Vinst i välfärden

Hur var det nu egentligen inför medicinkonsultens omförhandling av avtalet? I VK då så uttalade sig Tomas Rahm. Där anser han att det saknades incitament att fortsätta driva företaget och att han annars ville omförhandla avtalet. Elisabet Björnsdotter Rahm skriver att en läkare avlidit och att det var svårt då att driva företaget. Då uppstår frågan- Ville han förhandla sig till en ny läkare eller var det en högre ersättning han ville åt? Hur var det nu egentligen?