Kontaktprsoner bort

I dag kan man läsa i VK att man kommer att avsluta verksamheten med kontaktpersoner. Kontaktpersoner som till stor del jobbar ideellt. Man har en väldigt låg ersättning och för 2½ timme per vecka. Man låser sig för denna blygsamma ersättning därför att man anser att man gör stor nytta. Vore det bara för ersättningens skull så sysslade man med annat. Man frågar sig- är detta ett tjänstemannabeslut eller ett politiskt? Är det förankrat politiskt? Jag kan nog förstå att man från yttersta högern kan gilla ett sådant beslut, men står övriga partier bakom detta så är det ju klandervärt. Socialdemokraterna och Vänstern styr ju i Umeå och godkänner dom att kontaktpersonerna tas bort så är dom ju lika medskyldiga. Att slå mot dom svaga/ste ska inte få förekomma i en socialdemokratiskt styrd kommun.

Regeringen höjer hyrorna

Nu ser regeringen till att släppa hyrorna för andrahandsuthyrningen fri. Det är den enda lösningen som denna regering har på bostadsbristen. Ta ut högre hyror av dom som har lägsta förutsättningarna för detta. Tidigare fannas bostadssubventioner för hyresrätter. Dessa tog man bort, men förmåner i samma storleksklass finns fortfarande kvar för bostadsrätter och villor. Dessutom har man även kvar dubbelbeskattning av hyreslägenheter. ROT är helt förbehållet för dom som ÄGER sin bostadsrätt eller villa. Skulle beskattning av hyreslägenheter få samma villkor som bostadsrätter och villor, beräknar man att hyran i en normal trea skulle kunna sänkas med 2000 kronor per månad. Att inte regeringen gör något åt detta är för mej helt obegripligt. Enbart detta är för mej ett skäl att inte rösta på något av dessa partier.