Apotek i glesbygd hotas av nedläggning

Vid utförsäljningen av apoteken skrevs avtal där köparna förband sig att under tre år inte lägga ner eller ändra nivån för ett antal precicerade apotek i glesbygd. Vad som händer med dessa apotek är oklart men många apotek i glesbygd har tidigare flaggat för nedläggning. Kronans Droghandel som äger 33 apotek i glesbygd begärde redan för ett år sedan statligt stöd för att driva sina glesbygdsapotek. Hotet om nedläggningen fungerade. Regeringen beslutade då om ett särskilt glesbygdsstödpå 20 miljoner för dessa apotek. Men glesbygdsstödet räckte inte. I mars 2013 stängde bl.a apoteket i Lima på grund av att kundunderlaget var för litet. Enligt farmaciförbundets ordförande Carina Jansson har omregleringen av apoteksmarknaden inte lett till ökad tillgänglighet eller bättre service för invånare som bor i glesbygd och hon oroas inför framtiden. Ett annat problem är samordningen mellan dom 26 bolag som äger apotek eftersom de bara har ett läkemedelsregister för sitt eget bolag. En medicin som finns på grannapoteket syns alltså inte i deras dator. Nu sjunker nöjdheten med apoteken i Svensk kvalitetsindex, SKI. I ett pressmeddelande rapporterar SKI att ”Apoteksbolagen minskar kraftigt i kundnöjdhet”. Sex av tio apoteksanställda upplever att förutsättningarna för att ge kunderna rätt information och service har försämrats efter reformen.