Förlorad känsla av att vara människa

I Husby pekar den moraliska kompassen inte rätt. Den är satt ur spel och det finns orsaker till det. Men är skälen hållbara för hur man handlat? När någon skattefuskar bryter de mot en rättsetisk moralprincip. I Husby och på andra ställen har man gjort det som folk i allmänhet anser vara fel. Detta kan förklaras.  Av dem som anser att de hittat sina bästa argument försvaras även handlingarna. Dem, inte alla, som inget jobb eller gemenskap har eller saknar sammanhang och mening, mister sin självkänsla. Ur förlusten och saknaden övar att vara människa uppstår ett moraliskt förfall. Brottsutövarna i Husby och på andra ställen har sannolikt inte alls frågat sig om de handlat rätt utifrån vilka andra som drabbas. De kanske inte ens har frågat sig själva.

Jag hoppas att den politiska retoriken blir mera konstruktiv än förutsägbar. Det billigaste är att säga att det är regeringens fel. Det har dock funnits många regeringar. Det klokaste och mest trovärdiga är att säga att alla politiker, föräldrar, medmänniskor och brottsutövarna får dela ansvaret för att framtiden skall bli bra.