Dags för retorik i skolan

Det är inte bara när språkliga proletärer möter lätt garvade journalister det vore lyckosamt med retorisk färdighet. Då menar jag inte att kunna hantera alla de raffinerade retoriska figurerna. Jag menar bara, att säga det som är bäst ämnat att övertyga om det som menas. Skulle däremot journalisten fråga vad personen egentligen menar blir det ofta ingen nyhet. Ridå! Jag anser med detta inte alls att det är journalisten som är skyldig till att det inte blir skrivet som det är menat.

Jag kan konstatera två typer av fallgropar för dem som uttrycker sig. Dels den där man menar en sak och inte uttrycker sig så att det uppfattas som man menade och dels när någon pratar om kontroversiella ämnen. Kontroversielle ämnen ger ofta upphov till olika former av dikeskörningar.

Retorisk undervisning skulle innebära både att många kunde uttrycka sin rätta mening och även kritiskt kunna granska vad som sägts. Det skulle rädd många.

Missförstådd allvarligt skadad i verbal olycka?

När en politiker i Umeå nödgas, eller tar till vara tillfället att göra sju inlägg som har beröring till samma ämne ser man hur bra det är att det finns platser för fria, riktigt fria ord. God Natt eller God Morgon kära traditionella media, med journalistkåren. Vi möts i gränslandet där nya fria allemansmedia och de traditionella medierna möts. På detta slagfält utkämpas verbala krig med vinnare, förlorare och missförstådda om vartannat.

När t.ex. traditionella tidningsmedia citerar bloggar och Twitters möts vi på samma arena men med skilda förutsättningar. Traditionelle tidningsmedia har ofta större genomslagskraft men det fria sociala medierna kan ha ännu större kraft.

Länge leve det fria och förflugna orden. När orden är utflugna blir de  verkningsfulla.

Granska kritiskt!

SD´s utspel att säga sig vilja rens ut det rasistiska i partiet får mig att tänka på människors förmåga eller oförmåga  att kritiskt granska vad som sägs och skrivs. Men det var inte SD jag ville kommentera denna gång utan det att människor borde vara mera kritiska. Måste man ha studerat argumentationsanalys och retorikanalys för att finna ut om det som sägs håller och vad som finns bakom orden? Förhoppningsvis inte. Men i fallet SD skulle de i vart fall ha betydligt färre anhängare om folk kunde ana vad som fanns bakom fernissan.