Även statliga organ ska väl följa byggnadslagstiftningen ?

Höghushotell vid Åhlens döms ut ………. Det lyder en rubrik i dagens VK med anledning av hotellplanen i kvarteret Thor och riksintresset.

Vad jag minns av det ärendet är att det fanns inga synpunkter från Riksantikvarieämbetet när planen antogs. Varken vid samråd eller utställning.

Jag förutsätter att regeringen gör som man brukar göra. Man brukar enbart ta ställning till saker som kommit fram under planprocessen. Man kan inte ha en annan tågordning i detta fall och ska självklart yttra sig under planprocessen och har de inte yttrat sig ska de inte ha någon gräddfil in till regeringen. Planen för hotellet följer antagen översiktsplan.

Nu var ju Riksantikvariets yttrande ett ytrrande till Boverket så jag förutsätter att de avvisar detta och i sin samlande bedömning påtalar att det följer antagen översiktsplan och att det är förenligt med riksintresset

Det är precis som jag sagt många gånger att länsstyrelserna och enskilda tjänstemän ska inte ha makt över folkvalda. Centerledaren och näringsministern sa klart och tydligt vid sitt besök i Umeå på Länsstyrelsen att hon tyckte inte länsstyrelserna följde regeringens vilja när det gäller strandskyddet

Miljöpartiet har en gräddfil i svensk media enligt professor

                                        
MP granskas inte så tufft som andra” Miljöpartiet har gräddfil i medierna  genom sin unikt starka ställning bland svenska journalister, konstaterar Kent Asp, professor vid Göteborgs universitet.                          

-Den slutsats jag drar efter alla     
dessa års studier är att Miljöpartiet 
får en mer gynnsam behandling än de andra partierna, säger Kent Asp som i över 30 år studerat hur svensk politik behandlas medierna.         
                                        
-De befinner sig på sätt och vis i en fredad zon när det gäller bevakningen av politik. MP granskas inte lika tufft som andra. säger Asp till SVT.  
 
Detta kunde man läsa på text TV i går. Man hade gjort en undersökning om partisympatierna och den visade att MP hade 41% V 15 % och S och M 14 %. jag är inte förvånad ett enda dugg utan det kan man självklart se hur vissa journalister agerar. 

Jag tycket det är bra att Göteborgs universitet gör dessa undersökningar  men samtidigt borde det finns en oberoende organisation som kunde vända sig då media far fram med sina riktade politiska kampanjer

Regeringen som inte gör ett enda dugg för unga ska få jobb

Regeringen skiter i våra unga helt.

 Regeringen fattar inte att unga vill jobba. Det mycket märkligt att vi har en regering som inte gör något för att ordna jobb för våra ungdomar.

 Regeringen har ansvar för arbetsmarknadspolitiken. 

Regeringen använder dessutom de pengar de avsatt fel och pengar skickas tillbaka tillbaka från arbetsförmedlingen.

I Umeå har vi satt av pengar till ungdomsjobb medan regeringen valt att sänka skatterna mest för de som har det bäst.

Bakticgruppen satsade 20 miljoner på ungdomsjobb, vi betalade arbetsgivaravgifterna. Det blev ett lyckat resultat, av de 196 som fick jobben och kom de flesta i jobb eller utbildning.

I Södertälje som också är S styrt har kommunen ett samarbete med 7 större företag för att få ut unga på arbetsmarknaden.

150 arbetslösa unga hyrs ut till olika företag där de får testa olika arbetsuppgifter och samtidigt läsa olika kurser och och därmed blir anställningsbara

Visst är det mycket märkligt att vi har en regering som sitter med armarna i kors och inte gör ett enda dugg för att få ut unga i arbete. De har suttit för länge.

Jag tycker att Anders Ågren, Edward Riedl men även Britt-Marie Lövgren borde högljutt tala om för regeringen att göra som i Umeå , satsa på unga i stället för att satsa på de som har det tillräckligt bra

Inget förbud mot dubbdäck

Släng förslaget om dubbdäcksförbud. Sluta skyll partikelproblemet på däcken. Tror inte alls det är dubbdäcken som ensam är boven när det sprids partiklar i gatumiljöer och som en expert från trafikverket ville förbjuda.

Det är bara att gå och se var dammet ryker och sprids. Det är den lättflyktiga sanden som finns över allt som blir flyktig där trafiken viner förbi och när det blåser. 

Låt både folk köra med dubbdäck

13 % upp sedan partiledarbytet

 

13 % upp på 3 månader. Idag presenterades TV 4/Novus väljarbarometer för april månad. Glädjande för mig och säkert många andra är att Socialdemokraterna fortsätter att öka sitt förtroende

Socialdemokraterna ökar sedan förra mätningen med 3,5 % och det är den högsta sedan valet 2010, en statistisk säkerställd uppgång. 13 % ökning sedan bottennoteringen i januari innan Stefan Löfven tillträdde som partiledare.
Det här visar på att det är viktigt att våra kongresser utser ledare som har förtroende. Det ställer frågan hur våra valberedningar och nomineringar fungerat för några stora förändringar har inte skett i politiken utan den lades fast vid den ordinarie kongressen 2009
Så här ser siffrorna ut
Moderaterna  29,1 (-1,4 %)
Folkpartiet        5,2 (-0,5 %)
Centerpartiet    5,1 (+0,3 %)
Kristdemokraterna 3,8 (+0,8 %)
Socialdemokraterna 35,9 (+3,5%)
Vänsterpartiet   6,5 (-0,8 %)
Miljöpartiet        8,2 (-0,6 %)
Sverigedemokraterna 5,3 (-0,4 %)
Det finns en stark trend och och den är att Socialdemokraterna går framåt och moderaterna backar.

Regeringen vill skrota regionalpolitiken

 

Jag håller med Marit Pålsson helt i hennes kritik. Marit gick till kraftigt angrepp på regeringen och hennes egen partikamrat Minister Olssons för regeringens flathet i Europa förhandlingarna om den framtida regionalpolitiken inom EU. 

Det här innebär att det blir ännu mindre satsningar på regionalpolitiken främst i Norrland och dess inland hon har ju helt rätt att Anders Borg kommer inte att ersätta dessa EU pengar med egna pengar.
Samma sak är att regeringens agerande i förhandlingarna om jordbrukspolitiken  kommer att innebära att de norrländska   jordbruken troligen kommer att upphöra. Jordbruket speciellt inte i Norrland kommer inte att överleva utan stöd

I Nya Badförslaget är äventyrsdelen större än i Lerstenens

Jag blir trött på de media som far runt och ljuger om att äventyrsbadet är mindre än i Lerstenes förslag. Badet är cirka 300 kvm större än i Lerstenenses sista förslag. Ett förslag som jag inte ens tror att media har sett.

En av anledningarna att vi började fundera på att överta badet i egen regi var just det att äventyrselen minskades undan för undan. Äventyrsbadet är nu störrre än i Lerstenens sista förslag och dessutom kan hela eller delar av bassängsområdet användas under lördagar och söndagar som äventyrsdel då det främst är barnfamiljer som besöker baden.

Det är inte heller bara storleken som har betydelse i ett äventyrsbad utan även hur äventyrsdelen är konstruerad

Man ska kunna säga så här
det har uppstått  en förvirring kring storleken av den nya friskvårdsanläggningen trots att den är större

..
I presentationen av det nya konceptet för upplevelse- och nöjesdelen var det viktigaste att det var en anläggning med attraktionskraft och upplevelserikt innehåll.
Dessa önskemål har emotsetts med det  presenterade förslaget.

För att möta allmänhetens behov vid högfrekventa tider såsom helger och lov integreras på dessa tider nöjes- och upplevelsedelen med 50meters bassängen som är förberedd för detta med spännande flytattraktioner och annan utrustning anpassad för barnfamiljers behov.
Vårt mål har varit att göra en miljöanpassad flexibel anläggning av god kvalitet som motsvarar efterfrågan vid alla tillfällen..

Däremot har jag svårt varför media försöker fara fram emd saker som inte är sant. Ni vet väl själv vilka media det är men jag vet i alla fall att media ringt till en del politiker och påstått att det är mindre och TV4 är en av dem.

Exakt hur det det kommer att bli med hela innehållet kommer att visas sen höst när projekteringen är klar för innan dess är det bara spekulationer om vad som finns i äventyrsdelen.

För föreningar som vill veta sanningen ta kontakt med mig så kan vi komma och berätta och jag tror säkert Anders Ågren också kommer med. Lita på dem som vet och inte de som spekulerar är räknar på fel underlag

 

Hedersmord och våld kan aldrig accepteras

Ytterligare ett hedersmord på en ung kvinna. En kvinna på 19 år mördades i Landskrona. En 16 år kille har gripits som misstänkt för mordet som bedöms som ett så kallat hedersmord
 
Det sägs att han anser att hon gett vanära över familjen då hon haft flera pojkvänner. Flickan har sökt men inte fått skyddat boende.
Hur kan detta hända är självklart frågan och tyvärr finns nog inga enkla svar. Det är fruktansvärt att det finns den föreställningen bland familjer och dess anhöriga. Det är en kultur som kommer från deras hemländer som följer med när de kommer hit.
 
Det här visar ändå på att de har en kvinnosyn som är fruktansvärt. Det är ju alltid flickor kvinnor som är de som drabbas. De får ju inte gifta sig med vilka de vill och tvångsäktenskap är vanliga. Flickorna blir en handelsvara.
 
Det är många som utpekas som ansvariga och frågan övervältras bland annat på kommunerna vilket jag har svårt att se. Skyldiga är alltid de som utför dåden och de som inte respekterar de lagar som finns i vårt land. Jag utgår från att vi ger utbildning i vilka lagar som gäller i vårt land när människor från andra länder och kulturer bosätter sig här
 
Jag hoppas att ala de som kommer från kulturer där hedersvåld förekommer tar sitt asnvar och  berättar att i vårt land accepteras inte det som kallas hedersvåld och att i vårt land har alla människor samma värde och ska så behandlas

 

Rörmockarna i strejk nu på morgonen

 

 Rörkrökarna i strejk idag onsdag morgon. Så blev  det eftersom arbetsgivarna inte vill gå med på Byggnads krav att slippa tvingas till övertid.

Nu är det 22 år sedan jag satt i Byggnads förhandlingsdelegation som var ett trevligt och utvecklande uppdrag. Däremot tror jag inte det fanns ett tvång att jobba övertid vid den tiden.
Det låter helt orimligt att en förälder som har barn ska hämta på dagis ska tvingas till övertid. Vi har en lagstiftning om 40 timmars arbetsvecka. Visst kan det hända att det behövs jobbas övertid men visst går det att komma överens utan tvång.
Det känns mer som en regel att man ska tvinga folk att jobba över och gör man inte detta kan man kickas. Jag har full förståelse att man är beredd att gå i konflikt på en sådan fråga

Alliansen i landstiget är emot det som skapar tillväxt

 

Alliansen utvecklings och kulturfientlig. De jag pratar om är högeralliansens företrädare i landstinget. De tycker att landstinget enbart ska syssla med sjukvård.

Det innebär att man vill dra ned på det som ger tillväxt och därmed ökade skatteintäkter. De pengarna är visserligen överförda till region Västerbotten som har övertagit de uppgifterna och även dess pengar.
Pengar som används till Almi och andra delar som utvecklar och ger nystart till vårt näringsliv. Pengar används även till så kallad medfinansiering av EU projekt som tillfört många miljarder för länets utveckling och även egna landstingsprojekt.
Att dra ner på anslagen till kultur innebär mindre pengar till folkbildning men även att man frånträder det regionala ansvar man fått från staten. Det regionala kulturansvaret omfattar operan, teatrar, museer. För varje krona som landstinget försvinner ytterligare två.
Staten har krävt att regionen ska ta sin del och kommunerna sin. Det innebär att det kommer att ske en slakt av det regionala kulturlivet vilket helt självklart innebär mindre tillväxt i länet för ett län som är attraktivt det behöver kultur. Kommunerna har inte ekonomi att överta landstingets ansvar och hoppar landstiget av försvinner troligen statens pengar.
Det finns mera som berörs om landstinget enligt alliansens förslag enbart skulle syssla med sjukvård och det är länsturismen och kollektivtrafiken.
De signalerna säger även att det inte blir aktuellt med några regionbildningar eftersom de skulle överta den regionala utvecklingsrollen och utan pengar ingen regional utveckling
Det finns fullt fog att säga att Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är utvecklingsfientliga  och kulturfientliga och det stämmer väl med den bild som kommer från regeringskansliet.