IKEA,s etablering rullar på men det SKA bli mindre trafik genom city och till

IKEA, etableringen kan gå för fullt. I går beslöt Naturskyddsföreningen att inte överklaga detaljplanen för området. De var oroliga för att inte luftkvalitetsnormen skulle klaras av.

Jag tycker de tog rätt beslut för luftkvaliten kommer att klaras av med de åtgärder som kommer och bättre blir det redan den sjätte eller den sjunde oktober när vägen genom I20 skogen tas i bruk som E12 och då Kolbäcksvägen blir både E4 och E12 och lastbilstrafiken börjar ledas bort från centrum liksom även personbilstrafik.

Ringledssystemet blir dock inte färdig helt förrän den västra länken blir klar och vi får hoppas att inte överklaganden gör så att det drar ut på tiden. 

När det blir klart finns de rätta systemet för att få bort onödig  trafik i citykärnan och att därmed klara luftkvalitetsnormen. Då ska det kommunala vägnätet byggas om så att trafiken minskar och det blir besvärligt att ta sig fram för genomfartstrafik och vi kan då ta nya grepp i det kommunala vägsystemet. Nuvarande E4 och E12 blir kommunala vägar och vi kan vidta de åtgärder som behövs. 

Vi har en ny översiktsplan med en ny parkeringsnorm som ska se till att arbetsplatsparkeringarna i city fyrkanten undan för undan tas bort. Det är en viktig åtgärd för det är morgon och kväll när folk åker till jobbet som överskridandena  är störst. Vi inför vad vi kallar gröna parkeringsfriköp.

Vi satsar även på bättre kollektivtrafik och vi vet att fler och fler åker. Vi tror på elbussar och förhoppningsvis utvecklas även personbilar som måste in till stan så att de släpper ut mindre föroreningar.

Det var några av de åtgärder som kommer att vidtas för att få bättre luft i centrum. Vi är dessutom eniga politiskt om detta i den översiktsplan som antagits. 

Däremot känns det som om vi inte lyckats få ut budskapet till allmänheten. Det är en förutsättning för att city ska utvecklas och få en bättre luftmiljö. 

Jag tror den nya ringleden kommer att bidra och de som ska handla där kommer dit enklast om de inte kör genom Umeås centrum. Så jag är säker på att det beslut som Naturskyddsföreningen tog att inte överklaga var rätt då luftkvaliten ska klaras av i Umeå centrum. 

Jag hoppas att vårt näringsliv också inser varför man i framtiden måste få de anställda att lägga om sina resvanor till jobbet och att de kommer att tvingas gå upp till 700 meter från parkeringsplatsen eller cyckla till arbetsplatsen från en parkering utanför centrum eller åka buss in till centrum om arbetsplatsen ligger där