Ingen kollektivtrafik ska föras över till Landstinget

Det är fullständigt vansinne om det skulle ske för de har inte råd att utveckla trafiken. Umeå svarar för runt 70 % av all kollektivtrafik i länet den behöver utvecklas och inte rustas ner.

H’är kan du läsa varför det är viktigt att innomkommunal trafik ska ligga på kommunerna