Biogas och Etanol inte bra för luftkvaliten i Umeå

Törs inte folk höra sanningen numera. Jag kan säga att det är att trampa på tårna på många när man diskuterar drivmedel och säger något som inte stämmer med personer och organisationers egen uppfattning. Själv brukar jag ta reda på fakta och grunda mina argument på detta.

Vi har problem med luftkvalitetsnormen i Umeå centrum och problemet heter NOx kvävedioxider och det är det vi måste få ned och det är ett stort problem för etanol och biogas. Mattias Larsson blir störd över detta eftersom Hans Lindberg sitter med i vårt regionprojekt om biogas inom regionen.

Jag använder våra tjänstemän för att ta reda på fakta och det finns en del motstridiga uppgifter vad som är bra drivmedel ur de totala miljöpåverkan som växthusgaser men de åtgärder vi är ålagda av bland annat miljöminister Leena Ek är kvävedioxider. Jag kan väl säga att i de uppfattningarna har jag fullt stöd hos vår ordförande i miljö och hälsoskyddsnämden.

Med anledningen av detta fick jag följande mail i går av en av våra tjänstemän som lagt ned tid på att ta fram fakta

Jag pratade med Per Andersson i går på Naturvårdsverket och passade då på att fråga om det finns emissionsdata för respektive drivmedel.
Han sa att det pågår ett projekt i Göteborg där IVL mäter utsläpp från biogasbussar och det preliminära resultatet visade på mer NOx utsläpp än dieselbussar! Partiklarna är dock betydligt mycket lägre.
Studien är inte klar och det finns ingen rapport att läsa ännu. Hans bedömning var att etanol inte är särskilt mycket bättre än bensin vad gäller NOx utsläpp. Det är framförallt ut klimatsynpunkt som biogas och etanol är bättre.

Det här beskedet säger entydigt att vi har fel system där vi ger gratis parkeringar till bilar som försämrar luftkvaliten i centrum och jag själv har trott att staten har haft kunskap när det gjort klassningar av miljöbilar och det kan vara rätt globalt men duger inte lokalt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *