Vi bygger gymnastikens hus. Alliansen stoppade den 1991

Gymnastikens hus finns i vår budget. Alliansen gör stort väsen av att de tidigarelägger  investeringen i ett år gentemot vårt budgetförslag. Vi vill veta att vi har råd för vi tycker ekonomin ser inte speciellt just ut de kommande åren.

 Den sittande regeringens prognoser ser inte bra ut, vi vet inte om regeringen kommer med förslag om kostnadsutjämningen. Dessutom vet vi att alliansen säger att idrott kultur inte tillhör välfärdens kärna.

Alliansen i Umeå stoppa bygget av  den nya Sporthallen 1991 när centern hoppade av projektet och anslöt sig till moderaternas och folkpartiets krav om att reparera den gamla hallen i stället för bygga en ny där gymnastiken skulle få plats. Centern hoppa av när anbudsöppningen.

Alliansen tog därmed död på lokaler och utrymmen för gymnastiken.

Nu har lite olika förslag valsat runt och sedan budgeten för innevarande år togs så har en ny lokalisering tagits fram och som
ännu inte behandlats politiskt.
Jag ska i bloggar längre fram ge min analys av alliansens budget och om de har pengar

Friskola stjäl skattepengar

Friskolan Lundsberg lurar skattebetalarna. Uppdrag granskning har visat att skolan har fått tre miljoner för mycket genom att ha ljugit om att 41 elever hade sina föräldrar utomlands.

Nu säger man att de pengar man fått för mycket ska betalas tillbaka. Men vad som gjorts är en straffbar handling och brott ska beivras enligt den lagstiftning vi har.

Vet inte mycket om de skolan eftersom den inte är till för vanligt folk har jag aldrig brytt mig men bara för att de välbeställda har sina barn räcker det inte med att de betalar tillbaka pengarna.

Ska de även i fortsättningen få vara en godkänd skola och få bidrag från samhället

Alliansen vill utreda något vi redan har Jag bara undrar

Jag blir full i skratt åt saker i alliansbudgeten. De har lag ett förslag om ett uppdrag att ” undersöka förutsättningarna för att skapa ett utvecklingscentrum för skidor i Umeå”

Vi har ju sedan flera år redan idag ett elitskidcentrum tillsammans med skidförbundet och Universitetet och det hör hemma under UCIV. Centrum för idrottsvetenskap och dess ledare är Elbert Karlsson och vi är med och finansierar detta

Det kan väl inte vara möjligt att vi ska ha ytterligare ett utvecklingscentra för skidåkning och det är ju utifrån just det befintliga centra man haft önskemål om nya spår från IKSU

Har inte proven något värde för betygen i skolan ?

 Bra prov ger inte alltid bra betyg  Det är inte säkert att bra resultat i nationella prov ger bra betyg visar en sammanställning som Svt gjort.
                                        
 Flickorna får högre betyg än vad proven visade och pojkarna lägre

 I svenska får 19,7 % av flickorna högre betyg men bara 12,2% av pojkarna, i engelska får 5,8 % av flickorna lägre betyg men bland pojkarna är det dubbelt så många.

Det här är en sammanställning sedan 2005. Nu ska inte proven avgöra allt men man får inte missgynnas. Jag har haft upp detta tidigare och det är klart man blir fundersam över både om värdet av betyg och värdet av prov. Björklund har varit en varm anhängare av båda.

Det här är saker som jag tycker måste klarläggas vad  det kan bero på för vad har proven och betygen för värde när sånt  här uppdagas
                                        

Vinter SM till Umeå 2014

SM veckan för vinteridrott har RF beslutat att den ska ligga i Umeå 2014 när vi är kulturhuvudstad. Självklart tycker vi att RF gjort ett klokt val för Umeå är en vinteridrottsstad och det är bra att passa på att marknadsför idrotten som en del i kulturhuvudstadåret. Idrotten om något tillhör basen i det svenska kulturlivet.

Det är bra att man frångick principen att inte ha ett samlat SM under ett OS år för nu hoppas jag att det blir i Umeå som det slutligen kommer att avgöras vilka som får åka på OS och representera Sverige. Skidskytte tror jag blir extrra spännande att se för det är en idrott som inte haft några stora tävlingar här i Umeå

Länk

Det finns partier som inte vill ha ett IKEA i Umeå

Två partier i Umeå vill inte ha IKEA i Umeå. I går framkom det tydligt i Fullmäktige att Jan Hägglund Arbetarpartiet och Miljöpartiet inte vill ha IKEA till Umeå.

Hägglund försöker dölja det genom att hänvisa till att de kan lokaliseras på andra platser men det finns inget annat alternativ för att de ska etablera sig i Umeå. Så enkelt är det. Miljöpartiet har i stort sett samma uppfattning. 

Den detaljplan som behandlades i byggnadsnämnden förra veckan visar på att det är ett lämpligt område inte minst med hänsyn till miljöfrågorna. 

Däremot röstade Miljöpartiet avslag på detaljplanen efter att först ha yrkat återremiss med hänvisning till trafiken. Det finns få IKEA som ligger så nära till som Umeå och så lätt att kollektivtrafikförsörja och därmed genererar lite trafik. Oavsett var IKEA skulle läggas genererar det trafik och Ersboda har tillräckligt med trafik redan idag. 

Förhoppningsvis är vägpaketet klart 2016 och det är det som löser miljö och trafikproblemen i Umeå men de som inte vill ha IKEA har även sagt nej till att lösa problemet med luftföroreningarna med de vägar som byggs utan har velat ha kvar E4 mitt igenom stan. Vid nästa kommunfullmäktige kommer ni att få se vilka som vill ha ett IKEA i Umeå 

Hanteringen av strandskyddet har mycket att önska

 Hanteras strandskyddet på rätt sätt. Inte enligt mitt sätt att se det.Det har skett förändringar i reglerna för strandskydd men vi upplever inte att länsstyrelsen ger oss de möjligheter som skulle råda.

Samma sak i Norrbotten som på många andra platser runt om i landet. Där är det olika uppfattning mellan landshövdingen och hans  tjänstemän. Jag upprepar att det skulle vara en katastrof att länet slogs ihop. Det skulle vara ett säkert sätt att hindra tillväxten. Över 60 månader tar det att hantera ett överklagat bygglov

 I Umeå ville göra i stort sett hela kommunen förutom i alla tätorter som LIS områden som skulle bättre möjligheter till landsbygdsutveckling. Men ack vad vi bedrog oss

Förra, förra veckan var jag på en träff som kallas landshövdingen samtalar och där deltog centerledaren Lööf. Hon betonade kraftigt att hon inte tyckte att länsstyrelserna följder de intentioner som det beslutats om. 

Då är det väl bäst att staten via staten ger staten via länsstyrelserna uppdrag att se till att man följer det staten i sagt att centralt styra upp sin regionala organisation. Länsstyrelserna får inte vara en tummelplats för de anställdas egna synpunkter.

På SKL har vi haft en planeringsguru som heter Reigun Tune Hedström och även hon menar på att länsstyrelserna inte tolkar lagen som det var meningen i det förslag som riksdagen tog när det gäller strandskyddet.

Kravet är självklart att länsstyrelserna ska jobba på det sätt som riksdag och regering vill  

Varför har grabbar sämre betyg än flickor ?

 Pojkars betyg sämre i hela Sverige än flickornas.
                                        
Inte i en enda kommun i Sverige har pojkar bättre betyg än flickor.       
En granskning som SVT har gjort visar att pojkarna har 10 procent sämre  snitt på meritvärdet – alltså betygen – än flickor. Den här undersökningen gäller betyget i klass 9

I många kommuner är skillnaden större. En lärare från Tomelilla säger att det beror på att tjejerna är mer plikttrogna och att killarna är mer rädda för att misslyckas       
                                        
 Jag tror man gör det för lätt för sig om man säger så. Vi kan konstatera att skolan inte är jämställd. Jag tror inte ett dugg på att grabbarna har sämre förutsättningar än tjejerna. 

Utan det beror på något sätt vad som sker i skolan klassrummet. Man måste fråga sig om grabbarna får samma förutsättningar för har man sämre betyg ska resurser sättas in så att man kan nå samma mål. 
Jag ser med spänning fram emot debatten om vi har en jämställd skola. 

Alliansen vill inte att alla ska få se OS

Självklart ska alla kunna se  OS. Riksdagen har sagt ja till att alla TV tittare ska kunna se stora sportevenemang. Nu ska en lista över dessa stora evenemang tas fram

Allianspartierna de röstade emot detta och vill således inte att alla ska kunna se OS , VM eller andra större evenemang. De som röstade rätt hänvisar till ett EU direktiv som införts i radio och TV lagen  som säger att det ska vara så.                 
                                        
Direktivet innebär att den som har  exklusiv rätt till en tv-sändning som är av särskild vikt för det svenska samhället ska sända den fritt i hela landet. Oppositionen anser att även stora sportevenemang, som ofta köps   av betalkanaler, bör inkluderas

Det här har tex. Norge haft sedan tidigare men inte den nuvarande högerregeringen. Alla sportälskare ska komma ihåg att den högerregering vi har vill inte att hela svenska folket ska få se OS .    
                                        
               

Priset på drivmedel kommer att fördubblas

Dieslpriset kommer att stiga våldsamt framöver. Det beror på att vi har en regering som inte sätter sig in i vad som händer och vilka konsekvenser det får för jobben men även för dieselpriset.

Det är det nya svaveldirektivet som är boven där man i våra hav ska ner på 0,1 svavel i dieseln till år 2015. Våra hav bottenviken bottenhavet är de som fått de hårdaste kraven på svavel medan man på vissa ställen kan köra med svavelhalter på 4,5 alltså 45 gånger hårdare krav.

De befintliga fartygen kommer då att köra på vanlig diesel medan nya har andra motorer och annan rening. Diesel blir en bristvara och priset kommer säkert upp till 20-25 kr. Vi som köpt en miljödiesel får i det närmaste dubbelt så högt pris.

Hur dyrt det blir för jordbruk, skogsbruk, och gruvindustri kan man ju bara ana och jobb kommer att försvinna. Enligt Catarina Elmsäter Svärd ska sjöfarten kompenseras på hamnarnas årsmöte

Jag har så svårt att fatta att regering och riksdag inte sätter sig in i frågor som kan få så negativa konsekvenser för jobben och svenskarna som privatpersoner jämfört med många andra länders industri och befolkning