter leder helt fel.

För det andra krävs ett rejält åtgärdsprogram:
Gör jobben till prio ett. Den högermajoritet som styrt Europa har – trots över 26 miljoner arbetslösa i EU och cirka 400 000 i Sverige – inte prioriterat jobben. Det håller inte. Jobben måste gå först.
Passiviteten måste bytas mot en offensiv jobbpolitik med fokus på kunskap, investeringar och aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

Skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Under åren av högerstyre har förhållandena på arbetsmarknaden i Sverige och övriga EU förvärrats.
Kollektivavtalen har fått en svagare ställning, otryggheten har ökat och det oseriösa företagandet blivit vanligare. Trenden måste nu resolut vändas.
Vi vill bland annat se ett socialt protokoll för att stärka de fackliga rättigheterna, ett stopp för missbruket av staplade visstidsanställningar, regler om att huvudentreprenörer ska ta ansvar för underleverantörer, en möjlighet att kräva kollektivavtal i offentlig upphandling samt ett mer ambitiöst arbetsmiljöarbete.

Satsa på kunskap. För att Europa ska klara den globala konkurrensen måste takten i kunskapsutvecklingen öka. Annars försvinner jobben bort.
Detta gäller inte minst för svensk del. EU:s nya forskningsprogram, Horisont 2020, måste maxutnyttjas. Kunskapsarbetet i EU 2020-strategin – med fokus på att minska skolavhoppen och att öka andelen högskoleutbildade – måste intensifieras.
Kompetensutvecklingen i arbetslivet måste stärkas. Här behövs satsningar i Sverige och många andra EU-länder.

Lyft industrifrågorna. Inom EU pågår nu ett aktivt arbete med att ta fram en ny industripolitik. Det är en positiv process.
Krisen har visat hur viktig industrin är i samhällsekonomin. De länder som klarat sig bäst har genomgående varit länderna med de starkaste industrisektorerna.
Utmaningen nu är att bygga kunskapsintensiva och långsiktigt hållbara industriföretag som även framöver står sig i den globala konkurrensen.

Utnyttja EU-resurserna bättre. Användandet i Sverige av EU:s fonder och program behöver förbättras. I förlängningen handlar det om att skapa fler arbetstillfällen.
Regeringens linje har varit att försvåra i stället för att förenkla. Till exempel har administrationen kring regional- och socialfondsprojekten gjorts överdrivet byråkratisk. Eftersom dessa projekt på många håll är avgörande i det lokala och regionala utvecklingsarbetet har krånglet skapat stora svårigheter.
Vi vill därför sätta i gång en stark reformprocess för en utökad och mer effektiv svensk användning av bland annat globaliseringsfonden, socialfonden, regionalfonden, Erasmus+ och de program som främjar företagens kapitalförsörjning.
Detta är bara kärnpunkterna på åtgärdslistan. Vi vill nu stoppa den europeiska kräftgången och se till att få fart på hjulen igen. EU behöver en ordentlig omstart.
Olle Ludvigsson (S) 
EU-parlamentariker och kandidat i EU-valet
Per-Erik Johansson (S)
ordförande, LO-distriktet i norra Sverige och kandidat i EU-valet
Linda Westerlind (S)
styrelseledamot, SSU Västerbotten

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *