Vårda utrustningen!!

BEKRÄFTAD KRÄFTPEST I UMEÄLVEN!!

Sprid inte kräftpesten vidare, vårda era båtar och fiskeutrustning om ni flyttar runt mellan älv och sjö!!

OBS!!! Nedanstående information  är kopierad direkt från Länstyrelsen i Västerbotten!

Kräftpest i Umeälven 

Publicerad
2011-10-26
Kategori
Djur & natur
Ämnesområde
Fiske

Kräftpest har nu konstaterats i nedre Umeälven. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har analyserat 8 flodkräftor och på alla fanns kräftpestsvampen Aphanomyces astaci.
– Detta är första fallet av kräftpest i Västerbotten och det nordligaste som någonsin konstaterats i Sverige. Länsstyrelsen har därför förklarat området mellan regleringsdammen i Norrfors och havet som kräftpestsmittat, säger landshövding Chris Heister

Ja 

Länsstyrelsens beslut innebär att det är förbjudet att fånga kräftor och hantera okokta kräftor mellan regleringsdammen i Norrfors och havet. Det också förbjudet att använda fisk som bete i ett annat vatten än där den fångats.

– Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som använts inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag innan det har desinfekterats, förklarar Ulf Carlsson länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen Västerbotten. Kräftpesten är mycket smittsam och tar död på den inhemska flodkräftan.  

Undantag från desinfektion   

I beslutet finns ett generellt undantag från kravet på desinfektering för de båtar som lämnar älvens sötvattensområde och kör ut till havet och inte körs vidare upp i annat sötvattensområde.

– Då flodkräftan inte finns i havet bedömer vi att det inte finns någon risk att föra smittan vidare om man bara kör ut t havet, säger Ulf Carlsson.  

Kräftpesten kommer från signalkräftor  

I ett första skede har vi förklarat området mellan regleringsdammen i Norrfors och havet som kräftpestsmittat t.o.m. 2012.

– Under nästa sommar kommer vi att genomföra omfattande undersökningar i och uppströms det område där vi nu vet att det finns kräftpest, för att försöka spåra källan till smittan. Enligt vår nuvarande bedömning är det högst sannolikt att smittan kommer från olagligt utplanterade signalkräftor, säger Ulf Carlsson.

– Det är bedrövligt att människor är så ansvarslösa eller okunniga att de planterat in signalkräftor i Umeälven och därmed har förstört ett av Norrlands bästa bestånd av flodkräftor, fortsätter Ulf Carlsson. Mycket stora ekologiska och ekonomiska värden har nu gått till spillo i och med att flodkräftan i stort sett försvunnit och det är tveksamt om det är möjligt att kunna återfå ett flodkräftbestånd.  

Flodkräftorna i Umeälven  

Under slutet av 80-talet hade Umeälven ett mycket starkt bestånd av flodkräftor men kraschade en bit in på 90-talet. Kräftorna har trots allt funnits kvar om än i liten omfattning och under vissa perioder har man kunnat skönja en viss återhämtning. Under senare år verkar kräftorna i stort sett försvunnit.

– Under 2010 genomförde vi ett omfattande provfiske efter flodkräfta och fann endast någon enstaka kräfta. Att kräftpest skulle vara orsaken har hela tiden funnits med som en möjlighet, men några bevis för att älven drabbats av kräftpest har inte funnits förrän nu konstaterar Ulf Carlsson.

– Det framförallt tack vare engagerade fiskerättsägare i Umeälven som vi under sommaren i samarbete med projektet ”Kust till fjäll” och Umeå kommun kunnat samla in och sända kräftor till SVA för analys, avslutar Ulf Carlsson.    

Hur kan man desinfektera?   

  1. Koka föremålet i minst 5 minuter under lock.
  2. Sänka ner eller tvätta föremålet med 70 % -ig sprit (T-röd), under minst 20 minuter.
  3. Frys ned föremålet under -10°C i minst ett dygn 
  4. Torka föremålet till fullständig torrhet. –        Stora föremål i bastu i 60-80°C under minst 5 timmar –        Mindre föremål i bastu i 60-80°C under minst 1 timme -Torkning av gummimadrasser, gummibåtar, baddräkter, fiskeflugor, fiskedrag, spön och liknande i solen.
  5. Båtar kan duschas med T-röd efter att allt vatten är urtömt  
  6. Högtryckstvättning med 80°C vatten   

FÖLJ INSTRUKTIONERNA SÅ HJÄLPS VI ÅT ATT FÖRHINDRA SPRIDNING!

Skitfiske
Mats
umeafishing.se

1 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *