Stefan Löfven med flera presenterade i DN en affärsplan för Sverige

Ny affärsplan för Sverige
För att bygga Sverige starkt för framtiden behövs en plan som skapar förutsättningar för fler jobb. Vår affärsplan för Sverige bygger på fem

1. Höj Sveriges kompetens till världsledande nivå

Sverige har nu den första regeringen i sin historia – och förmodligen den enda i världen – som sänker utbildningsambitionerna. Det är kravlöst och obegåvat. Vi har höga ambitioner. Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå i hela befolkningen.

2. Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag
Vår affärsplan bygger på vetskapen om att fler jobb skapas i växande och kunskapsintensiva företag i både tjänstesektor och industri. Vi föreslår reformer så att det blir mer lönsamt för företag att bedriva forskning och utveckling i Sverige.

3. Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden
Många företag har idag svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Rekryteringsgapet måste stängas. Nya utbildningar behöver utformas i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare så att de kan finna den kompetens de efterfrågar.

4. Sätt innovation i centrum
Ett flertal länder har under de senaste åren skapat olika former av forsknings- och innovationsråd för att driva på utvecklingen. Det svenska innovationsarbetet ska koordineras på högsta politiska nivå och kommer, om vi vinner valet, att ledas av statsministern.

5. Inse att allas framgång är Sveriges framgång
En fungerande välfärd och bra omställningsförsäkringar är avgörande för Sveriges framtid. Ingen tjänar på ökade orättvisor. Därför vill vi överbrygga inkomstklyftor, minska skillnader mellan kvinnor och män, och i stället för ett segregerat bygga ett sammanhållet samhälle.

Det här är vår affärsplan för Sverige. Vi prioriterar jobb, kunskap och stärkt konkurrenskraft. Så skapas förutsättningar för framgång, välstånd och en hållbar frihet för var och en av oss.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *