Bostadens utförsäljning

Försäljningens förespråkare försöker ju på alla sätt att rättfärdiga sitt handlande. Man behöver pengar för äldreboenden eller var det behövliga renoveringar? Man ställer sig då frågan- är inte detta kommunens angelägenhet och borde man inte då ha tagit in anbud från alla aktörer , inklusive Bostaden? Sedan var det frågan om renoveringar. Har renoverings behovet bara släpat efter så att det nu är så akut att man måste sälja ut inom det bestånd som man har? I så fall har ju Bostaden under en lång tid misskött sitt underhållsansvar. Enligt tidningen Totalt Umeå så ligger kommunens skulder om man delar upp den per innevånare på drygt 82.000 för varje innevånare. Att man börjar att nå skuld/lånetaket gjorde ju att Bostaden var bakbunden för att låna upp pengar efter som en upplåning sker inom ”kommunbanken”. Så en sak hur förträfflig denna affär är och blir för Bostadens hyresgäster. Inom nyproduktionen förekommer presumtionshyror som ligger fast i 10/15 år. Sedan slussas dom ju in och fördelas inom Bostadens bestånd. Ett bestånd där lägenheter med lägre hyror har sålts ut samt ett bestånd som är 10% lägre, som dessa lägenheter med högre hyror skall infasas. Det betyder ju att hyrorna stiger samt att privata fastighetsägare höjer i motsvarande grad. Alltså rejäla hyreshöjningar både i Bostadens bestånd, men även i det privata fastighetsbeståndet. Att inte dom styrande har förstått detta är illa. För Anders ågrens parti är det nog ointressant. Där är ideologin prio 1.

Vinst i välfärden

Hur var det nu egentligen inför medicinkonsultens omförhandling av avtalet? I VK då så uttalade sig Tomas Rahm. Där anser han att det saknades incitament att fortsätta driva företaget och att han annars ville omförhandla avtalet. Elisabet Björnsdotter Rahm skriver att en läkare avlidit och att det var svårt då att driva företaget. Då uppstår frågan- Ville han förhandla sig till en ny läkare eller var det en högre ersättning han ville åt? Hur var det nu egentligen?

Moderat alkoholpolitik

Två moderater kritiserar kommunens polisanmälan över att det sålts alkoholhaltig glass under brännbollsyran. Man kritiserar alltså att kommunen vill ha en prövning om detta har skett enligt gällande lag. Det viktiga för dessa moderater verkar vara att detta skall tystas ned och därför kritiken mot kommunen. Det finns tillräckligt med sprit under yran utan att man dessutom måste blanda in alkohol i glassen. Dessa kritiker drar ett löjets skimmer över moderaterna som i och för sig kämpar för liberalare alkoholregler samt ökat öppethållande av krogar nattetid.

Frimurare- en manipulativ sekt

Heder till vk som avslöjade  den moderatledda sekt som kallas frimurarna. Heder även åt dom socialdemokrater som klart tar avstånd ifrån dessa. Moderaterna är ju i stor majoritet och består uteslutande av höginkomsttagare och dessutom endast män. Lyckseles moderatdrottning säger att hon inte har någon kunskap om vad frimurarna står för och inte kan kommentera detta. Hon är ändå inte förvånad över att det är många moderater som är med i frimurarna. Västerbotten är inte så stort och vi känner varandra allihop så det är inte så konstigt att man influeras av och engagerar varandra, säger hon till vk. Hon är utestängd från denna sekt, hon vet inte vad dom sysslar med men försvarar dom med näbbar och klor. Vad tycker hennes kvinnliga partikamrater? Vad tycker männens partners om deras förehavanden i frimurarlogen?

http://www.vk.se/plus/1711272/lista-politiker-fran-flera-partier-ar-frimurare

Se även videon om en före detta frimurare:

