Politikerpresentation: Harriet Hedlund (S)

Harriet Hedlund

Jag heter: Harriet Hedlund

Jag står på plats:
2 på landstings-listan södra valkretsen

Jag bor:
I Hörnefors

Det värsta jag vet är:
Oärlighet och att komma för sent

Om jag vore ett vattenlevande djur skulle jag vara:
Röding

Min hjärtefråga inom politiken är:
Hälso- och sjukvård, folkhälsa, jämlikhet

Jag blev intresserad av politik:
När jag under min uppväxt i ett arbetarehem ofta omgavs av politiska och fackliga diskussioner. I åk 9 beslutade jag mig för att engagera mig i SSU.

Det värsta med högerpolitik är:
Den leder till ökade klyftor och ojämlikhet

Det här tycker jag att man som väljare ska tänka på inför valet:
Vilket samhälle vill jag leva i? Ett samhälle där solidaritet, jämlikhet och alla människors lika värde gäller, där vi ser helhet istället för bara den enskilde och att göra tillsammans istället för att var och en ska klara sig själv.
Rösta på socialdemokraterna den 14 september!

Politikerpresentation: Veronica Lindholm

Veronica Lindholm SJag heter:
Veronica Lindholm

Jag står på plats:
#5 på Riksdagslistan

Jag bor:
Kusmark, en liten by ca 2,5 mil norr om Skellefteå men är uppvuxen i Ursviken.

Det värsta jag vet är:
Orättvisor och spindlar..

Om jag vore ett vattenlevande djur skulle jag vara:
En sköldpadda.

Min hjärtefråga inom politiken är:
Jobben (fackliga/politiska frågor) och alla människors lika värde. Jobben för att det gör att vi får in skatteintäkter så att vi kan bygga upp välfärden igen. Jobben gör att människor får mer frihet, med förutsättning att man får en riktig lön som går att leva på. (ej FAS 3) Att slippa den psykiska och fysiska stressen kring hur man ska få månaden att gå ihop? Kunna betala hyran? Hur ska man ha råd att handla mat? Nya vinterkläder till barnen osv?

Jag blev intresserad av politik när jag:
Började engagera mig fackligt i Kommunal som rätt ung och när jag förstod hur jag kunde påverka saker som skedde i min vardag och på min arbetsplats genom politiken till det bättre så var jag fast.

Det värsta med högerpolitik är:
Att människor hela tiden ska delas in i olika grupper som ställs emot varandra. Pensionärer mot arbetslösa, rika mot fattiga etc. Att de totalt saknar vilja att bygga upp ett samhälle som faktiskt är för ALLA.

Det här tycker jag att man som väljare ska tänka på inför valet:
Fundera på vad som är viktiga frågor för just dig? Vad står de olika partierna för i stort, se inte bara till en enskild fråga? Vilket samhälle vill jag leva i? Ett där vi alla hjälps åt tillsammans och solidariskt för att få till förbättringar för alla och där jämställdhet får råda, eller ett där jag bara behöver bry mig om mig själv?

Men det viktigaste av allt, – Gå och rösta den 14 september.Tillsammans gör vi skillnad! 

Politikerpresentation: Peter Olofsson

Peter Olofsson(s)

Jag heter:
Peter Olofsson

Jag står på plats:
1 på Landstingslistan

Jag bor:
Obbola

Det värsta jag vet är:
Oärliga människor

Om jag vore ett vattenlevande djur skulle jag vara:
Delfin

Min hjärtefråga inom politiken är:
Arbetsmarknad och sjukvårdsfrågor

Jag blev intresserad av politik när jag:
Jobbade med arbetslösa byggnadsarbetare och såg vilken skillnad politiken gör.

Det värsta med högerpolitik är:
Att man ställer människor mot varandra

Det här tycker jag att man som väljare ska tänka på inför valet:
Att detta val handlar om vilket samhälle man vill leva i. Valet står mellan högerns samhälle där alla endast ser om sitt eget hus, eller ett socialdemokratiskt samhälle där vi med gemensamma resurser hjälps åt för att göra ett bättre Sverige för alla.

Politikerpresentation: Jamal Mouneimne (S)

Jamal

Jag heter:
Jamal Mouneimne

Jag står på plats:
6 på Riksdagslistan och plats 6 på kommunlistan

Jag bor:
I Lycksele

Det värsta jag vet är:
Orättvisa

Om jag vore ett vattenlevande djur skulle jag vara:
Delfin

Min hjärtefråga inom politiken är:
Välfärd, energi och miljö

Jag blev intresserad av politik när jag:
Lyssnade på Ingvar Carlsson på TV

Det värsta med högerpolitik är:
Att man vill göra klass skillnader

Det här tycker jag att man som väljare ska tänka på inför valet:
Jag vill väljarna ska tänka över följande, om ni har bra (utb. Jobb, hus m.m) det är jättebra, men tänk på att det finns personer i samhället som har väldigt svårt. Du kan hamna där eller en bekant/släkt. Jag har varit där men nu har jag det bra och vill kämpa för de svaga i samhället.

Ge de en chans till i skolan, traineeprogram, jobb eller få de i yrkesutbildningar. Du kan hjälpa till du med! Nu har du chansen den 14 september.
Rösta med ditt hjärta!

Dagens ledare: Pensionsskatten handlar om principer

Jag ba: ”Samhället behöver stabilitet, vilket gör att socialdemokraterna blir så illa tvungna till att förhålla sig till den moderata politiken, hur vedervärdig man än tycker att den är. ”På sikt” kan ibland vara bra, för då hinner alla med i förändringen. Nu krävs det en fungerande helhet i politiken, inte en uppstyckad intresseagenda med fokus på höginkomsttagare.”

Att få 1000:- mer i handen varje månad klarar de flesta av, men att få 1000:- MINDRE varje månad kan vara rätt tufft. Därför tvingas socialdemokraterna förhålla sig till moderaternas skitpolitik och de jobbskatteavdrag de genomfört. Det finns inget likamed- tecken mellan att vilja höja skatten stegvis istället för i en klump och att vara moderat. Kommentarerna ba: ”ÄR DU MODERAT?!” Och jag ba: ”Nej”.

Kanske är jag tråkig? Ja, kanske det. Tycker jag om när samhället förändras på ett sätt som gör att förändringen implementeras och fungerar strukturändrande? Ja. Oavsett om man tycker att skatt är en bra grej eller inte är det ett faktum att hela den svenska arbetande befolkningen har påverkats av de jobbskatteavdrag som gjorts. Därför skulle det också vara respektlöst mot den svenska befolkningen att genomföra en så stor förändring från en dag till en annan.

Det är inte det mest valfläskiga men det är det mest seriösa. Och nog fanimig är jag hellre seriös än valfläskig.

Angående kritik.

Under min sexualpolitiska vecka fick jag och ansvarig utgivare Anna Lith en massa kritik som fokuserade mycket på relevansen i mina ledare, många var kränkta och avslutade prenumerationer, ifrågasatte att jag var ledarskribent och så vidare. Tillslut tröttnade jag och skrev helt enkelt som det var, i den här texten. Jag skriver att alla som klagar och inte finner problemen relevanta är det egentliga problemet, för att det är där det skapas en splittring i samhället. I ledaren uppmuntrade jag till och med att höra av sig, antingen i telefon eller på mailen för att kanske kunna mötas på mitten.

Då var det som att något hände. Kritiken slutade komma, i alla fall den negativa. Förutom ett konstigt mejl var det bara fina ord jag hörde. Pensionärer som hörde av sig och delgav mig sina erfarenheter och hur de kan förstå en ung persons situation, för att en äldre persons problem bottnar i detsamma, utförsäljningar och privatisering.

De säger att de tycker att det är upplyftande med texter som går att relatera till och att de på första försöken förstår, och slipper läsa om ett par gånger för att förstå själva innehållet. Då tycker jag att jag har hittat hem.

Imorgon skriver jag om pensionssystemet. Nästa vecka ska jag hälsa på PRO. Förra veckan träffade jag SSU Umeå. Högt och lågt, ungt och gammalt. Som det ska vara.

Fortsättning på dagens ledare.

Hur kommer det sig att jag anser att det är av högsta vikt att diskutera frågor ingen tidigare har uppmärksammat? Hur kommer det sig att jag anser att det är av högsta vikt i en valrörelse uppmärksamma homosexuellas, transpersoners och bisexuellas rättigheter och levnadsvillkor? Hur kommer det sig att jag anser att det är av högsta vikt att skriva om unga tjejers möjligheter till preventiva metoder mot graviditet i en tid när bomber faller över de palestinska barnen, Syrien har formats till en stor massgrav och den svenska ekonomin ter sig allt svagare?

För att jag anser att allt händer ihop. Jag tror inte att det går att särskilja några människors rättigheter till förmån för någon annans. Att jag, som ung socialdemokrat, student och fritidsledare har en annan verklighet än en pensionerad fabriksarbetare är ingenting konstigt. Att jag som ung ledarskribent har en annan verklighet än en fyrtiofemårig förtidspensionerad undersköterska är heller ingenting konstigt. Min poäng är att alla våra livsöden och alla våra verkligheter tillslut går ihop.

Det som bildar det lim som håller ihop våra världar är även det som gör mig till socialdemokrat. Jag tror att jag inte kan fungera utan dig. Jag tror att den ömsesidiga respekten människor emellan och viljan att vi ska ge hjälp till den behöver det är det som är avgörande för ett samhälle. Inom socialdemokratin ljuder ofta riktlinjen: Av var och en efter förmåga, för var och en efter behov.

Att inte känna sig inkluderad i en historia eller att inte kunna relatera till ett problem innebär inte att historien är på låtsas eller att ett problem inte finns. De problem jag tar upp på min ledarsida är stora, relevanta problem för stora delar av befolkningen. Jag tycker att det måste finnas ett högt tak inom den politiska debatten, utan de små frågorna finns det heller inga stora frågor.

Att de är få som diskuterar kring de ämnena som jag tar upp tror jag beror på att det är väldigt få unga personer får vara med i den politiska debatten. Att det är väldigt få unga personer över lag som representeras inom den svenska mediavärlden gör att det är få diskussioner som tar avstamp i en ung människas verklighet.

Vill man läsa mer om HBTQ kan man gå in här:
http://www.rfsl.se/
http://www.rfsu.se/
http://www.stockholmpride.org/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/13/50/0d8d2749.pdf
http://www.mucf.se/unga-hbtq-personers-halsa
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/lika-rattigheter-och-mojligheter-oavsett-sexuell-laggning-konsidentitet-eller-konsuttryck

Dagens ledare: Kärnfamiljen ligger i komposten

Dagens ledare handlar om hur man från regeringens håll fortfarande har en mall på familjekonstruktionen som traditionell och enhetlig, vilket inte återspeglar verkligheten.STYVFAMILJI samma takt som skilsmässor blir allt vanligare och äktenskapet inte längre ses som definitivt bidrar även det till att familjekonstruktionerna ser annorlunda. Att från ett regeringshåll fortfarande för en politik som har den traditionella kärnfamiljen som utgångspunkt skadar inte bara regnbågsfamiljer som inte bottnar i den heterosexuella relationen utan även den typen av familj som är i rörelse.

Jag fick precis ett samtal. Hen ifrågasatte hur jag kan hävda att kärnfamiljen är utöende. Stackars barnen sa han. Även fast man skiljer sig och föräldrarna träffar nya partners blir det ju ändå en kärnfamilj fortsatte hen. Ja, kanske det, sa jag. Men det är inte min definition av kärnfamilj. Till sist spårande hen ur och tyckte att framtiden måste bli ett helvete om alla barn bara hinner vara någon dag här och någon dag där och inte veta vem det är som är förälder. Ja, tänk om det blir så. Men tänk vad skönt att inte vara den konservativa parten som ska tvinga in föräldrar i relationer de inte trivs i och tvinga in barnen att skåda destruktiva föräldraroller.

Hen undrade också hur det här kunde vara socialdemokratiska värderingar. Jag undrar, hur kan det inte vara socialdemokratiska värderingar att se till familjers bästa och inte till familjers begränsande? Hen tyckte det var skönt i alla fall, nu slapp hen både prenumerera på Folkbladet och rösta på Socialdemokraterna. Jag lyfter på hatten och ba: var så god.

Nu är den där ”autonoma vänstern framme igen”

Kristdemokraterna har fått sin lokal förstörd ett par gånger innan, nu har det hänt igen att det är någon som har kastat ägg på rutorna. De kan inte bevisa något, men tror att det är aktivister från vänsterkanten.

Och det är EXAKT det här jag blir så, ursäkta språket, jävla less på. Tror ni på allvar att det är 14-åriga SSUare som har lämnat sin studiecirkel för att dunka på några ägg mot er vägg? Att ung vänster har ändrat riktning och istället för att klistra upp affischer på elskåp börjar vandalisera? Att det är Allt åt alla som har övergett sina blomlådor och cykellagarkvällar för att börja kasta mat? Att bara bröst- gänget istället för att jobba mot sexismen lägger ner sin tid på att köpa ägg och slänga de i sjö, nej, på era rutor?

Eller att det är någon helt annan. Kanske är det SDU som blivit irriterade på KDUs nekade invid att bli sverigedemokrater? Eller kanske det är svenskarnas parti som blivit förbannade på att Svenska kyrkan tillåter homopar att gifta sig? Eller är det Svenska motståndsrörelsen som mellan att slå på pensionärer som delar ut kaffe tar en paus och kastar ägg?

Men nä, det måste vara ”aktivister från vänsterkanten” som är ute. Extremism och våld och förstörelse och allt jävelskap är ju tydligen det enda ”såna dära vänsterfolk” håller på med. Please KD, step it upp.

I helgen tog jag bort namn och nummer från söktjänsterna på internet efter att jag blivit nämnd och citerad som vänstervåldsförespråkare på öppet rasistiska avpixlat. Senast jag kollade hade artikeln över 200 kommentarer. Mina partikollegor i S-kvinnor var de som blev attackerade när Svenska Motståndsrörelsen kom till Umeå. Det är mina socialdemokratiska, antirasistiska och feministiska vänner som får hot hem i brevlådan.

Det menar jag är hot mot demokratin, men det är klart, ägg är också allvarligt.

 

Dagen mailskörd:

Det är väldigt intressant att få mejl som ung ledarskribent. Jag måste nog vara den mest okunniga och ointressanta lilla slinka som många har stött på:

”Du är ung, du vet säkert bäst men utan att ge mig något erkännande skulle du kunna sätta dig ner och fundera om det möjligen kan ligga någonting i det jag har sagt.”

och

”Jag beklagar djupt att du går ut med åsikter som tillhör en outvecklad analysförmåga. Skulle du motsvara den framtida ungdomen som så småningom ska ta över detta samhälle så är jag glad och nöjd om jag slipper uppleva detta.”

Jag, å min sida, undrar istället ifall du som gammal, utan att du behöver ge mitt något erkännande för du vet säkert bäst, har du övervägt att fundera på mitt perspektiv i frågan och se ifall det kanske kan ligga något i det? Och jag undrar verkligen vem denne Outvecklad Analysförmåga är och varför tillhör jag hen?

Det är så mycket jag inte förstår!