Kommer folk att kunna betala av sina bolån ?

Bolåneskulderna har ökat kraftigt. Bolåneskulderna ökar bland unga.Den totala bolåneskulden i Sverige har ökat med 72 procent sedan 2006, enligt en undersökning från kreditupplysningsföretaget UC. 

Det är unga i storstäder som skuldsätter sig. Villalånen har ökat med 60 procent och bostadsrättslånen  med 121 procent.    

Skulderna i åldrarna 18-35 är i genomsnitt 2,7 gånger högre än årsinkomsten.                

Unga  18-25 med bostadsrättslån i Stockholm har i genomsnitt  3,9 gånger högre skulder än   årsinkomst.                      
                                        
Unga i åldrarna 18-25 med bostadsrättslån i Stockholm har i genomsnitt 3,9 gånger högre skulder än årsinkomst.                      
                                        
 Visst är detta ett stort orosmolm, bankerna har säkert både lånat ut för mycket och även till de kommer att få svårt att klara lånen med de inkomster de har. Regeringen skryter med den låga statsskulden som S jobbade fram. Jag tror risken för att bankerna ska få problem med lånen till privatpersoner och företag är större än hos stat och kommuner

Jag förstår inte hur folk törs skuldsätta sig så hårt. Regeringen har gjort stora försämringar i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen och hur ska då en som blir sjuk eller arbetslös en längre tid klara av lånen. De rika som fått en kraftigt höjd realinkomst klarar sig nog men de flesta vanliga löntagarna har fått långt mindre                
                

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *