Det skjuts för lite

 Skjut bort djur som det är för många av. Av vissa sorters djur finns det för många av som gör att andra mer eller mindre försvinner.

Det är väl många med mig som tycker att det håller på vara ont om grodor i naturen och det är ett djur som börjar bli utrotningshotad inte bara i Sverige. Men åker man ut på landet så ser man i Sverige en del av orsaken.

 Vissa åkrar är ju alldeles vita och svarta av mås och kråkfåglar. Det enda sätt att minska ner den överetableringen är att de skjuts bort och de hotar inte bara grodor utan tar hejdlöst för sig av småfåglar och deras ägg.

Fiskebestånden hotas på många ställen och det är inte bara för hårt fiske det beror på utan det är för gott om skarv men även sälen är en stor bov. Samma sak här. Ska vi bevara den biologiska mångfalden måste det bli jakt på en del djur där är det för gott in skarv men även säl. Samma sak med vildsvinen. 

Även om det är tillåtit att jaga vissa av dessa vissa tider så behöver samhället stimulera jakt på vissa djur. De som jag nämnt är några där något måste ske men det finns säkert fler

Det blir inga vinnare på privatisering av Apoteken

 Bara nackdelar med att sälja Apoteken. Det finns inga större fördelar för kunden utan snarare bara nackdelar. 

Vi tar bara ett exempel. Om jag som kund ska ha en medicin och så finns den inte på det apotek jag går till då kan inte apoteket kolla om det finns på något annat. Då blir det patienten som får åka runt och leta.

I Umeå har det tillkommit flera Apotek i centrum och inte kan det bli billigare med mera lokaler och antagligen totalt mer personal. Dessa kostnader ska endera betalas av skattebetalarna eller av patienterna. 

Troligen det mesta av skattebetalarna och inte undra på att läkemedelskostnaderna skjuter i höjden

Jag har inte hört att det på något sätt blivit billigare och egentligen finns ingen större marknad för läkarna skriver troligen inte ut mer medicin. 

Det här har självklart blivit dyrare både för skattebetalarna och de som är i behov av medicin och vi får väl se om de företag som driver apotek flyttat till skatteparadis så de kan föra ut skatt och vinster ur landet.

 Det skulle inte heller förvåna om det i apoteksaffärerna  framkommer att det finns kopplingar till riskkapitalbolag  i lågskatteländer och till moderaterna. 

Utförsäljningar som alliansregeringen gjort har inte gjort det billigare varken för skattebetalarna och eller för de enskilda medborgarna.Däremot tillåter, tvingar man kommuner att delta i finansiering av statlig infrastruktur medan de försålda bolagen slipper skatta i landet Sverige

Besöksmål måste fungera under Juli och semestern

Vad är det som händer i Olofsfors ? I går var vi med våra vänner och skulle visa upp Olofsfors. Tyvärr blev det inte alls som vi tänkt oss då både smedjan, glashyttan och herrgården var stängda. Viktiga punkter för besöksnäringen.

Hos Baudin både smedjan och glashyttan fanns förklaringar till varför man inte hade öppet annat än på lördagar. Är det mycket jobb på smedjan så visst förstår jag att man måste ha tid att fullgöra sina order men det fanns en annan underton som sa mig att man inte är riktigt sammanpratade inom området.

Visst borde det funnits möjligheter att köpa deras produkter för något fanns säkert lagertillverkat. En restaurang som har stängt under den tid det är flest människor som rör sig inte minst då det är så kallade hemvändardagar.

Jag vet inte vem som har ett samordnat ansvar för detta men det finns i alla en Stiftelse som heter något i stil med Olofsfors bruk. 

Nordmaling har väl ingen uppsjö av besöksmål men Olofsfors är en miljö väl värt att besöka om det finns chans att besöka helheten. Nog finns det anledning att man sätter sig ner för att finna en bättre lösning än som det fungerade i går. 

Staten har förändrat men har det blivit bättre ?

Har de statliga förändringarna blivit bra ? Staten har på olika sätt förändrat sin verksamhet. Det har blivit sammanslagningar av myndigheter så det blivit en för hela landet och de lokala besluten där politiker och arbetsmarknadens parter suttit med har tagits bort.

Jag är inte alls säker på om det blivit bättre styrning från staten som var ett motiv. Tveksamt om  byråkratin minskat.

Länsstyrelens lekmannastyrelse har tagits bort men Länsstyrelsen är fortfarande en myndighet. Delar av det regionala utvecklingsansvaret har gått till Region Västerbotten som är politiskt sammansatt men resten beslutas nu helt av enskilda tjänstemän.

 Jag tycker det är märkligt att enskilda tjänstemän ska ha större makt än politiker från länet som jag tror är bättre på att sammanväga olika intressen. Styrelsen hade lite makt men vad en styrelse ska ha för ansvar har gått att åtgärda. Nu finns ett insynsråd där landshövdingen informerar ett antal politiker och företrädare från näringsliv och universitet.

Länsarbetsnämnderna har försvunnit och det är en myndighet för landet Går det att göra så tydliga  regler att det passar hela landet och används resurserna nu på optimalt sätt. 

Jag är tveksam om detta blev rätt väg och tror att en styrelse med lokal kännedom och tydliga regler och egen budget kan ha varit bättre. Kritiken mot arbetsförmedlingen har varit hård. 

Samma sak har försäkringskassan genomgått och där har också en massa organ som göra olika typer av bedömningar försvunnit. Jag har svårt att se om det blivit bättre resursutnyttjande och lättare för sjuka och andra att få fram sina synpunkter.

Det var några exempel, vi har yrkesinspektion , vi får förändringar inom polisen. Jag säger inte att det var bättre förr. Jag oroas över att demokratin urholkas och att det inte är politiken som tolkar politiska beslut utan domstolar . Samma väg går man när det gäller olika typer av frågor som rör planering. 

Jag är med lång erfarenhet tveksam om man är på rätt väg. Det minsta man kan begära är att utvärdera det som skett. Frågan är om det som sker är långsiktigt hållbart ur demokratisynpunkt. 

Slå vakt om det kommunala självstyret

Blogg b343.  Löfven slår vakt om kommunala självstyrelset.  Det grundar jag på en diskussion i TV4 om vinster i välfärden.

Staten ska inte styra det som ligger på kommunerna var hans enkla budskap. Rätt helt enkelt. Vi är trötta på pekpinnar. Vill man ha friskolor, äldreboenden eller andra entreprenader ska det avgöras i respektive kommun.

Hur kommuner bedriver och sköter driften av verksamheterna som vi är ålagda att göra det ska  staten inte lägga sig i. Det viktiga är att man följer de mål som är uppsatta för verksamheten

Det högeralliansen nu vill liknar mer de gamla öststatsmodellerna där man tvingar på kommunerna hur man ska driva verksamheten och fler och fler ärenden ska avgöras i domstolar än inom politiken vilket är en mycket farlig väg. Domstolar är inte mest lämpliga att tolka politiska beslut.

Jag tycker Löfvens inriktning om kommunerans självbestämmande är ett steg i rätt riktning.
Det kommunala självstyret är en hörnpelare i ett demokratiskt samhälle

Slå vakt om det kommunala självstyret

 Löfven slår vakt om kommunala självstyrelset.  Det grundar jag på en diskussion i TV4 om vinster i välfärden.

Staten ska inte styra det som ligger på kommunerna var hans enkla budskap. Rätt helt enkelt. Vi är trötta på pekpinnar. Vill man ha friskolor, äldreboenden eller andra entreprenader ska det avgöras i respektive kommun.

Hur kommuner bedriver och sköter driften av verksamheterna som vi är ålagda att göra det ska  staten inte lägga sig i. Det viktiga är att man följer de mål som är uppsatta för verksamheten

Det högeralliansen nu vill liknar mer de gamla öststatsmodellerna där man tvingar på kommunerna hur man ska driva verksamheten och fler och fler ärenden ska avgöras i domstolar än inom politiken vilket är en mycket farlig väg. Domstolar är inte mest lämpliga att tolka politiska beslut.

Jag tycker Löfvens inriktning om kommunerans självbestämmande är ett steg i rätt riktning. Det kommunala självstyret är en hörnpelare i ett demokratiskt samhälle

Pensionärerna har fått det mycket sämre

Pensionärerna har fått det betydligt sämre. Det beror framför allt på två saker, dels att bromsen i pensionssystemet slagit till då ekonomin gått dåligt, främst för aktierna. Den andra orsaken är att regeringen fört en politik som
missgynnat pensionärerna.

Bromsen i pensionssystemet drabbar inte alla individer men då drabbar den kommunerna. Det är de som har förmånsbestämda som inte drabbas utan då är det skattebetalarna bland annat i kommunerna. Vi kan samtidigt se att de som jobbar får en löneutveckling och mest trolig är den real.

Sedan så har de även fått det sämre på grund av den politik som regeringen för. Den största boven ligger på skattenivån där pensionärerna betalar mer i skatt för varje hundralapp de tjänar då jobbskatteavdraget inte är retroaktivt och trots att pensionen är uppskjuten lön.

Det är fel att de som har jobbat i hela sitt liv ska halka efter andra när de gått i pension. Inte nog med att pensionen är betydligt lägre än när man jobbade. Dessutom ska de betala högre skatt. Det är diskrimerande.

Vi har ett levande centrum i Umeå

Härligt att gå runt på stan och slappa. Det har inte varit badväder, utan barnvakt i stan som gällt i tre dagar och en del av tiden har jag använt till att promenera ner till centrum och ta del av gatulivet.

Det är ett härligt centrum som vi har som kommer att bli ännu bättre med de ny och ombyggnationer som kommer att ske de närmsta åren. Självklart blir det att besöka Stefan som har Ekmans torghandel. 

Det är härligt med torghandel med blommor och frukt och grönsaker men det finns ju enbart en av den varan här om man tex. jämför med Hötorget. Nu hade han dessutom fått hem årets mandelpotatis, smakade i går och det var en höjdare

Det är dock livet och rörlelserna som ger staden dess puls. Det är oerhört mycket folk som känner igen en och vill prata om än det ena och än det andra. Det är mycket folk som kommer fram och ger sånt beröm åt det man gör att man blir rörd. De flesta gillar mitt sätt att vara trots att media försöker spegla annat . De gillar att jag kör med de raka puckar och svar som jag brukar ge. Vi håller på dig och stödjer dig är den vanligaste klappen på axeln. 

Det har inte kommit fram en enda dessa dagar som haft några invändningar när man fått förklara hur det ligger till med vissa saker som de fått annan information om.

Tack alla Umebor för de uppmuntringar jag och vi får. Det känns bra och vi har också en bra stad att leva och bo i. Inte en enda har kommit fram och velat sänka skatten, utan det har varit önskemål och frågor om varför folk i Umeå överklagar så mycket när allt blir så bra när det blir färdigt

Folk tvingas till privata monopol

Regeringen tvingar folk till privata monopol. Det är innebörden på en del platser i landet när de säljer ut bilprovningen.

 Det är vansinne att tvinga folk till privata monopol. Man har ju möjligheten att kanske åka 10 mil till en annan bilprovning och då får Borg in bensinskatt men det är inte bra för miljön. Det kommer aldrig att finnas konkurrens inom
bilprovningen.

Det hemska är att ett statligt bolag lånar ut pengar till den som köper bolaget och dessutom är bolaget inte Svensk registrerat. Hur kan ett statligt bolag få låna ut pengar till privata bolag och under vilka villkor. Det här behöver granskas ur olika synpunkter men i vilket fall som helt en fråga för konkurensverket. Får alla företag som köper statliga låna och får även andra typer av företag nu låna av statliga bolag

Moderaterna har tidigare sålt till bolag där personer haft starka band med moderaterna och av någon anledning hemligstämplas delar av den här affären.

Aftonbladets ledarsida jämförde med vad som skedde efter kommunismens fall i Ryssland. Sedan bilprovningen avreglerades 2009 har det varit fritt fram att starta besiktning. Resultatet har blivit sämre service och högre priser. Det är få eller ens några bilprovningar som startat. Den gamla statliga bilprovningen han med att besikta alla bilar så det fanns inte brist på plats.

Det är tyst från de lokala alliansföreträdarna vad de tycker om privata monopol. Det är svårt för media att granska avtalen då de hemligstämplas så jag förväntar mig att det blir en fråga för KU att ta hand om.

Nog är det tid att man går till botten med detta. Det skulle inte förvåna om det finns kopplingar till de nya moderaterna även i detta fall som sjukhuset i Stockholm. På något sätt finansierar moderaterna sin verksamhet men det är också hemligt. 

Bilprovningen säljs till skattesmitare

Bilprovningen säljs till skattesmitare”>Nu får det tamme fan vara nog med skattesmitning. Skatten från nya bilprovningen kommet att hamna på Cypern. De förändringar som regeringen gör är att bolagsskatter hamnar i andra länder. 

Det som säljs är borta för kortsiktig ideologi, moderat ideologi. På flera orter där bolaget tar över finns inget annat alternativ heller för kunderna. Finns det fler att besikta bilen hos är det bara att bojkotta bolaget.

Det bolag som nu köpt bilprovningen styrs av ett Cypernregistrerat bolag. Opis Grop kommer att kontrolleras av ett bolag som styrs via skatteparadiset Cypern enligt Svenska Dagbladet. Avancerad skatteplanering för ett bolag som utför lagstadgad uppgift 
                                        
-Vi har blivit rekommenderade det,    
säger Opus vd Magnus Greko till TT.  Bilprovningens vd, Benny Örnerfors, säger till SvD att han och Bilprovningen känner sig trygga med köparen. 

Det var en usel och dålig kommentar från en VD i ett statligt bolag. En statlig VD som inte tar ansvar för koncernen Sverige behöver vi inte. Trygga med köpare vad menas med det ?

De tycker det är fördelar med Cypern för att de har så låga skatter och deras bolagsskatt är 10,5 % mot 26,3 i Sverige. Cypern som är ett land som har för låga skatter så andra EU länder tvingas rädda dem för Eurons skull så att de inte går i konkurs.
                                        
Ansvarig minister för statliga företag är moderaten Norman. Vi har ju sett hur Filippa Reinfeldt sålt sjukhus till företag kopplat till skatteparadis och kopplingar till moderaterna. Sverige håller på att säljas ut ur landet.De företag som har lagstiftade uppgiftet ska beskattas i Sverige och ingen annan stans. Ändra lagarna omedelbart

Det är dags att ifrågasätta VD,n för bilprovningen eller de som gett tillåtelse till detta. En statlig VD som säger att de delar som säljs ur det statliga bolaget kan man känna sig trygg med när styrs från Cypern har en konstig syn på uppgiften

Tala om märkligt agerande för Sverige och statliga bolag och moderaterna måste ställas till svars för försingring av skattebetalarnas medel. Det här får du sätta stopp för omedelbart när du blir statsminister Stefan Löfven. 

Har redigerat med en länk som gör mig ännu mer förbannad
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article15107613.ab