Behöver Uppdrag Granskning försvaras?

Visst behöver Uppdrag Granskning försvarar och förklaras trots många anhängare. Varje gång Uppdrag Granskning gräver fram något uppseendeväckande uselt i vårt samhälle skyndar kritiker av journalistiska metoder till. På samma sätt får programmet kritik och säkert även anmälningar av dem som granskats. Den allra mesta kritiken känns riktig men den faller ofta tillbaka på kritikerna själva, på samma sätt som kritikerna ofta kritiserar Uppdrag Granskning genom att endast peka på metodens brister och inte ta utrymma att tillräckligt väl kommentera sakfrågan d.v.s. vad som granskats och grävts fram. Metoderna skall alltid vara föremål för genomlysning. Om det visar sig, eller på annat sätt kan göras gällande att de missförhållanden man grävt fram inte kunnat påvisas på annat sätt än med dold kamera, kan metoden med dold kamera vara helt rätt trots att det kan strida mot någon annan etisk princip.

Vad som är rätt eller fel kan visas genom att ställa två eller flera etiska normer mot varandra. Först kan man hävda att det är fel att använda metoden med dold kamera. Sedan kan man ställa det lidande som människor kan drabbas av ifall missförhållanden inte skulle komma fram eller i förhållande till en annan norm som detta skulle bryta mot. Man kan t.ex. ställa journalistiska normer mot normer om jämlikhet mot varandra. Vad är då rätt eller fel? Ifall detta inte kan avgöras för en bedömare ur sin synvikel uppstår det klassiska dilemmat.  Följande frågor kan man t.ex. ställa sig. Vad blir konsekvensen; om Uppdrag Granskning inte får fram missförhållandet, om det är möjligt att få fram samma resultat med en annan metod, om det ändå med tiden, förhoppningsvis mycket snabbt, kommer att visa sig med tiden etc. Det viktiga är att man för ett resonemang med sig själv och det moraliska priset och konsekvenserna. Då blir rätt mera rätt och fel mera fel.

Ärligt talat, för min del, rakt ut, tack gode någonting för Uppdrag Granskning.  Sedan var det frågan om underhållningsvärdet. I en kommentar till en blogg läser jag, ”Ninnibeth skriver:17 maj, 2012 kl. 23:12 http://ajour.se/uppdrag-granskning/#comment-10309

Till sist. Uppdrag Granskning de borde få konkurrens av flera.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *