Det är inte svårt men allmänna handlingar om man vill

Media bör lära sig vad som gäller. Jag har många gånger kritiserat media och jag stärks i min tro att någonstans är det ett grundläggande fel. Nu är jag inte emot granskning utan att man inte talar sanning.

Jag kände redan på träffen i Ö-vik att man inte ens vet vad som är allmän handling eller i dagligt tal offentlig handling. VF började fråga mig om ett mail som jag fått men som jag hade raderat Det är mycket märkligt att en ansvarig utgivare inte vet vad som gäller allmänna handlingar .

Jag återkommer vika regler som gäller. Det var det mail som Hans Lindberg skrivit. Han blev lurad av media liksom Mikael Öhlund att det är allmän handling. Jag vet att det är fler som media ljugit i vad som är just allmän handling

Det brevet hade man fått ut genom att påstå att interna brev är allmän handling vilket är helt fel. Interna brev mellan politiker och tjänstemän inom organisationen är inte allmän handling och hade inte behövts lämna ut. Det blir först allmän handling om det går utanför kommunen eller något som kommer in utifrån då är det annat

Mail mellan oss politiker om vad som helst är inte heller allmän handling och har jag haft kvar mailet har jag inte lämnat ut det. Hur skulle det vara om den kommunikation som sker internt i ett parti och även mellan partier skulle betraktas som allmän handling.

Jag kan skicka hur många mail som helst till Ågren, Tamara, Britt-Marie Lövgren, Mattias Larson och diskutera och fråga eller göra upp om vad som helst och det behöver jag inte alls diareföra och att det blir allmän handling

Igår hade VF dessutom gått direkt till IT enheten och försökt få ut de säkerhetskopior som man tar på all post inklusive min. It kontoret vet ju att de inte har rätt att lämna ut något av detta utan ansvaret ligger på den myndighet det gäller i mitt fall kommunstyrelsen.

De avslog självklart ärendet då man inte får göra så och jag ska besvära er med motivet. Säkerhetskopior som begärs ut är inte allmänna handlingar enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap då den förvaras hos kommunen endast i syfte att återskapa information som gått förlorad

Så här går det till när man försöker få ut saker som de inte har rätt att få ut då de inte är allmänna handlingar och tyvärr hade inte Hans och Mikael kunskap att kolla vad som är rätt. Allan Fjällström har också via mail frågat kansliet om min maillista och fått reda att mina allmänna handlingar finns hos Britt-Marie och om han lurat någon annan via kansliet för att få ut handlingar det vet jag inte.

Jag själv har alltid varit noga med de handlingar som är allmänna handlingar och skickar över dessa till den som har ansvaret att registrera dem

Det säger sig väl självt att mail eller brev man får internt i partiet, mellan partier, intern kommunikation mellan politiker, mellan politiker och tjänstemän, interna mail mellan tjänstemän och privat post eller post som inte har något med kommunen att göra aldrig någonsin kan vara allmän handling.

För mig minskar medias trovärdighet när man inte kan dessa frågor eller när man försöker bluffa sig fram. Jag ser också att en av Sveriges främsta experter bekräftar min beskrivning i en artikel av Anders Wynne i dagens tidning (VK)och jag hoppas att alla journalister som spytt galla över mig på twitter funderar över vad de sagt. Tyvärr så finns inte den artikeln utlagd på nätet och det kanske har sina orsaker. Däremot finns de med som beskriver ett par interna mail, kanske också har sin orsak.