Det finns ingen politik för jobben

 Jobbpolitiken den får tummen ner. Inte helt oväntat får regeringens jobbpolitik kritik av de som arbetar med den dagligen nämligen arbetsförmedlarna.                      
                                        
Jobb och utvecklingsgarantin räcker inte till för de som är långtidsarbetslösa tycker en stor del av förmedlarna. Insatserna kommer igång för sent och har för dålig kvalité. De skulle även vilja erbjuda mer arbetsmarknadsutbildning      
                                        
 Den här regeringen har helt misslyckats med jobbpolitiken och främst är det våra ungdomar som har det värst med massarbetslöshet. Det finns även brist på folk inom många områden men utan utbildning hår det inte att tillgodose dessa brister.

Det behövs en ny regering och en ny politik om man ska komma tillrätta med bristen på arbetskraft och råda bot på arbetslösheten
                                        

Varför rings man upp och sen lyssnar man inte

Det var en mycket konstig redovisning i VF av ett lång samtal som jag igår hade med VF,s reporter Ann Pettersson när hon ringde upp mig och diskuterade hemtjänsten och de pengar som vi har anslagit. Jag försökte förklara hur pengarna fördelas och att det är socialnämnden och kommundelsnämnderna som får en påse med pengar.

Efter att jag upprepade gånger försökt förklara detta men det ville Ann inte lyssna på så sa jag i det sammanhanget håll käften och gjorde det för att jag ville prata till punkt. När jag svarade på samtalet var jag på Bubblans livsmedel och det var en del som funderade om man måste förklara en sak så många gånger

Jag har många gånger försökt förklara den kommunal budgeten för Ann men efter att det var få saker som stämde när jag och Tamara redovisade vårt budget förslag har jag gett upp. Den gången var det många fel i papperstidningen som jag skrev en rättelse på så att läsarna fick reda på våra satsningar

Jag kan väl även berätta att för detta år fick Socialnämnden ett extra tillskott på 72 miljoner förutom kompensation för löner, hyror och övriga kostnadsökningar. För 2013 ytterligare 33 miljoner plus 10 till som tidgare var projektmedel och kompensation för löner på 2 % plus en lönereserv på 1 % och även där kompensation för andra kostnadsökningar. dessutom glömmer ma nbort kompensationer som de fått genom att upphandlingar blivit billigare än tidigare

Det finns inga nya moderater det är samma gamla höger

Regeringen har förstört sjukförsäkringen. Det blir bara färre och färre som får 80 % av lönnen när blir sjuk. Detta trots att man i löneförhandligar avstått löneutrymme för att ha en försäkring mot inkomstförlust vid sjukdom.

Det här har inneburit att många tvingats ta egna tilläggsförsäkringar endera själva eller att facket tecknat kollektiva försäkringar för sina medlemmar. Man har hyror och andra fasta utgifter även vid sjukdom så visst behövs en sjukförsäkring värd namnet.

Självklart ska 80 % kunna ha 80 % av lönen när man blir sjuk för att slippa gå från hus och hem om man blir sjuk. Därför måste taket i sjukförsäkringen höjas men det gör inte denna högerregering. Dessutom har de mage att kalla försäkringen bidrag. En försäkring man betalt.

Det här är en av de smygande åtgärderna som den här regeringen genomfört i sin systemförändring för att slakta välfärdspolitiken och öka orättvisorna och klyftorna i samhället. Gammal klassisk högerpolitik handlar det om i ny förpackning 

Inte förvånande att förtroendet för regeringen sjunker

 Förtroendet för regeringen sjunker. 2010 tyckte 59 % att regeringen Reinfeldt gjorde ett bra jobb. Redan hösten i fjol hade det sjunkit till 39 % och resultatet kommer från Som institutet vid Göteborgs universitet. Hand i hand sjunker även Kungahusets förtroende.

Jag själv har varit förvånad över det höga förtroendet som regeringen har haft för de har inte gjort speciellt mycket. De har undan för undan dragit ner på välfärden och den generella välfärdspolitiken har man tagit död på. 

De som redan har det bra har fått det ännu bättre och samtidigt råder det massarbetslöshet. Jag har sagt det förut och säger det igen att det beror till viss del att media har varit regeringens lyckliga budbärare och aldrig granskat det man gjort men till slut genomskådar folket regeringen

KD får vänta på regionkommuner tills vi får en S-regering

KD får vänta tills vi får en sosseregering. KD vill att det inom länet ska bildas en regionkommun och att därmed region Västerbotten läggs ner och att landstinget därmed får överta det regionala utvecklingsansvaret.

En dum och mycket dålig lösning och om detta kommer inte Umeå att bidra till. Vi har ju sett att Kristdemokraterna vill skära på den regionala utvecklingen och minska anslagen till detta och även i stort sett slakta kulturen. Vi vill även i fortsättningen satsa på kultur och även mera på kollektivtrafik så det vore förödande för Umeå och vår utveckling. Ingen regionkommun bara inom länet.

Varför det inte bildats några större regioner som samtidigt blir ansvariga för sjukvården beror på att moderaterna inte lyft ett finger. Men det är nödvändigt om vi ska klara sjukvården i Norrland att det görs en region av de fyra nordligaste länen. Det är regeringen som tillsammans är ansvariga för att inget skett i regionfrågan och i den ingår Kristdemokraterna

Nu får vi verkligen hoppas att det blir regeringsskifte för då återkommer regionfrågan. KD får vänta tills vi bytt regering då blir det regionkommuner. Det vore på sin plats att man även stimulerade till kommunsammanslagningar. Det är ett enormt slöseri med så många kommuner som är så små och bara blir mindre

En reform som blev ett totalt fjasko

 Lotsar som inte lotsar flyktingar rätt. Regeringen har varit allt annat än framgångsrik i sin sysselsättningspolitik. Regeringen införde etableringslotsar för nyanlända flyktingar. Nu får den reformen tummen ner av statskontoret
                                        
En arbetsförmedlare, en så kallad     
etableringslots, skulle vara den      
främsta kontakten för den nyanlända när stat och arbetsförmedling tog över ansvaret från kommunerna.       
                                        
Men i verkligheten sysslar de mest med socialt stöd, enligt Dagens Nyheter. Bara fyra procent av dem som hittills varit inskrivna i etableringsreformen har fått jobb.                        

4 % har alltså fått jobb och då kan man inte säga annat än att det är ett fjasko som regeringen infört.

Inlandets framtid ser mörk ut

 Inlandets framtid mörkare än många tror. Jag har i bloggar kritiserat alliansen där försöker vinna kortsiktiga poänger på att stötta en folkomröstning som rör en liten nedskärning inom landstinget.

Jag är också helt övertygad om att det kommer att krävas kommunsammanslagningar både ur ekonomiska skäl och av kvalitesskäl. Det kommer att vara omöjligt att rekrytera de kompetenser som behovs i de små kommunerna , kunna betala de löner som krävs och klara jobb för den andra hälften i en rekrytering. 

Många av de special funktioner som behövs  har inte heller full sysselsättning inom området. Pengarna behövs i stället för att klara av främst äldreomsorgen.

Det är dessutom många som kommenterat mina bloggar men som är helt omöjligt att publicera med de grova angrepp som finns både mot mig och andra. För att vara snäll har det vara så nära fascistiska angrepp det går att komma. Dessutom fattas det all insikt om hur ett samhälle fungerar  och ska fungera.

 Reinfeldt brukar påstå att arbetslösa och sjuka går på bidrag och har man en egen skattekraft runt 60 % då är det inte ett utjämningssystem man pratar om utan då handlar det om bidrag

Det är helt omöjligt och ett enormt slöseri med skattebetalarnas pengar att ha så små kommuner sim det är i Västerbotten. Det är tillräckligt stor börda på kommande skattebetalare då man blir färre och färre som ska försörja fler. 

Det finns ännu slavhandel i USA

Livsmedelsproducenter som slavhandel. I USA har det visat sig att många av de som producerar livsmedel utnyttjar illegala invandrare på ett brutalt sätt. Gör man inte som det sägs så får man gå och utan pengar och hot om utvisning.

Det är övergrepp, det är hot och trakasserier. Samtidigt är det en överproduktion av livsmedel som går att sälja medan mycket folk inte har råd att äta. Något är galet men samtidigt är det nog helt omöjligt att veta vart det sker så man som konsument kan välja. 

Det finns ändå saker man kan göra även i Västerbotten. Man kan köpa lokalproducerat och man kan även där välja produkter från Norrmejeriet före produkter från Arla om man vill ha norrlandsproducerade produkter som dessutom i alla fall på mjölk är ett miljövänligare alternativ. Man behöver inte bara peka åt andra vad de ska göra, man kan välja själv 

Alliansen har skjutit sönder tryggheten

Skadeskjuten trygghet ledare i nätmedia.Nedastående ledare kommer från Mikael Feldbaum i Dagens Arena. Tänkvärda ord och jag håller med om det mesta. Läs

Arbetsskadeförsäkringen, a-kassan och sjukförsäkringen monteras ned i det tysta av regeringen. Det uppmärksammas i en artikel i senaste numret av Fokus. Om nedmonteringen sker i det tysta kan diskuteras. Men att förändringen motiveras av ideologi snarare än av ekonomisk effektivitet är desto tydligare.

Det handlar om ett systemskifte. Den kristdemokratiska familjemodellen står nu mot det framgångsrika skandinaviska generella välfärdssystemet.

Många gånger har tillvägagångssättet skett diskret. Politikens inflytande dras tillbaka: Ersättningarna sänks först och räknas sedan inte upp med inflationen.

 Endast tolv procent når i dag taket i a-kassan och en tredjedel i sjukförsäkringen. Sverige sjunker i OECD:s trygghetsliga. Marknaden tar över: En halv miljon svenskar har privat sjukvårdsförsäkring genom arbetsgivaren. Akademikerfacken erbjuder tilläggsförsäkringar. 

Arbetarfacken har inte råd. Egenföretagare och korttidsanställda kan titta i månen.
Samtidigt omfamnar strategen Per Schlingmann i retoriken den exakta motsatsen till regeringens verkliga politik: Den skandinaviska ”statsindividualismen”, det vill säga generell välfärd.

Men han som bestämmer, Fredrik Reinfeldt, vet vad som väntar om man förlorar sitt jobb under hans styre: ”Man får stöd och hjälp av sina föräldrar, sin partner eller på annat sätt”, förklarade han i SvD. Och Moderaterna får ändå sägas ha varit tydliga från starten. ”Bidragssamhället” skulle bytas mot ”arbetslinjen”. Och med ”bidrag” menades även det som vi i vanliga fall benämner försäkringar.

Att betrakta försäkringar som ”bidrag” är en ideologisk ståndpunkt som en majoritet av svenskarna accepterat två val i rad. Vi kan inte hävda att vi inte visste.

Däremot har både folkpartister och socialdemokrater varit tysta om systemskiftet. Trots ett brett stöd i samhället för ett socialförsäkringssystem som följer inkomsten (till skillnad från ett system med grundtrygghet). I Fokus artikel exemplifieras stödet hos såväl Långtidsutredningen och Saco som hos ekonomer på Inspektionen för socialförsäkringarna samt Institutet för näringslivsforskning.

Varför är den generella välfärden så poppis utanför regeringen? När du får pengar i relation till lönen om du blir arbetslös, så lönar det sig att jobba mer, ta risker och byta jobb. Då ökar rörligheten på arbetsmarknaden.

Samma system för alla skapar förutsättningar för tydliga förutsägbara regler och sänker kostnader för screening av försäkringstagarna. Tilliten i samhället stärks om samma regler gäller för alla. Jämlikare inkomster skapar förutsättningar för skattefinansierad välfärd. Vid lågkonjunktur fungerar socialförsäkringar som effektiv kontracyklisk politik.

Kampen står mellan detta system och ett system med privata försäkringar och hjälp från familjen. Ju fler rapporter som kommer från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen framöver, desto tydligare lär konflikten bli.