Är det så svårt att göra rätt?

Ett beteende under den etiska tröskeln kan vare helt rätt rent juridiskt men uppfattas som förkastligt från en etiskt synvinkel. Nu har det hänt igen. Ett företag som tagit över kommunal verksamhet gör något som folk i allmänhet tycker är helt förkastligt men som företaget arbetsrättsligt anser vara riktigt. Jag skjuter inte på företagen jag pekar på att den inre moraliska kompassen saknas. Filosofen Immanuel Kant skrev om två ting som det för omkring tre hundra år sedan ansågs vara beundransvärt att navigera efter”…stjärnhimlarna ovanför mig och den moraliska lagen inom mig”. Än idag gäller detta och i synnerhet i vår moderna tid när saker och ting inträffar som slår människor med vanmakt, förakt och uppgivenhet. Företaget jag denna gång syftar på har varit i blåsväder tidigare.  Det intressanta är att det dock inte är helt självklart om vad som kan anses som rätt eller fel. En moralisk tillämpning på ett praktiskt problem är naturligtvis inte lätt. Jag frågar mig om det skall vara så svårt att resonera sig fram till om en handling är rätt eller fel? Hur kan det vara så svårt att förstå de negativa konsekvenserna av en handling där de allra flesta, för att inte säga nästan alla tycker att det är fel?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *