Moderatdrottningens bekymmer

Nu är ordningen återställd i Lycksele. Den privata vårdcentralen har, genom hot att annars lägga ner, fått dom pengar som dom begärde av landstinget och nu har ju moderatdrottningen i Lycksele möjlighet att jobba där eller fortsätter hon att leva på riksdagsarvodet så länge som hon kan? Upp till bevis att det ska löna sig att jobba och inte bara leva på bidrag.

Varg eller inte, det är frågan

Utan att ta ställning för varg eller inte samt om vi skall ha varg och i så fall till vilket antal måste jag ifrågasätta hur vissa grupper tänker. Man vill ha fler vargar och överklagar naturvårdsverkets rekommendation till jakt. Vargen uppför sig numera inte normalt för ett vilt rovdjur utan söker sig till bebodda trakter i jakt på mat. Föryngringar är ju inte tillåtna inom renbeteslandet så följaktligen så måste dom söka sin föda på annat sätt. Detta har inneburit att dom har sökt sig till tamboskap. Varför blev det nu så? Jo, älgen har ju varit en stor del av deras föda och älgstammen är ju nu en bråkdel av vad den har varit. Detta i sin tur beror på att man har bildat s.k älgskötselområden bestående av jägare och skogsbolag men där skogsbolagen har utslagsröst. Vad bolagen vill är ju att minska älgstammen så mycket som det bara går. Man vill att man skjuter så mycket kalv som det går samt unga djur och att minst 50 % skall vara kor. Den föryngring som är helt nödvändig för en god älgstam vill man skjuta bort. Normalt så är det inte intressant att skjuta kalvar redan i september, men SCA bl.a skriver i ett brev till jägarna att man inte skall spara några kalvar första veckan utan ”skjuta rakt av”. Följden av detta blir att vargen kommer fortsättningsvis att söka sig till tamboskap och jakthundar. En olycklig utveckling då länsstyrelsen i stort har överlämnat makt och älgtilldelning till skogsbolagen. Varför hör man ingenting om detta från dom som vill ha fler vargar? Det enda man hör från dessa grupper är att vi skall ha fler vargar utan att bekymra sig om hur dom skall skaffa föda samt dom som dom nu ställer till bekymmer för.

Från socialdemokrat till Sverigedemokrat

Jag har förståelse att en del moderata väljare föredrar att gå över till sverigedemokraterna. Dessa partier är ju ute på samma högerkant. Vad jag däremot inte kan förstå är att även en del socialdemokratiska väljare sympatiserar med sverigedemokraterna. Partierna är ju varandras motpoler. Är det bara invandringen man ogillar bör man vara medveten om att inga andra partier delar deras ideologi. På köpet får man då ett extremhögerparti som bara ställer till oreda i riksdagen. Oavsett inställning om invandring så bör man vara medveten om att detta är ett extremhögerparti. Ju större detta parti blir ju större är risken för vår demokrati.