Säg som det är

-Jag säger som det är, säger en del. Det verkar vara det bästa argumentet för många när de vill säga sin mening. Inte sällan svagt underbyggd. Jag tycker det råkar vara så att dem som ”säger som det är” har detta som argument för att motivera det mesta, ofta nedslående värdeomdömen, som gissningar och eget snickrade sanningar. Notera gärna att påståendet ”som det är” är en påstående som alltid borde vara sant. Känn på påstående ”som det är”. Sanning är endast det som kan bevisas för att vara sant. Om det står en älg i min trädgård är det endast sant om det faktiskt står en älg i min trädgård.

Det finns även dem som koketterar med att de alltid säger som det är, oavsett konsekvenserna. En viss social obegåvningen brukar sköljas över dem som alltid säger sig säga som det är. Alternativet är naturligtvis inte att ljuga om hur det faktiskt är om det sanningsenligt förhåller sig så. Ibland eller oftast kan det vara klokt att inte säga något alls. Men det beror på, som jurister oftast brukar säga. Fråga dig om det kan skada något, göra någon ledsen eller förnärmad. Jag har bortskaffat ordet kränkt eftersom det har drabbats av kraftig verbal inflation och därmed förlorat sin kraftfulla valör. Värden är fylld av svaga premisser. Jag säger bara, säg som det är. Som vetenskapsperson kan jag bara acceptera det som är sant och som retoriker det som är troligt, högst sannolikt.

Från Hotell Metropol till Frälsis

Efter många års resor, hundratals timmar på flyg till olika länder, in-ut checkningar på fina hotell, åratal på uppdrag i Stockholm, storkund på flyg, taxi och hotell, sitter jag på Frälsis i Umeå. Jag intar en spenatsoppa med tillbehör till ett skamligt lågt pris av sextio kronor. I skilda miljöer skapas andra tankar och man får ett annat perspektiv. Å andra sidan är perspektivet Snövitsvägen i Vindeln där vid skogsbrynet helt fantastiskt. Jag är inte fattig på pengar för att jag ibland äter lunch på Frälsis men ibland har jag känt mig fattig på tystnad på besök här i Umeå. Tidigare innan vi emigrerade till Vindeln bodde vi på Länsmansvägen mitt emellan Scandic, E4-an, Tegs kyrka och OKQ8. Det sög. Men var sak har sin tid i livet.

Det sitter fem personer i lokalen. Fyra pratar med varandra, en lyssnar, det är jag. En annan ung man sitter tyst och ser nöjd ut med soppan han särskilt fått tillagad och serverad för att han var laktoskänslig. En dam, i röd kofta, är pratsam med de två i personalen. Nu säger hon till den tyste unge mannen, -Du måste även ta av kakan med det ljusa på. Det är verkligen inte många gäster här. Synd. Men å andra sidan är det tystare då. Oj. Nu dräller det in minst sju något påbyltade äldre människor. De sju pensionärerna uppträder typiskt glada. Korta meningar, repliker åtföljda av skratt. En av dem skall hämta sin plånbok och stannar upp framför min jacka. Men det var visst fel insåg hon. Även den lilla världen är inte alltid lätt att orientera sig i. Nu är plånboken återfunnen i sin egen ficka. Man känner igen sig. Undrar hur det blir när man blir gammal, undrar jag, en som fyller sextionio år nästa gång.

Experimentet misslyckades

Villroy satt i sin bil på väg till en tjänsteresa. Han var i god tid till flyget. Klockan var strax för sex på morgonen och mobiltelefonen ringde. -Hej eller god morgon, det är Malcom. Ställ in din resa och infinn dig på kontoret. Är du galen, sade Villroy. -Moderbolagets verkställande direktör, dyker upp idag före lunch, sade Malcom. -Men varför detta, vad handlar det om, frågade Villroy. -Jag vet ingenting, gör det bara, sade Malcom.

2022 års experiment hade misslyckats eller lyckats som vissa menade. Vi detta års val hade många framfört att man borde låta SD-partiet få visa sin regeringsduglighet och det ansågs då att de skulle misslyckas varefter följden säkerligen skulle bli att de avsevärt blev försvagade och förlora väljare. Efter valet detta år hade partiet MKD bildats med dem som stod lägre ut till höger i respektive parti. Det innebar att vid följande års val 2026 fick MKD en jordskredsseger. De nationalistiska vindar som under några decennier blåst genom Europa hade även nått till Sverige.

Villroy hade en bakgrund där hans far hade invandrat från Danmark tillsammans med sina föräldrar.  Han hade med andra ord känt rasismens kalla vind blåsa i nacken. Villroy var inte politisk aktiv på något sätt men stod ändå tydligt på den liberala centrumsidan. Han var från början i grunden socialdemokrat. Med tiden hade socialdemokraterna dragit sig mot mitten av den politiska skalan och han hade följt med. Politiken hade vid denna tid blivit starkt polariserad med tydliga motsättningar. Folk var därför i allmänhet relativt dämpade med sina politiska åsikter och sympatier.

Till priset för stöd för M-partiet hade de mot vad de tidigare lovat eller rättare sagt undvikt att lova, varit nödgade att ge SD-partiet röster för SD:s centrala frågor. Nu var landet indelat i ”svenskar” och ”ickesvenskar”. Det stod helt klart att det inte var tillåtet med andra kulturyttringar än de så kallade svenska. En nationalistisk kulturrasism var nu genomförd i landet. MKD hade även lyckats få igen en lagstiftning om återinvandring.

När Villroy steg in på kontoret en timme senare satt Malcom redan där. Malcom var administrativ chef och hade hand m ekonomin på det svenska dotterbolaget. Som chef för bolaget hade Villroy lyckats mycket väl. Om detta fanns inget tvivel. Villroy funderade över vad anledningen var att moderbolagets chef skulle besöka Sverige med så kort varsel. Antaglige kanske det handlade om något nytt förvärv eller satsning man ville göra i Sverige, tänkte Villroy.