Ingen hotbild?

 

För Sverige finns ju ingen hotbild så därför har vi lagt ner vårt försvar. Den militära utbildning som har skett har endast varit avsedd för yrkessoldater som skickas till andra oroshärdar utanför vårt land. På senare tid så verkar det som om våra politiker har fått upp, i varje fall, ena ögat. För sent skall syndarn vakna. Nu verkar man vara inne på att införa allmän värnplikt igen, men då bara för dom som vill och varför då, när ingen hotbild finns? Vem trodde tidigare att Ryssland skulle komma att invadera Ukraina? Ven tror att det skulle kunna hända Sverige? Detta kan mycket väl hända och allt beror på hur det utvecklar sig i Europa i övrigt. Just nu pågår en farlig utveckling i Ukraina och det har vi inte sett slutet på. Skulle ett storkrig utbryta och Ryssland behöver Sverige så har dom bara att marschera in, vilket dom inte skulle tveka att göra. Vad som skulle ha fått dom att tveka hade varit ett starkt svenskt försvar.