Alliansens avsaknad av bostadspolitik

Ännu ett bevis på avsaknaden av en bostadspolitik. För att få till stånd byggande av hyresrätter gör man absolut ingenting. I stället så ger man tillstånd att utöka ytan på privatas s.k Friggebodar för att underlätta för privatpersoner att hyra ut och då med marknadshyror. Dubbelbeskattningen av hyresrätter vill man inte ens diskutera. En skatt som gör att man för en normal-trea betalar 2000 kronor mer än vad bostadsrätts- och villaägare betalar. Detta är inget annat än ren diskriminering av dom som bor i hyresrätter och effektivt förhindrar nyproduktion av dessa. Att det inte finns lägenheter att tillgå gör ju att hyrorna skjuter i höjden och allt enligt moderat ideologi.

Moderaternas nya bostäder

Ny lag gav nya bostäder skriver moderaterna Edward Riedl och Oscar Öholm. Vilka nya bostäder då? I sann modratisk anda så inför man en kraftig subvention för bostadsrätts- och villaägare att dessutom till marknadshyror hyra ut rum och ofta då källarrum. Är det för att förhoppningsvis mildra kritiken för att regeringen saknar en bostadspolitik? Inte med ett enda ord berör man den orättvisa som gör att lägenheterna i hyresrätt betalar 2000 kronor mer i månaden än en bostadsrätts och villaägare och dessutom på en betydligt mindre bostadsyta. När man inte ens före valet pratar om detta så lär man inte heller bry sig vid en ev valseger