Moderat demokrati

Edward Riedl (M) har rätt i att ansvaret för regeringens budget är deras eget. Sedan så börjar han att slira  i sin blogg. Ansvaret för den uppstådda situationen är väljarnas helt och hållet och det är egentligen bara att acceptera. Hur agerar då den s.k alliansen? Jo, man lägger fram en egen budget som man avser att trumfa igenom med hjälp av sverigedemokraterna. Man accepterar inte svenska folkets val om hur man vill att sverige skall styras. Detta är om något ett sabotage och ett hot mot demokratin.