Sverige behöver en kommunreform nu

Vi har alldeles får små och för mångaq kommuner vilket gör att pengar går till fel saker i stället för till välfärstjänster

Här kan du läsa varför det behövs kommunsammanslagningar i SVerige. Pebngar används som sagt fel, Byråkrater i ställlet för välfärdstjänster och man kommer alldrig att klara personalförsörjningen med rätt kvalite i framtiden

Alliansens lotsar lotsade till terrororganisationer

Alliansens stora intergrationsprojekt lotsade flyktingar lotsade till terroristorganisationer. Det är sant Arbetsförmedleingen säger det och slutar omedelbart.

Vill du veta mera kan du läsa här. Vete fasen hur de tänkte när det gällde intergrationen om ¨målsättnningen var att det skulle skapas företag som levede på skattebetlarnas bekostnad

Vidta åtgärder för att få igång bostadsbyggandet nu.

Det måste komma igång nu och det är en massa åtgärder som måste ill i hela kedjan för att det ska kunna byggas. Det är brist på personal i kommunerna på flera områden som rör byggandet. Det är i alla led från arkitekter och konstruktörer till yreksarbetarna ute på byggena. Börjar man inte nu är  det bara utländsk arbetskraft som bygger åt oss vilket är helt fel. Vi måste ha en egen försörjning av hela byggandet och det gäller inte bara på bostäder utan även på hela anläggningssektorn och även på beställarsidan

I den här länken har jag utvecklat vad jag tror måste göras och vilka åtgärder som behövs. Det handlar inte bara om regler om vi ska kunna bygga järnvägar och hyreshus som folk har råd att bo i