Det finns krafter som vill stoppa IKEA,s etablering i Umeå

Det finns de som vill stoppa Ikea i Umeå. Det är klart att de som nu överklagar detaljplanen för IKEA gör allt de kan för att IKEA ska dra sig ur etableringen i Umeå.

Jan Hägglund och hans sekt har debatterat detta flera gånger i fullmäktige. Han säger sig vilja ja ett annat läge, men det finns inget annat läge som de själva är intresserad av. Det här har våra tjänstemän gått igen ordentligt med företaget

Naturskyddsföreningen påstår att det blir mera trafik och att miljön i centrum blir sämre. Det stämmer inte heller för redan i höst nämligen den 6 oktober öppnas nya E4 och och vägen genom I20 skogen och då ska trafiken som inte ska till city styras ut på ringleden.

När så den västra länken är byggd ska ytterligare trafik styras ut på ringleden men även där finns det säkert personer som kommer att överklaga så att det tar längre tid att ordna en bättre miljö i centrum.

När alla ringleder är klara kommer infarterna att byggas om för att minska trafiken till centrum. Den nya översiktsplanen har också en massa åtgärder för att få en bättre miljö i stadskärnan där byggandet  av staden gör att biltrafiken kommer att minska. Arbetsplatsparkeringar ska inte finnas på sikt i centrum och miljözon inrättas och det görs stora satsningar på kollektivtrafiken bland annat med elbussar.

Alla dessa åtgärder samt att de nya bilarna släpper ut mindre luftföroreningar gör att vi kommer att klara av att få en mycket bättre luft i centrum och komma under de gränsvärden som finns för luftföroreningar.

Därför är de som överklagar emot IKEA,s etablering och har läst på dåligt vad som ska göras för att få en bättre luft. Jan Hägglund har dessutom varit emot de nya vägarna, ringleden som är en förutsättning att få en bättre luftmiljö i Umeås centrum

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *