Vidta åtgärder för att få igång bostadsbyggandet nu.

Det måste komma igång nu och det är en massa åtgärder som måste ill i hela kedjan för att det ska kunna byggas. Det är brist på personal i kommunerna på flera områden som rör byggandet. Det är i alla led från arkitekter och konstruktörer till yreksarbetarna ute på byggena. Börjar man inte nu är  det bara utländsk arbetskraft som bygger åt oss vilket är helt fel. Vi måste ha en egen försörjning av hela byggandet och det gäller inte bara på bostäder utan även på hela anläggningssektorn och även på beställarsidan

I den här länken har jag utvecklat vad jag tror måste göras och vilka åtgärder som behövs. Det handlar inte bara om regler om vi ska kunna bygga järnvägar och hyreshus som folk har råd att bo i