Trafikverket

Trafikverkets trafiksäkerhet.

Månar trafikverket alltid om trafiksäkerheten i första hand? Jag är inte så övertygad om det utan vissa saker, verkar fastna i byråkrati och ekonomi. Ett exempel är järnvägsövergången i Degerås by. Degerås ligger  mellan Vindeln och Tvärålund efter vägen mot Rödålund.  Om man tar av vägen mot Tvärålund, mot Degerås, så passerar man en järnvägsövergång. Sikten där är då bra men på återvägen, alltså FRÅN Degerås, är sikten från höger vid denna övergång  under all kritik. Detta beror på att det intill järnvägen finns ett hus som verkar obebott, förmodligen en gammal banvaktsuga samt en massa träd som effektivt skymmer sikten. Dessutom så gör järnvägen en krök strax före övergången och sikten är då helt skymd.  Om signalerna där skulle visa felaktigt vitt sken eller vara ur funktion så är risken för en olycka överhängande. Trafikverket verkar vara helt oförstående för detta utan man hänvisar bara till att entreprenören,  som tydligen skall sköta slyröjningen, inte har anmärkt på detta. Kan det vara så att detta hus är viktigare att bevara än en trafiksäker järnvägsövergång?

Hyresrätter bekostar nyproduktionen

Den totala kostnaden inom Bostaden betalas ju av hyresgästerna. Dom privata fastigheterna  följer efter med likadana hyror som då enbart ökar på deras vinst. I en bostadsrätt så sjunker normalt hyran med tiden, men inte i en hyresrätt. Dessutom så stiger bostadsrättens värde hela tiden. Alltså en form av sparande och ofta i ren spekulation. Nyproduktionen dras med höga hyror som, i Bostadens fall, efter hand fasas ut bland samtliga hyresgäster inom Bostadens bestånd. Varför skall inte även bostadsrätts och villaägare vara med, likvärdigt med hyresrätt och bekosta nyproduktionen om nu endast dom boende skall stå för notan?

Regeringen vill inte satsa på hyresrätter

 

Tidigare så kommenterade jag i Anders Ågrens blogg som gällde bostadsbyggande i Umeå.  Jag skrev där om den egentliga orsaken till varför det inte byggdes fler hyresrätter. Orsaken är ju att det numera inte är intressant för byggherrar att satsa på dessa. Man vill i stället bygga villor och bostadsrätter.  Olika skatter och regler gör att byggherrar drar sig för att satsa på hyresrätter. Tidigare så fanns det ekonomiska lättnaderför hyresrätter, i stort sett jämnbördiga med villor och bostadsrätter, men som av denna regering helt togs bort. Däremot så har villa- och bostadsrättsägare fortfarande kvar dessa subventioner, t.ex Rot och skatteavdrag. Detta är grundorsakerna till att alldeles för få hyresrätter byggs. Som övriga moderater tar Anders Ågren inte med sådana kommentarer som kritiserar regeringen.  Om hyresrätter fick samma förmåner som villa- och bostadsrätter så skulle det  också vara intressant att bygga  dessa.