Reducerad avgift för pensionärer

Jag läste i tidningen ”hallå senior” att pensionärer kunde äta på bl.a hemgården och hagaborg till en reducerad avgift. En pensionär betalar då 56 kronor för en lunch. Samtidigt så hör man att vem som vill kan äta där för en avgift av 60 kronor. Det är då endast 4 kronor lägre för pensionärer. Inte mycket att skryta över. Pensionärer som har en vesäntligt lägre ”lön” och dessutom en betydligt högre skatt.