Även det osagda har sagts av Reinfeldt

Vad sade Reinfeldt egentligen? Hur kan det han sade uppfattas? Frågorna har inte entydiga svar. Vad han sade är i första hand upp till tolkaren d.v.s. lyssnaren som han talade till. Den retoriska effekten av vad han sade kan liknas vid en kaskad. Jag skall bara nämna några effekter av nedan citerade mening. Om det nu var så att han inte menade det han anser sig ha sagt, är det av underordnad betydelse för tolkaren. Citaten jag använder är uppgifter i andra hand från Aftonbladet, 2012-05-12.

Han sade bland annat, ”– Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet, sa statsministern.” Det mest märkbara han sade var att Svenskar har något större betydelse än icke Svenskar. En följdfråga blir, hur skulle han ha sagt i stället. Den första fällan han hamnade i var att kasta sig över påståendet om massarbetslöshet och förneka den. I efterföljande förklaringar från Reinfeldt har han egentligen sagt det han skulle ha gjort från början. Nämligen, att arbetslösheten drabbar olika grupper på olika sätt. Han skulle ha börjat med att beklaga hur mycket hårdare arbetslösheten drabbat invandrare och andra nya svenskar och sedan förklarat att övriga svenskar klarat betydligt bättre. Då hade han närmat sig problemets kärna. Den andra fällan han föll i var att använda ordet etnisk. Ordet etnisk är behäftade med laddade valörer som Reinfeldt inte riktigt behärskade i detta sammanhang.

Reinfeldt sade även, ” – Ja fast jag är mer intresserad av att diskutera samhällsproblemet, det är det jag försöker lösa.” Och vad betyder detta bland annat? Det betyder, jag bryr mig inte så mycket om hur jag säger en sak oavsett hur det uppfattas och det retoriska vill jag inte prata om för det är betydelselöst. Retorik är inte betydelselöst utan det är en mycket avgörande hörnsten i språket.

En slutledning man kan göra av något som sagts är att även det osagda har sagts.

Reinfeldt är vad man i folkligt tal kallar för vältalig men hans språk är inte så effektivt. Han använder relativt många ord för att ”säga det som är bäst ämnat att övertyga”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *