Ådalen 31 i ny skepnad i Sydafrika

 Ådalen 31 i ny skepnad 2012. Det är åt helvete för att vara ärlig att soldater skjuter mot strejkande arbetare. Arbetare ska inte kunna tvingas till att jobba under vilka förhållanden som helst. Det som nu hänt i Sydafrika är ett steg tillbaka i Sydafrika och en återgång till klassisk högerpolitik.

Om vi översätter det till Sverige så vill centerpartiet begränsa de fackliga rättigheterna och strejkrätten De vill ha ett Sverige utan inflytande för löntagarna där arbetsgivaren får göra som den vill

Kommer folk att kunna betala av sina bolån ?

Bolåneskulderna har ökat kraftigt. Bolåneskulderna ökar bland unga.Den totala bolåneskulden i Sverige har ökat med 72 procent sedan 2006, enligt en undersökning från kreditupplysningsföretaget UC. 

Det är unga i storstäder som skuldsätter sig. Villalånen har ökat med 60 procent och bostadsrättslånen  med 121 procent.    

Skulderna i åldrarna 18-35 är i genomsnitt 2,7 gånger högre än årsinkomsten.                

Unga  18-25 med bostadsrättslån i Stockholm har i genomsnitt  3,9 gånger högre skulder än   årsinkomst.                      
                                        
Unga i åldrarna 18-25 med bostadsrättslån i Stockholm har i genomsnitt 3,9 gånger högre skulder än årsinkomst.                      
                                        
 Visst är detta ett stort orosmolm, bankerna har säkert både lånat ut för mycket och även till de kommer att få svårt att klara lånen med de inkomster de har. Regeringen skryter med den låga statsskulden som S jobbade fram. Jag tror risken för att bankerna ska få problem med lånen till privatpersoner och företag är större än hos stat och kommuner

Jag förstår inte hur folk törs skuldsätta sig så hårt. Regeringen har gjort stora försämringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen och hur ska då en som blir sjuk eller arbetslös en längre tid klara av lånen. De rika som fått en kraftigt höjd realinkomst klarar sig nog men de flesta vanliga löntagarna har fått långt mindre                
                

Svältkatastrofer hotas i spår av brist på livsmedel

Matbrist och matpriserna åker i höjden. Hos oss i Sverige har det regnat mycket, vattenmagasinen är överfulla och elpriserna rekordlåga och kärnkraftverken går. Priserna på el är rekordlåga och de som tänkt bygga vindkraftverk avvaktar med byggandet för det är förlust.

På andra ställen på jordklotet har det varit enorm torka på andra enorma regn och El Nino. Det blir stora problem för bönderna i Ryssland, USA och Brasilien som är stora livsmedelsproducenter och som en följd stiger matpriserna. Det här kan leda till ökad oro i världen.

Majsen en bristvara och det drabbar inte bara de som gör tortilla utan den är också foder och i Ryssland och Ukraina och USA blir det ont om vete som är både foder och bröd. Bildas nu El Nino i Stilla havet då tillkommer torka i Australien, Afrika, Indien och Sydostasien. Av majs görs det också Drivmedel i en fabrik i Polen som ägs av Sekab koncernen

Inte nog med att vi haft en finanskris i USA och Europa som skapat oro. Där har det spekulerats vilt med papperspengar och överkonsumtion av allt inklusive mat men även alla andra typer av varor. Nu hamnar maten också i spekulationsportföljen och mat köps vilt och priserna rusar i höjden

Hälften av världens befolkning lever på bara några få dollar om dagen och stiger priserna svälter folk och oroligheter kommer i dess fotspår. Det har vi sett tidigare och det kommer igen.

Det spekuleras i om detta beror på den globala uppvärmningen. Men vi har en överproduktion av mat i många fall och vi kastar alldeles för mycket mat inte minst i Sverige där hälften till stor del kastas. Vi måste få slut med detta resursslöseri då räcker maten bättre till men vi i vår tur måste ha för gott om pengar trots det skuldberg hushållen har främst på grund av bostadslånen när vi kastar så mycket mat. 

Vad detta beror på vill jag inte spekulera i men man ska vara rädd om pengar och använda dem till annat än spekulation det tror jag ger mindre oro runt om i världen. Vad är det för vinst med stabila statliga ekonomier som vår om skulderna ligger hos hushållen. Det ligger en hel del i vad Göran Persson sa Den som är satt i skuld är inte fri.

Alla fester ska betalas av någon som är kunder och skattebetalare

Har regeringen verkligen koll på de egna. Nu har det kommit fram att den statliga stiftelsen för strategisk forskning festat för  miljonbelopp om man ska tro på Dagens Nyheter DN. Just om man ska tro på DN. 

När man synade tillväxtverket är det tveksamt om alla belopp som var skrivna som fest verkligen var fest och i det fall har ju Lugnet som var chef tagit bladet från munnen i Haparandabladet

Ska man tro DN har det festats för forskningspengar på sitt 15 års kalas. DN säger att man betalt 9,3 miloner till en festfixare och man vet inte vad pengarna gått till och man gjort det utan upphandling.
                                        
Regeringen ska ju ha koll på sin verksamhet och ha klara och tydliga regler. Nu har det inte framkommit vilken typ av fester det varit och om de varit till för de anställda eller om forskare även fått delta.

Ibland känns det nästan som om en del avslöjande görs för att vilseleda från den politik som regeringen för och som misslyckats helt när det gäller jobb och utbildningspolitiken. Man vill säga att de som också jobbar åt staten slösar med medel och ska inte få ha någon fest och att det drabbar skattebetalarna.

Det finns mycket fester även i det privata näringslivet och det finns de som har stor representation och även det ”drabbar ” skattebetalarna då festerna är avdragsgilla. Det drabbar även företagens kunder för de får betala för dessa fester på priserna på varorna och jag har ju tidigare haft upp detta om vissa tidningars representation när  annonsförsäljarna har sina kalas.

Jag är inte emot att både privata bolag och offentlig verksamhet ska kunna ha fester för sin personal men det kräver måttfullhet och sans och offentlighet när det gäller skattepengar men det vore inte fel om allt som redovisas görs på ett riktigt sätt men det vore inte fel att veta vad vi får betala på priserna för de fester och de representation som bolagen har. Den finns där och allt betalas av någon annan
                         
                                        

Sverige är ett land som dras i sär med ökade klyftor

Jag har tagit upp deet gång på gång i denna blogg att kyftorna i Sverige bara ökar och ökar. Det är den gamla klassiska högerpolitiken som får sigg genom slag. Den fattigaste 10 delen har fått 1,6 % ökning av realinkomsten mendan den rikaste har fått sin realinkomst ökad med 63 % på samma tid.

Då är det självklart att det uppstår orättvisor. Eftersom det är i procent kan man ju tänka sig hur mycket mera det är i kronor och ören. Anders Borg slår sig för brösttet om ekonomin men det finns ju oerhört stora skulder hos bankerna på den privata sidan och det kan sätta banksystemet i gungning.

Det här finns mer att läsa i en artikel som jag läst nu på morgonen och du ser vad jag menar genom att klicka på den här länken, men se det gick inte utan länken hittar du i min kommentar. Jag kan inte lägga in den

Jag tror det är fel väg att gå och är inte bra på längre sikt med ökade klyftor. till detta kommer att välfärden dessutom blivit sämre för de som har det sämst ställt, de sjuka de arbetslösa och våra ungdomar som inte får något jobb alls

Sverige behöver ett heltäckande mobilnät

Mobilnätet är en fullständig katastrof. Har besökt fabriken i Obbola och de går mer och mer över till mobilt tele. Tyvärr så fungerar det inte hos Telia men de har ingen annan operatör att gå till. Det finns ingen marknad på telenät att gå till.

Det är klart att nuvarande system med nätet fungerar inte. Att alla operatörer ska bygga upp parallella nät är också otänkbart det blir för dyrt. Telia kan ju inte heller ta ansvar att bygga ut där ingen annan gör det då går inte det runt.

DET FINNS BARA EN LÖSNING SOM ÄR LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR OCH DET ÄR ATT AV ALLA NÄTBOLAG BILDAS ETT BOLAG OCH DE SKA SE TILL ATT DET FINNS TÄCKNING I HELA LANDET. DET NÄTET SKA VARA ÖPPET FÖR ALLA OPERATÖRER

Detta är viktigt för hela det svenska hushållet inklusive enskilda, kommuner och våra företag som ska ge oss jobb och därmed välfärd.

Ska Sverige kunna få tillväxt måste det finnas mobiltäckning i hela landet. Det behöver fungera även i skogsområdena för det behövs för inte minst skogsindustrin

Ta inte död på Svensk skogsindustri

Ska man ta död på skogsindustrin. Det är ett obegripligt agerande av regeringen som skett när det gäller svaveldirektiven.Att vi ska göra allt vi kan för att få en bättre miljö är helt rätt.

 Däremot måste det vara lika förutsättningar inom Europa och även i världen. De tagna svaveldirektiven gör inte detta utan drabbar några länder betydligt hårdare bland annat Sverige och östersjöländerna.

Det svenska näringslivet kommer att få kostnadsökningar på i runda tal 28 miljarder årligen enligt samstämmiga beräkningar. Det är en katastrof att man inte var vaken från regeringens sida när besluten togs i FN.

Kostnaderna för skogsindustrin som jag känner väl är att fraktkostnaderna för massa och papper ökar med 100 kr per ton och för sågade trävaror med 50 kr per ton. Risken är att våra skogsprodukter inte går att sälja på samma sätt som tidigare och hotar jobb och välfärd.

Andra bakslag som också ger sämre miljö och dyrare transporter är att bilarna som går över landgräns ska vara mindre

Risken är stor att Svenskt näringsliv inte kan behålla den konkurrenskraft som vi idag har och att det också blivit en stor belastning att Eurons värde sjunkit så mycket.

Nu tål inte skogen som är en av våra största basnäringar några ytterligare pålagor i Sverige som gör transporterna dyrare. Det går inte lägga några nya skatter eller avgifter på transporterna. Här måste S och Löfven ompröva tidigare lagda förslag inom det området. 

Diselpriset tror experter kommer att kanske till och med fördubblas då svaveldirektiven träder i kraft och sjöfarten börja köra på den diesel som man idag använder på last och personbilar.

Jag är orolig för jobben och för välfärden då våra basnäringar drabbas av en sådan kostnadsexplotion som kommer att ske de närmsta åren.

Bostadsministern ska inte skylla ifrån sig

Bostadsministern har helt fel. Under Almedalsveckan sa Stefan Attefall att det beror på kommunerna att det byggs för lite bostäder. Jag påstår att han har helt fel. Det byggs inte för det finns ingen bostadspolitik.

Kommunerna har visserligen planmonopolet men det är inte där skon klämmer. Villabyggandet dog nästan helt med de nya reglerna om hur stor egeninsats och hur mycket banken lånar ut. 

Det är nästan samma sak med bostadsrätter och ska man bygga hyresrätter måste fastighetsägaren ha ett stort eget kapital.

Detta är huvudorsaken till att det inte byggs några bostäder. I stor Stockholm har högeralliansen sålt ut hyresrätterna till bostadsrätter. Du borde skämmas Attefall när du säger att det beror på kommunerna att inget byggs.

Kommunerna har inte heller råd att starta detaljplanearbetet förrän man har en kommande fastighetsägare som självklart har en egen ide om hur man vill forma sitt projekt.

Det finns också brist på folk i kommuner, entrepenadföretag och konsulter av olika slag som sysslar med byggande och planering. Regeringen är de som har ansvaret för de akademiska utbildningarna och där har man inte gjort tillräckligt för att utbilda dessa bristyrken.

 Slutligen har lagarna om byggandet blivit krångligare och som om inte det räcker till har jag flera exempel på detaljplaner som legat på regeringens bord i flera år då planerna överklagats. 

Den processen tar för lång tid och det är inte heller kommunernas ansvar. Ta ansvar Stefan Attefall och skyll inte på andra. Jag undrar slutligen varför man har en bostadsminister som inte har något ansvar

Anne Lööf gör på samma sätt som tillväxtverket

Anne Lööf(c) gjorde själv som tillväxtverket. Aftonbladet har begärt ut notor för den interna representation på näringsdepartementet. Där hade kom det fram att det varit en fest som kostat 1 500 per person och där man bjöd på sprit

Då började man omedelbart städa upp och och centerpartiet skulle betala kalaset och spriten gör hennes statssekreterare löneavdrag för. Det var efter att man begärt ut notor och flera månader i efterhand.

Du kan läsa mera i Aftonbladets nättidning

Jag vet inte vad man ska säga egentligen. Ska partier bjuda personalen på departementen på kalas numera? Att man kan göra det med de tjänstemän som är politiska då är det en sak men jag tror inte att så var fallet. 

Tillväxtverkets VD fick gå från tjänsten omedelbart medan man från centerhåll trixar och flyttar notor och hon som gjorde som den chef hon kickade försöker visa handlingskraft. Det har inte framkommit vilka regler man har i departementet och om man får bjuda på sprit eller inte.

Nu blir det spännande att se hur media behandlar detta. Ni vet ju hur många år man drev med Mona Sahlin för en ask Toblerone. Vad gör centern själva blir det också spännande att följa. 

Jag kräver inte Lööfs avgång men blev förvånad över att man bara för att visa handlingskraft sparkade Lugnet och har gjort precis på samma sätt och det skulle inte förvåna mig om Lugnet var med på Lööfs kalas. Jag ser inte alls samma rubriker i media som om det varit Mona Sahlin eller SSU i Piteå.

Norrland behöver egen producerad mjölk liksom Sverige

Lokalproducerad mjölk behövs i Norrland. Ska det norrländska jordbruket överleva behövs en jordbrukspolitik. Den har upphört i och med att regeringen säger att jordbruksstöden ska minska i EU. Genomförs detta får inte Sverige stötta sitt jordbruk och vem törs investera om stödet försvinner.

Nu höjs priserna på kraftfoder på grund av torka och lönsamheten sjunker. Svaveldirektiven som är satt för sjöfarten kommer också att öka transportkostnaderna i Sverige kraftigt då båtarna kommer att gå på vanlig diesel och experter tror att dieseln priser kommer att fördubblas då efterfrågan ökar kraftigt.

Bönderna har sålt Arla vilket gjort att det numera är ett multinationellt företag där bara profiten råder. De har infört förpackningssystem som är betydligt dyrare och dessutom sämre för miljön.

Arne Lindström säger att det är inte lika besvärligt i länet eftersom
man har Norrmejeriet eftersom de betalar mer för mjölken. Det beror bland annat på att de inte gått på den dyrare och ur miljösynpunkt sämre förpackningen.

Vi kan också hjälpas åt genom att köpa lokalproducerade mjölkprodukter och därmed bidra till en bättre miljö och mer betalt för bönderna samtidigt som vi slår vakt om det öppna landskapet. Allt hör ihop