Lyckseledrottningens (M) rättviseperspektiv

Lyckseledrottningen ifrågasätter landstingets avgiftsbeläggning av parkeringsplatserna, ur rättviseperspektiv. Rättvisa? Måhända- måhända inte, men alliansens rättvisa/orättvisa aktar hon sig noga för att beröra. Var det rättvist med stora skattesänkningar för dom högavlönade, att pensionärerna på en låg ersättning betalade högre skatt än dom som hade jobb, ROT för hus- och bostadsrättsägare med avdragsgilla räntor och amorteringsfrihet och där dom som bor i hyresrätt istället får betala hela kostnaden själv utan att kunna ta del av dessa skattesubventioner, RUT för ej behovsprövad hemhjälp där Danderyds höginkomsttagare ligger i topp att utnyttja detta, för att inte tala om alla andra privatiseringar där pengar har skickats till skatteparadisländer istället för den skatt dom annars skulle ha betalat. Nej min kära drottning- avgiftbeläggningen av parkeringsplatserna vid Lycksele lasarett är inte ens en droppe i havet, men kanske några poänger för en politiker i Lycksele.

Fortsatt skatterabatt för elen

Jag läser i Umeå tidning ett inlägg av moderaten Edward Riedl. Där kritiserar han regeringen för svenska statens ointresse för färjetrafiken, samt att Umeå kommun lär få stå för dessa kostnader. Han skriver vidare att det är inte acceptabelt att straffbeskatta en hel landsända som exempelvis kvarkenfärjetrafiken. Vad jag vet så har inte regeringen lämnat detta besked som Riedl vill påstå. Vidare så säger han att denna regering är uppenbart norrlandsfientlig. Dom skattehöjningar som han hänvisar till är ju ett kvitto på alla skattesänkningar som alliansen stod för. Dessutom så nämner han inte med ett ord om vad alliansens utredare kom fram till när det gäller förslaget om att dra in den skatterabatt på elen för norrland som ju beror på det strängare klimat som vi har. Där satte regeringen ner foten och säger att denna skatterabatt skall finnas kvar även framöver. Om vi hade haft en borgerlig regering så hade vi med all säkerhet fått en kraftig höjning av elskatten. Det är knappast regeringen som är norrlandsfientlig.

Rikshem- den nya allmännyttan?

Rikshem- den nya allmännyttan?

Inom främst dom borgerliga propagerar man att en stor del av lösningen på bostadsbristen är kommunala bolag skall sälja ut en del av sitt bestånd. Nyligen var det ett program om hur detta har fungerat i Uppsala. Där sålde allmännyttan ut en hel av sitt bestånd till bl.a Rikshem säkert med förevändning att allmännyttan då fick loss pengar för att bygga nytt. Det vore intressant att veta hur många nya lägenheter som kom till i jämförelse med de som sålts ut. Rikshem har ju som affärsidé att köpa upp äldre bestånd till fördelaktiga priser, sedan ”renoverar” man dom och chockhöjer hyrorna så att folk tvingas att flytta och ger plats för kapitalstarka hyresgäster. Antingen så fattar vissa politiker inte detta eller så är det ideologin som styr. I rättvisans namn skall sägas att det förekommer tyvärr även i vissa Socialdemokratiskt styrda kommuner. Skellefteås kommunalråd slår sig för bröstet och tycker sig ha gjort en bra sak genom att sälja ut kommunala fastigheter till Rikshem. Detta är inte socialdemokratisk politik och man torde nog så småningom vakna upp men då lär det vara för sent. I övrigt något för övriga kommuner att fundera över.

Den moderata retoriken

Den moderata Lyckseledrottningen förfasar sig över LO och den socialdemokratiska retoriken. Anledningen till detta är att LO anser att en utökning av RUT-tjänster är en fördelningspolitisk märklig åtgärd. Hon tycker att den socialdemokratiska retoriken härstammar från 30-talet.Tycker hon då att en rättvis fördelningspolitik är  att gå tillbaka till 30-talet?  När det gäller den moderata retoriken så har girigheten dessutom utökats väsäntligt sedan den tiden. När det gäller utnyttjande av RUT-tjänster så ligger t.ex Malå i bottenskiktet medan Danderyd leder ligan. RUT och ROT är ingenting annat än skattesubventionering till privata tjänster och byggnationer. Moderaterna är inte främmande för att skattesubventionera till sig själva. Sjuka, arbetslösa, låginkomsttagare är ointressanta för moderaterna.