Vet Lyckseleborna om det här?

Det är så att under det senaste året har Lycksele kommun sett över sin politiska organisation för att sedan kunna genomföra en organisationsförändring. Alla folkvalda partier har fått vara involverade i arbetet, och eftersom jag är engagerad i ett av dem, så har jag blivit insatt i vad som händer. Jag är dock inte kommunpolitiker och har inte varit med i det direkta arbetet för omorganisation, men jag tror att om jag inte rört mig i dessa kretsar, hade jag inte märkt något av det förrän det var färdigt. Har ni märkt något av det?

Så här ser jag det för närvarande:

De två största partierna, d.v.s.(S) och (M), är för en större organisationsförändring. Den förändring de föreslår innebär i korthet att antalet förtroendeuppdrag minskar med totalt sett 50 uppdrag. 50 uppdrag! Ett av de argument som de två stora partierna haft för denna förändring är att de vill öka demokratin. Jag själv har svårt att se hur en minskning av antalet förtroendeuppdrag kan öka demokratin. De små partier som ingår i fullmäktige idag (ingen vet förstås hur det blir efter höstens val) kommer att komma helt i bakvattnet vad gäller de politiska besluten. De två största partierna är klara egenvinnare på att genomföra den här organisationsförändringen och det verkar inte bättre än att de avser att driva igenom sin vilja. Störst går först?

Det som händer är att makten koncentreras till ett färre antal personer, som får större uppdrag. Då de flesta nämnderna tas bort och beslut koncentreras till KF behöver de personer som sitter i KF (och KS) sätta sig in i alla typer av frågor, inte bara sina hjärtefrågor. Idag kan den som brinner för skolan sitta i utbildningsnämnden och den som är insatt i äldreomsorgen ha uppdrag i socialnämnden. Den möjligheten försvinner om de ledande partierna får som de vill.  De uppdrag som kommer att finnas kommer att vara av en sådan omfattning att många personer kommer att exkluderas från att ens engagera sig i politiken. Rent allmänt kommer det att bli svårt för studerande, heltidsarbetande, småbarnsföräldrar osv. att kunna ta ett sådant uppdrag. Vad blir kvar? Jo, ett gäng elitpolitiker som hela dagarna tar beslut i frågor som de är mer eller kanske mest mindre intresserade av.

Idag går det nog ganska bra att vara deltidspolitiker/fritidspolitiker. Frånvaron från arbetet i samband med politiska uppdrag är för de flesta hanterlig och de kan kombinera politiken med ett familjeliv, eller med studier. Med det förslag som idag har majoritet i KF kommer den här möjligheten att försvinna. Vem vill lämna sitt jobb på heltid eller större deltid för ett politiskt uppdrag under fyra års tid? Vem vill avbryta sina studier för att engagera sig politiskt? Vem prioriterar politik över sina barn? Genom en sådan här organisationsförändring kommer de beslutande politikerna bli alltmer likformiga och mångfalden går förlorad. Vill inte ni som röstar ändå kunna välja på personer av olika kön, ålder, utbildning och fas i livet? Kanske de som liknar er själva mest? Ett annat argument för organisationsförändringen har varit att det önskas en ”vitalisering av fullmäktige”. Men hur kan den här förändringen som snarare gör politikerna mer homogena, vara en vitalisering?

Det kommer att bli väldigt svårt med nyrekrytering till politiken, åtminstone för de små partierna. Vem vill hoppa in från i princip noll till ett uppdrag en knappt kan gapa över? Och gå från helt oinsatt till insatt i alla delar av kommunens verksamhet?

Detta har gjorts i andra kommuner, på olika sätt, och det finns verkliga skräckexempel.
Det handlar egentligen inte om vilken partipolitik en vill driva, utan om att detta faktiskt hotar att krympa demokratin i Lycksele kommun. Demokrati är ju inte att få som en vill – men det är att ge förutsättningar för en mångfald av infallsvinklar och åsikter – oavsett vad som därefter beslutas. Jag tycker inte att det här förslaget gynnar demokratin.

 

2 kommentarer

  1. Ja enligt Lilly Bäcklund är de som inte har partigrupp utestängda från överläggningarna. Så jag är som vanligt utestängd från dessa träffar där högsta Lycksele överlägger med oppositionen. Klistrar in det Facebook inlägg där ja säger min mening. Ja detta är inte lösningen på problemen med demokratin i Lycksele. En sådan reform kommer att öka antalet Pensionärer i de ansvariga församlingarna. Ja har inget emot att äldre och pensionärer deltar i politiken, men inte bara Ja skriver inte styrande utan ansvariga för det är Kommunalfullmäktige som är ansvarig för vår kommun. Ibland undrar jag varifrån dessa förslag kommer och vilka som förväntas tjäna på det. Ska vi gå ytterligare ett steg mot tjänstemannastyre ska vi nog ta detta beslut, men vi ska inte glömma att det är Kommunalfullmäktige som har ansvaret.
    Rubin Söderlund
    Gustavsborg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *