Centern har ansvaret för tillväxtverket och tidigare Nutek

 Centerledarna har ansvaret för tillväxtverket. Maud Olofsson och numera Annie Lööf är det som har haft och har Nutek numera tillväxtverket som sitt ansvarsområde. Det är ytterst dem som ska se till att de lever efter de regler som finns.

Nu kickar man sin chef som man anställt Lugnet för deras interna representation men några åtgärder hat vi ännu inte sett på den styrelse som de utsett för att ha ansvaret. Är det uttalandet som fällde henne eller är det DN artikeln och vet man vad den står för.

Det är många projekt ägare som bland annat från länet som funderat över vad tillväxtverket sysslat med och vilka instruktioner de haft. Det gäller stort som smått i deras hantering av projektansökningar och deras granskningar. Finns det 4 fika på en redovisning och bara tre som fikat dras pengarna in.

Per-Ola Eriksson landshövding i Norrbotten och tidigare chef på Nutek har tillsammans med oss andra inte varit nådig i sin kritik hur det fungerat och uppvaktningar har gjorts

 Under tidigare programperiod så låg ansvaret för strukturfonderna mera decentraliserat men 2006 när alliansregeringen tillträdde så centraliserade man verksamheten antagligen för att styra den hårdare. Vart tog den styrningen vägen

Jag tycker som jag sagt många gånger att det är bra med granskning men det har aldrig granskats hur Nutek och numera tillväxtverket fungerat i sin huvudroll att bidra till tillväxt i Sverige och stötta det. De har varit noga med att kräva byråkrati men ? Det finns mycket att säga och de som suttit i strukturfondsdelegationerna har berättat hårresande om hur det fungerat. 

Se till att Tillväxtverket fungerar även i övriga fall och inte bara när det gäller representation och konferenser.

Centerledaren och näringsministern kommer nu inte heller till invigningen av järnvägsterminalen i Storuman som hon lovat och orsak har hon väl men nog har det varit värdefullt för henne själv om hon besökt länet för att se vad vi gör och vad hon behöver göra för att näringslivet ska fungera där tvärbanan österut är en mycket viktig del och den börjar i Storuman. Intresset från regeringen sedan 2006 om regionalpolitik har inte varit speciellt stort varken med Maud eller nu med Annie, båda centern

I Umeå är det nära till jobben

Umeå är staden nära där det händer. I bland är det tillfälligheter hur man upplever saker och ting. I går skulle jag besöka Malmö Avation och deras kontor men kom på att det låg på flygplatsen. 

Tog cykeln för vädret var fint och jag vet hur dyrt det är att parkera där. Det är så nära att det inte är sant. Dit cyklar man på 10 minuter från Brogatan om man har bråttom och en kvart om man tar det lugnare.

Ett sätt att minska luftföroreningarna är att ännu fler skulle cykla för det skulle vara bra för sig egen hälsa och för miljön. Drar du en cirkel från citykärnan med samma avstånd som till flyplatsen kommer du långt oavsett var du jobbar. 

När man cyklar på Tegssidan och blickar mot centrala stan ser man fullt av stora byggkranar som är där för att utföra arbete i förädlingen av staden. Man ser här finns det tro på framtiden och här investerar privata företag för de tror på Umeå och de tror självklart att de tjänar pengar. Det har kunnat vara några fler kranar om inte det överklagats så mycket.

Med det är vill jag visa att det inte är några stora problem om arbetsplatsparkeringarna försvinner från city utan det går hur bra som helst att cykla till jobbet och det kommer att gå bra att ta sig till jobbet om parkeringar läggs utanför stadskärnan för då kommer vi dessutom att klara av luftkvalitetsnormen  och det är ekonomiskt att cykla och ger på köpet lite motion. Bussarna är också ett bättre alternativ än egen bil för att ta sig till jobbet

Det gäller att säkra kompetensen i sjukvården

 Sjukvårdskompetens kräver patienter. Ska sjukvården kunna hjälpa så många som möjligt så måste sjukvården ha högre och högre kompetens. 

Det kommer nya metoder hela tiden och ska läkarkåren kunna höja sin kompetens behöver de också tillräckligt med antal patienter inom de svåra områdena. Man blir aldrig duktig om man bara har några enstaka fall på ett år.

Risken är uppenbar att vi som bor i glesa områden och inte har tillräckligt med patientunderlag halkar efter inom vissa speciella områden och därmed inte får samma sjukvård som inom storstadsområdena trots att vi ska ha ett Utjämningssystem som ska kunna ge lika ekonomiska förutsättningar. 

Det tar dock inte hänsyn till att läkarkåren ska ha möjligheter att få kunskap och kompetensutveckling. Vi som är glest befolkade har dessutom för vana att smeta ut resurser av andra skäl. 

Ett Norrlands landsting eller i framtiden en region med de fyra nordliga länen har varit ett steg i rätt riktning både att koncentrera de svåra fallen och en gemensam skattebas och har gett mer pengar till vård i stället för byråkrati. 

Sjukvården i Norrland står inför jätteutmaningar om patienterna ska få den bästa vården. Vi måste samtidigt se till att den högre sjukvården får bra utbildning och att läkarutbildningen men även forskningen säkras vid Umeå Universitet. 

Det finns ingen bostadspolitik i Sverige

 Det byggs för lite bostäder det är klart. De enda som kan göra något åt detta är regeringen. Vi har mark och gör planer när efterfrågan finns. Möjligen skulle detaljplaner kunna utformas flexiblare men fastighetsägaren måste få sätta sin prägel på sitt hus

De har inte gjort ett enda dugg. Det är sanningen och inget annat. Bostadsministern har inte lagt något förslag för att öka byggandet. Ni som sett att det nu kommer att få byggas på kv Plåtslagaren men det har inte hanterats snabbt hos regeringen. Ett par år att vänta för fastighetsägarna är för lång tid. Se till att planer som överklagas hanteras på säg tre månader

Kommunen hade gjort rätt för att göra planen men staten i första hand hade inte gjort rätt och tagit ställning till det som överklagats   När det kom till regeringen där låg det länge för att säga att kommunen och att länsstyrelsen skulle svara de som överklagat

När regeringen sagt att kommunen gjort rätt i planarbetet  och länsstyrelsen analyserat detta avslogs länsstyrelsen överklaganden och då kan fastighetsägaren börja bygga. Efter flera år.

Det blev ett snabbt beslut till sist men det är regeringen som beslutar om de regler som styr byggandet . Orsaken är enkel att trots att vi gör mycket så har bostadsmarknaden inte byggt det som behövs och det kan knappast vara kommunens bolag som ska bygga.

Det saknas en statlig bostadspolitik. Den har blivit mycket svårare för alla som vill bygga att låna oavsett om det är villaägare, bostadsrättsinnehavare eller de som vill bygga hyresrätter. Dessutom är hyresrätten den form som missgynnas mest av staten och inget görs för att det ska finnas neutralitet mellan de olika upplåtelseformerna  

Regeringen satsar för lite på att sanera förorenad mark

Det fattas pengar till marksanering. Naturvårdsverket tycker att det tar för lång tid att sanera förorenad mark. Riksdagen har fattat beslut att de mest förorenade markerna ska vara sanerad till 2050.

Det beräknas finnas 1300  områden som behöver saneras. Med dagens takt och pengar så hinner man med bara en dryg tredjedel nämligen 400 objekt. 

Det är inte första gången regeringen inte brytt sig om riksdagens beslut och pengarna har använts till skattesänkningar för de som tjänar mest. Så är det trots att miljöskulden finns kvar

Lämnar Grekland blir det en dyr smäll för Finland

Det blir ett dyrt kalas om Grekland lämnar Euron. Våra grannar i öster Finland beräknas förlora 45 miljarder kronor om Grekland lämnar Euron och ställer in betalningen av sina skulder.

Tyskland skulle förlora 700 miljarder och Frankrike 500. Man förstår att man gör allt man kan för att Grekerna ska vara kvar i Euron. Det är fruktans värt stora summor det rör sig om och visst är det märkligt att man släppt det så långt som man gjort. 

Hur Grekerna ska klara ut sin situation är obegripligt och även om de ställer in betalningarna så vart ska man då få tag i pengar för att kunna ha verksamhet som skolor sjukvård med mera. De som har pengar flyttar dem säkert ut ur Grekland.

Järnvägen till Sundsvall i trafik men staten måste fullfölja sina åtaganden

 Äntligen kan hela Botniabanan åkas. Så är det möjligt med trafik på hela Botniabanan som går ner till Nyland. Det är möjligt tack vare att Ådalsbanan är klar för trafik ner till Sundsvall. 

Tyvärr 2 år försenat beroende på bland annat statens budgetsystem med årliga anslag. Projekt som är stora måste få anslag för hela projektet och det håller ner kostnaderna betydligt. Det visades med byggandet av Botniabanan som höll sina kostnadsramar med de index som fanns med.

Andra orsaker är att man varit rädda för att köra igång med det nya ERMTS systemet vilket har förvånat mig då systemet finns i Europa och världen. Problemet är att alla länder inte kan enas om en standard vilket är problem då tågen ska gå mellan flera länder.

Nu är det upp till järnvägsföretagen att sätta in datorerna i loken så att även godstrafiken kan börja fungera söderut. Viktigt är att bygga bort de flaskhalsar sim finns på nätet söderut så vi kan få full fart på järnvägstransporterna vilket är miljöriktigt rätt. Sedan gäller det att starta byggandet av Norrbotniabanan.

Förseningarna på Ådalsbanan strider mot grunderna i det huvudavtal som tecknades mellan staten och kommuner/landsting. Staten måste följa ingångna avtal och betala till regionen de fördyringar som uppkommit och även göra rätt för sig och betala de pengar som staten har fattat beslut om i sina planer men som de inte heller fullföljt.