Centerpartiet har blivit ett hot mot den kommunala självstyrelsen

Centern ett hot mot lokal demokrati. Centern vill begränsa kommunala självstyret. Man börjar fundera över om centern är på väg att förstatliga den kommunala politiken.

Annie Lööf är beredd att köra över de lokala centerpartisterna som kommunalrådet Åkesson från Mönsterås som är ett av de kommunalråd som suttit längst i Sverige när det gäller det kommunala självstyret. Undra på att 4% spärren är nära. Västerbottens centern de tiger still och finner sig i de inskränkningar i det kommunala självstyret som Lööf står bakom. När kommer nästa steg i förstatligandet av beslut ?

Åkesson tycker inte staten ska bestämma över om det ska finnas en valfrihet inom äldreomsorgen eller inte utan det är i kommunerna det ska avgöras

Jag delar självklart uppfattningen att har vi ett kommunalt självstyre med val till kommunerna ska inte staten köra över medborgarnas val i den eller andra frågor. Partierna går ju till val på ett lokalt partiprogram som väljarna tar ställning till och i det sägs ju om man vill införa LOV eller inte.

Den svenska demokratins styrka har just legat i det kommunala självstyret och centern har varit en varm anhängare av detta genom alla tider och dessutom varit en försvarare av de små kommunerna och deras möjlighet att överleva och kunna fatta egna beslut

Med den syn som Lööf nu företräder så finns det ingen som helst anledning att ha kvar de små kommunerna då staten ska bestämma exakt hur de ska bedriva verksamheten. Det liknar det forna Sovjetunionen för att vara helt ärlig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *