Regeringen höjer kraftig priset på Grön el nämligen vattenkraften

Regeringen höjer skatten kraftigt på vattenkraften. I årets budget tar regeringen bort skatten för kraftvärme men den sänkingen tas igen på andra energislag och vattenkraften är de som får betala mest till detta.
Det är att missgynna Norrland där vattenkraften främst finns

2013 höjs taxeringsvärdet för alla energianläggningar. För övrig kraftproduktion blir det skattehöjningar 2013 med 2,5 miljarder. Taxeringsvärdet höjs med 70 %. Vattenkraften är de som drabbas hårdast då de redan idag har högre skattesats än övriga energislag.

Fastighetsskatten för innevarande år har höjts med 2,8 % eller 4 miljarder. Det nya taxeringsvärdet gör att skatten ökar med ytterligare 2 miljarder till 6.
2013 blir den nya fastighetsskatten 9 öre per kilowatt, börspriset på el har under vissa tider legat på 8 öre per kilowattimme.

Det här är enfelaktig politik. Den höjda skatten på just produktion av el motverkar främjandet av ny el med låga klimatutsläpp.
För mig är det här helt obegripligt att regeringen lägger ett sånt förslag. Elen blir dyrare för vår industri, vattenkraften står för nära hälften av all energiproduktion. Det hotar jobb plus allt annat som hotar jobb och är även fel ur miljösynpunkt.
Du kan läsa mer genom att läsa min kommentar där jag lagt in länken där du hittar mer fakta

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *