Experimentet misslyckades

Villroy satt i sin bil på väg till en tjänsteresa. Han var i god tid till flyget. Klockan var strax för sex på morgonen och mobiltelefonen ringde. -Hej eller god morgon, det är Malcom. Ställ in din resa och infinn dig på kontoret. Är du galen, sade Villroy. -Moderbolagets verkställande direktör, dyker upp idag före lunch, sade Malcom. -Men varför detta, vad handlar det om, frågade Villroy. -Jag vet ingenting, gör det bara, sade Malcom.

2022 års experiment hade misslyckats eller lyckats som vissa menade. Vi detta års val hade många framfört att man borde låta SD-partiet få visa sin regeringsduglighet och det ansågs då att de skulle misslyckas varefter följden säkerligen skulle bli att de avsevärt blev försvagade och förlora väljare. Efter valet detta år hade partiet MKD bildats med dem som stod lägre ut till höger i respektive parti. Det innebar att vid följande års val 2026 fick MKD en jordskredsseger. De nationalistiska vindar som under några decennier blåst genom Europa hade även nått till Sverige.

Villroy hade en bakgrund där hans far hade invandrat från Danmark tillsammans med sina föräldrar.  Han hade med andra ord känt rasismens kalla vind blåsa i nacken. Villroy var inte politisk aktiv på något sätt men stod ändå tydligt på den liberala centrumsidan. Han var från början i grunden socialdemokrat. Med tiden hade socialdemokraterna dragit sig mot mitten av den politiska skalan och han hade följt med. Politiken hade vid denna tid blivit starkt polariserad med tydliga motsättningar. Folk var därför i allmänhet relativt dämpade med sina politiska åsikter och sympatier.

Till priset för stöd för M-partiet hade de mot vad de tidigare lovat eller rättare sagt undvikt att lova, varit nödgade att ge SD-partiet röster för SD:s centrala frågor. Nu var landet indelat i ”svenskar” och ”ickesvenskar”. Det stod helt klart att det inte var tillåtet med andra kulturyttringar än de så kallade svenska. En nationalistisk kulturrasism var nu genomförd i landet. MKD hade även lyckats få igen en lagstiftning om återinvandring.

När Villroy steg in på kontoret en timme senare satt Malcom redan där. Malcom var administrativ chef och hade hand m ekonomin på det svenska dotterbolaget. Som chef för bolaget hade Villroy lyckats mycket väl. Om detta fanns inget tvivel. Villroy funderade över vad anledningen var att moderbolagets chef skulle besöka Sverige med så kort varsel. Antaglige kanske det handlade om något nytt förvärv eller satsning man ville göra i Sverige, tänkte Villroy.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *